Redukcja kosztów produkcji i kosztów zakupowych

w trybie success fee

Oferujemy możliwość realizacji bezpłatnego auditu wstępnego, po którym ustalimy architekturę projektu success fee.

Bezpośredni koszt TKW [%]

Poszukiwanie oszczędności i obniżanie kosztów produkcji to działania, które świadoma organizacja realizuje niezależnie od koniunktury i sytuacji rynkowej. Aby mówić o wymiernych, namacalnych wynikach takich działań najlepiej odnosić się do policzalnego Technicznego Kosztu Wytworzenia (TKW). To właśnie obniżenie TKW jest ideą realizacji projektu, który możemy przeprowadzić w Twojej Firmie. Co więcej ? nie będzie to tradycyjny projekt, w którym praca konsultantów opłacana jest ryczałtem lub w odniesieniu do przepracowanego czasu. Będzie to projekt success fee– LUQAM otrzyma wynagrodzenie wyłącznie wtedy, gdy dzięki analizom i poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań w przestrzeni produkcyjnej i zakupowej policzy i logicznie udowodni to, że wskazane Firmie działania przełożą się na obniżenie TKW.

 

Poszukiwanie oszczędności

W ramach projektu wykonywana jest analiza procesów wchodzących w skład struktury TKW ? ze szczególnym uwzględnieniem części wytwórczej. Pod uwagę brane są koszty zużycia materiałów i energii, koszty płac, koszty bezpośrednie związane z produkcją (np. obróbka obca, narzędzia i przyrządy) oraz koszty pośrednie produkcji.

Dla części produkcyjnej przeprowadzona zostaje analiza strumienia wartości w ujęciu kosztowym ? zwracamy uwagę na rzeczywiste czasy trwania operacji w stosunku do zakładanych, część logistyczną i magazynową procesu, operacje przetwarzania i kontroli jakości, elementy wspierające i zarządzające procesem produkcyjnym (jak np. planowanie, rozliczanie itp.). Jesteśmy w stanie zobaczyć strumień wartości, ale podpisany już nie tylko czasami trwania operacji, ilościami materiału, ale przede wszystkim ilością pieniędzy, które ?uciekają? przy okazji każdej operacji i działania w obszarze wytwórczym. Kluczowym parametrem staje się nasz wpływ na zmniejszenie TKW i wyliczony zysk dla organizacji. Elementem końcowym projektu jest przygotowanie planu propozycji zmian i ulepszeń generujących oszczędności w TKW.

Projekt może być prowadzony w różnych trybach, tj.:

 

? poszukiwania oszczędności w procesie wytwórczym Firmy

? poszukiwania nowych dostawców, dostarczających taniej wybrane komponenty

? poszukiwania oszczędności w procesie wytwórczym dostawcy Firmy

Analiza TKW jest bardzo dobrą propozycją dla Firm chcących zobaczyć swój proces tu i teraz nie tylko patrząc na podstawowe wskaźniki wydajności, terminowości, czy jakości ale przede wszystkim kosztowo. Mocną stroną produktu jest plan kosztowy TKW na przyszłość i optymalizacja kosztowa z wyliczeniem ile pieniędzy zyskujemy dla danego asortymentu oraz gotowa propozycja projektu optymalizacyjnego do uruchomienia.

 

Środowisko symulacyjne

W analizach TKW tam gdzie ma to zastosowanie używane jest środowisko symulacyjne. Po stworzeniu modelu linii produkcyjnej, całego zakładu, czy nawet jednego gniazda produkcyjnego możliwe jest opomiarowanie wszystkich maszyn, operatorów, dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzenie analizy TKW.

Program pozwala na uwzględnienie kosztów materiałów podstawowych oraz pomocniczych, koniecznych do wytworzenia sztuki danego wyrobu. Następnie możliwe jest dodanie płac operatorów oraz premii warunkowych. W kolejnym etapie uwzględniane są koszty poszczególnych mediów, takich jak prąd, woda czy sprężone powietrze.

Środowisko symulacyjne pozwala na wzięcie pod uwagę kosztów przeglądów okresowych TPM, takich jak koszty pracy dodatkowych osób i koszty narzędziowe oraz uwzględnienie kosztów związanych z awaryjnością, produkcją braków oraz kosztów przezbrojenia.

Po wykonaniu symulacji program ukazuje nam całą strukturę kosztów, uwzględniając różne typy kosztów z danych wejściowych, np. koszty ogólnozakładowe, wydziałowe czy amortyzację. Dzięki temu wiemy co generuje dany koszt oraz jak wpływa on na TKW.

Pozwala to również na sprawdzenie jak zmiana danego kosztu wpłynie na TKW. Możliwa jest np. symulacja TKW w odniesieniu do tego w jaki sposób na TKW wpływa to ilu operatorów pracuje na linii, ile wykorzystywanych jest maszyn, ilu logistyków czy magazynierów pracuje na danej zmianie, ile razy dokonujemy kontroli jakości, z jaką szybkością odbywają się operacje logistyki wewnętrznej, czy to w jakiej sekwencji produkcyjnej planujemy produkcję.

Dzięki symulacji można przetestować wiele alternatywnych scenariuszy i rozwiązań, bez ingerencji w rzeczywisty system. Dzięki takim alternatywnym scenariuszom możliwe jest uzyskanie setek potencjalnych rozwiązań, z których wybieramy optymalne rozwiązanie danego problemu decyzyjnego w bardzo krótkim czasie.

Należy pamiętać, że w tego typu projektach jeszcze ważniejsze od profesjonalnego software?u jest doświadczenie oraz wiedza operacyjna i optymalizacyjna ekspertów realizujących projekt. Połączenie możliwości symulatora oraz podejścia związanego ze szczupłym wytwarzaniem, a więc połączenie modelu matematycznego z najlepszymi praktykami zarządzania produkcją jest kluczem do wygenerowania realnych oszczędności.

Możliwości środowiska symulacyjnego omówione są filmie obok.

Bezpośredni koszt TKW [%]

Poszukiwanie oszczędności i obniżanie kosztów produkcji to działania, które świadoma organizacja realizuje niezależnie od koniunktury i sytuacji rynkowej. Aby mówić o wymiernych, namacalnych wynikach takich działań najlepiej odnosić się do policzalnego Technicznego Kosztu Wytworzenia (TKW). To właśnie obniżenie TKW jest ideą realizacji projektu, który możemy przeprowadzić w Twojej Firmie. Co więcej ? nie będzie to tradycyjny projekt, w którym praca konsultantów opłacana jest ryczałtem lub w odniesieniu do przepracowanego czasu. Będzie to projekt success fee– LUQAM otrzyma wynagrodzenie wyłącznie wtedy, gdy dzięki analizom i poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań w przestrzeni produkcyjnej i zakupowej policzy i logicznie udowodni to, że wskazane Firmie działania przełożą się na obniżenie TKW.

 

Poszukiwanie oszczędności

W ramach projektu wykonywana jest analiza procesów wchodzących w skład struktury TKW ? ze szczególnym uwzględnieniem części wytwórczej. Pod uwagę brane są koszty zużycia materiałów i energii, koszty płac, koszty bezpośrednie związane z produkcją (np. obróbka obca, narzędzia i przyrządy) oraz koszty pośrednie produkcji.

Dla części produkcyjnej przeprowadzona zostaje analiza strumienia wartości w ujęciu kosztowym ? zwracamy uwagę na rzeczywiste czasy trwania operacji w stosunku do zakładanych, część logistyczną i magazynową procesu, operacje przetwarzania i kontroli jakości, elementy wspierające i zarządzające procesem produkcyjnym (jak np. planowanie, rozliczanie itp.). Jesteśmy w stanie zobaczyć strumień wartości, ale podpisany już nie tylko czasami trwania operacji, ilościami materiału, ale przede wszystkim ilością pieniędzy, które ?uciekają? przy okazji każdej operacji i działania w obszarze wytwórczym. Kluczowym parametrem staje się nasz wpływ na zmniejszenie TKW i wyliczony zysk dla organizacji. Elementem końcowym projektu jest przygotowanie planu propozycji zmian i ulepszeń generujących oszczędności w TKW.

Projekt może być prowadzony w różnych trybach, tj.:

 

? poszukiwania oszczędności w procesie wytwórczym Firmy

? poszukiwania nowych dostawców, dostarczających taniej wybrane komponenty

? poszukiwania oszczędności w procesie wytwórczym dostawcy Firmy

Analiza TKW jest bardzo dobrą propozycją dla Firm chcących zobaczyć swój proces tu i teraz nie tylko patrząc na podstawowe wskaźniki wydajności, terminowości, czy jakości ale przede wszystkim kosztowo. Mocną stroną produktu jest plan kosztowy TKW na przyszłość i optymalizacja kosztowa z wyliczeniem ile pieniędzy zyskujemy dla danego asortymentu oraz gotowa propozycja projektu optymalizacyjnego do uruchomienia.

 

Środowisko symulacyjne

W analizach TKW tam gdzie ma to zastosowanie używane jest środowisko symulacyjne. Po stworzeniu modelu linii produkcyjnej, całego zakładu, czy nawet jednego gniazda produkcyjnego możliwe jest opomiarowanie wszystkich maszyn, operatorów, dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzenie analizy TKW.

Program pozwala na uwzględnienie kosztów materiałów podstawowych oraz pomocniczych, koniecznych do wytworzenia sztuki danego wyrobu. Następnie możliwe jest dodanie płac operatorów oraz premii warunkowych. W kolejnym etapie uwzględniane są koszty poszczególnych mediów, takich jak prąd, woda czy sprężone powietrze.

Środowisko symulacyjne pozwala na wzięcie pod uwagę kosztów przeglądów okresowych TPM, takich jak koszty pracy dodatkowych osób i koszty narzędziowe oraz uwzględnienie kosztów związanych z awaryjnością, produkcją braków oraz kosztów przezbrojenia.

Po wykonaniu symulacji program ukazuje nam całą strukturę kosztów, uwzględniając różne typy kosztów z danych wejściowych, np. koszty ogólnozakładowe, wydziałowe czy amortyzację. Dzięki temu wiemy co generuje dany koszt oraz jak wpływa on na TKW.

Pozwala to również na sprawdzenie jak zmiana danego kosztu wpłynie na TKW. Możliwa jest np. symulacja TKW w odniesieniu do tego w jaki sposób na TKW wpływa to ilu operatorów pracuje na linii, ile wykorzystywanych jest maszyn, ilu logistyków czy magazynierów pracuje na danej zmianie, ile razy dokonujemy kontroli jakości, z jaką szybkością odbywają się operacje logistyki wewnętrznej, czy to w jakiej sekwencji produkcyjnej planujemy produkcję.

Dzięki symulacji można przetestować wiele alternatywnych scenariuszy i rozwiązań, bez ingerencji w rzeczywisty system. Dzięki takim alternatywnym scenariuszom możliwe jest uzyskanie setek potencjalnych rozwiązań, z których wybieramy optymalne rozwiązanie danego problemu decyzyjnego w bardzo krótkim czasie.

Należy pamiętać, że w tego typu projektach jeszcze ważniejsze od profesjonalnego software?u jest doświadczenie oraz wiedza operacyjna i optymalizacyjna ekspertów realizujących projekt. Połączenie możliwości symulatora oraz podejścia związanego ze szczupłym wytwarzaniem, a więc połączenie modelu matematycznego z najlepszymi praktykami zarządzania produkcją jest kluczem do wygenerowania realnych oszczędności.

Możliwości środowiska symulacyjnego omówione są filmie obok.

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN