Studia podyplomowe Automotive Quality Expert

Zapraszamy na studia Automotive Quality Expert współorganizowane z uczelnią WSZIB. Kierunek studiów skierowany jest do wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką jakości w branży motoryzacyjnej.
Zapisz się na studia i zostań Ekspertem jakości w branży automotive.

Rekrutacja trwa!

O kierunku studiów
Automotive Quality Expert

Studia podyplomowe Automotive Quality Expert skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat szeroko rozumianego zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.

Program studiów z jakości dla branży automotive został przygotowany przez wykwalifikowanych specjalistów z branży motoryzacyjnej, którzy mają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie jakości. To stanowi gwarancję zdobycia fachowej wiedzy i poznania wielu dobrych praktyk w zakresie zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. W trakcie studiów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zarządzania jakością, międzynarodowych standardów IATF 16949 wraz z CSR, VDA, narzędzi problem solving, FMEA, APQP, PPAP, SPC, MSA i wiele więcej. Studenci będą mieli również okazje doskonalić swoje umiejętności auditorskie pod okiem doświadczonych Trenerów Luqam. Program studiów przewiduje wiele angażujących zajęć oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy studentami, co jest bardzo ważne w branży, gdzie współpraca jest kluczowa.

Studia podyplomowe Automotive Quality Expert są doskonałym wyborem dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę w branży motoryzacyjnej!

Pobierz ofertę studiów

Praktyczny charakter zajęć

Warsztaty doskonalące umiejętności auditorskie

Możliwość uczestnictwa 100% online

Zajęcia prowadzone przez Ekspertów z branży automotive

Dostęp do międzynarodowej platformy szkoleniowej Opexity

Wyjazd do niemieckiej Fabryki Porsche dla chętnych

10 zjazdów weekendowych

2 semestry

Prestiżowe certyfikaty

Program studiów podyplomowych z zarządzania jakością w branży automotive

01 Interpretacja wymagań ISO 9001

 • Zasady zarządzania jakością.
 • ISO 9001 – filary normy i struktura.
 • Omówienie wymagań normy ISO 9001 wraz praktycznymi case study:
  • Kontekst organizacji,
  • Przywództwo,
  • Planowanie,
  • Wsparcie,
  • Działa operacyjne,
  • Ocena efektów działania,
  • Doskonalenie.

02 Lean Management - wprowadzenie

 • Wprowadzenie do Lean Management.
 • Identyfikacja i rodzaje strat.
 • Wdrażanie – etapy, pułapki.
 • Podstawowe narzędzia Lean Management.

03 Metoda 5S

 • Przedstawienie genezy metody 5S.
 • Omówienie 5 kroków metody 5S wraz z przykładami.
 • Korzyści z wdrożenia systemu 5S w organizacji.
 • 5S a system motywacyjny pracowników.
 • Audit 5S – narzędzie do samooceny i kontroli.
 • Zarządzanie działami poauditownymi.
 • Przyczyny porażek – czyli dlaczego system 5S nie działa?

04 SPC i MSA

 • Karty kontrole Shewhart’a.
 • Statystyczne sterowanie procesem (SPC).
 • Wprowadzenie do statystyki.
 • Zdolność procesu.
 • Karty kontrolne dla cech liczbowych.
 • Karty kontrole dla cech atrybutowych.
 • System pomiarowy i jego analiza (MSA).
 • Ocena systemów pomiarowych dla danych ciągłych.
 • Ocena systemów pomiarowych dla danych atrybutowych.
 • Case study.

05 Wymagania standardu IATF 16949 wraz z CSR

 • Szczegółowe omówienie standardu IATF 16949 wraz z praktycznymi przykładami na spełnienie poszczególnych wymagań.
 • Zarys specyficznych wymagań klientów:
  • BMW Group,
  • VW AG,
  • Toyota Motor Corporation,
  • Ford Motor Company.

06 APQP i PPAP

 • APQP – Advanced Product Quality Planning – definicja, przykłady zastosowania oraz cele.
 • APQP a inne standardy – FMEA, MSA, SPC, PPAP.
 • Bariery we wdrażaniu APQP.
 • 5 faz APQP.
 • Plany kontroli.
 • PPAP – Production Part Approval Process – definicja, przykłady zastosowania oraz cele.
 • Wymagania PPAP.
 • Elementy PPAP i ich powiązanie z APQP.
 • Poziomy przedłożenia oraz status PSW.
 • Zmiany w procesie lub produkcie a PPAP.

07 FMEA - Analiza Przyczyn i Skutków Wad

 • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) – geneza i ścieżka rozwoju narzędzia.
 • Cele analizy FMEA.
 • Korzyści z wykorzystania Failure Mode and Effect Analysis.
 • Jak stworzyć zespół FMEA? – praktyczne wskazówki.
 • Rodzaje FMEA.
 • Możliwości wykorzystania analizy FMEA w innych obszarach.
 • Narzędzia wspierające FMEA – burza mózgów, analiza 5Why, diagram Ishikawy, PDCA, matryca charakterystyk i diagram P.
 • Etapy przeprowadzania analizy DFMEA i PFMEA.
 • Najczęściej popełniane błędy podczas analizy FMEA.
 • Praca w grupach – praktyczne ćwiczenia.
 • Warsztaty (6,5h).

08 Audit procesu i audit produktu wg VDA 6.3 i VDA 6.5

 • VDA 6.3 – Audit procesu.
 • Analiza ryzyka – identyfikacja ryzyka w procesie.
 • Macierz kwalifikacji auditorów, etyka, kodeks zachowań, komunikacja.
 • Rodzaje auditu procesu.
 • Program auditu.
 • Plan auditu.
 • Przygotowanie auditu.
 • Przeprowadzenie auditu.
 • Ocena auditu, przedstawienie wyników, raport z auditu.
 • Zakończenie auditu.
 • VDA 6.5 – Audit wyrobu.

09 Normowanie i standaryzacja pracy

 • Wstęp do standaryzacji pracy – czym jest normatyw, standard i praca standaryzowana.
 • Etapy oraz narzędzia służące standaryzacji pracy.
 • Podstawowe pojęcia – czas cyklu, czas taktu i standardowy zapas produkcji w toku.
 • Metodologie normowania stosowane w przemyśle.
 • Chronometraż czasu pracy – zasady przeprowadzania, karta obserwacji, ćwiczenia na materiale wideo.
 • Badania migawkowe.
 • Wyznaczenie normatywu – zasady obliczania, zdarzenia i straty wliczane w normatywy i ich wpływ na wynik końcowy.
 • Zasady wyznaczania czasu taktu.
 • Badanie zakłóceń procesu oraz rozbicie procesu na czynności elementarne za pomocą arkusza obserwacji procesu.
 • Podział procesu na elementy pracy i przygotowanie arkuszy elementów pracy.
 • Pomiar czasu pracy i przygotowanie arkusza pracy standaryzowanej.
 • Podstawowe wskaźniki oceny sprawności procesu oraz zasady właściwego równoważenia linii.

10 Zakupy i sourcing w branży automotive

 • Główne cele polityki zakupowej w organizacji (jakość, cena, terminowość dostaw i innowacyjność).
 • Budowa strategii zakupów przez kupców zarządzających klasami materiałowymi („commodities”) i/lub segmentami.
  • Podstawowe dane wejściowe.
  • „10 kroków” w budowaniu strategii.
  • Minimalne założenia strategii zakupów.
 • Budowa, analiza i rozwój panelu dostawców jako konsekwencja realizowanej strategii zakupów.
  • ABC dostawców, zasada 80/20.
  • Ocena dostawców.
  • Kategorie dostawców.
  • Kryteria wyboru dostawcy do nowych projektów i transferów.
  • Zasady „pre-sourcingu” i „sourcingu”.
  • „Bidding” i „bundling” jako nowoczesne narzędzia sourcingu.
  • Pułapki i zagrożenia w procesie wyboru dostawc

11 Audit w teorii i praktyce

 • Audit – obowiązek, czy wartość
 • Audit pierwszej, drugiej i trzeciej strony:
  • Audity certyfikacji początkowej, audity w nadzorze i audity ponownej certyfikacji.
 • Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania – ISO 19011.
  • Zarządzanie programem auditów.
  • Przeprowadzanie auditu.
  • Kompetencje i ocena auditorów.
 • Identyfikowanie, klasyfikowanie i opisywanie niezgodności.
 • Analiza i interpretacja case studies, związanych m.in.:
  • Weryfikacją wiedzy, umiejętności i doświadczenia auditorów.
  • Opisywaniem niezgodności i spostrzeżeń.
  • Wykorzystaniem checklist auditowych

12 Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu

 • PSCR w firmie czyli kto? Wymagania wobec PSCR w organizacji.
 • Wymagania przemysłu motoryzacyjnego dotyczące zagadnień odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwo produktu.
 • Ochrona pozycji konsumenta.
 • Odpowiedzialność producenta za wyrób w ustawodawstwie UE.
 • Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.
 • Wymagania wynikające z zapisów IATF 16949:2016 dotyczące bezpieczeństwa wyrobu.
 • Wymagania wynikające z zapisów VDA 6.3 oraz VDA Product Integrity.
 • Wymagania Formel-Q a PSCR.

13 Problem Solving i metoda 8D

 • Czym jest problem i dlaczego powstaje?
 • Definiowanie problemu 5W2H.
 • Cykl PDCA.
 • San Gen Shugi.
 • Analiza Pareto.
 • Filozofia Kaizen, Koła Jakości i ich wykorzystanie.
 • Usystematyzowana metodologia rozwiązywania problemów – 8D.
  • D1 Powołanie zespołu.
  • Dobór członków zespołu, role w zespole, ustanowienie zasad.
  • D2 Opis problemu.
  • Zebranie informacji o problemie. Omówienie metody 5W2H, ćwiczenie.
  • D3 Tymczasowe działania korygujące.
  • D4 Analiza przyczyn niewykrycia problemu.
  • D5 Poszukiwanie przyczyn źródłowych problemu.
  • Wykorzystanie narzędzi Burza mózgów, Ishikawa, 5xWHY, Diagram zależności, ćwiczenia.
  • D6 Wyszukiwanie koncepcji rozwiązań.
  • Wykorzystanie Matrycy priorytetów.
  • D7 Wprowadzenie akcji zapobiegawczych, weryfikacja działań.
  • D8 Wnioski i standaryzacja.

Certyfikaty, które możesz zdobyć po ukończeniu studiów z zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Automotive Quality Expert

Świadectwo wydawane jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Automotive Quality Expert

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Auditor Wewnętrzny IATF 16949

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów ISO 9001, 14001, 45001

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Quality Manager

Certyfikat ekspercki po ukończeniu szkolenia Quality Manager na platformie szkoleniowej Opexity

Informacje szczegółowe Studia podyplomowe Automotive Quality Expert

Aby zapisać się na studia należy:
 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub mailowo do biura rekrutacji: ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie w kolorze (legitymacyjne/dowodowe), dowód opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz informacje o liczbie rat za studia (całość/ 2 raty).
Rekrutacja trwa do 30.09.2024 r.
Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
ul. Kijowska 14 30-079 Kraków
Numer konta: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148
tytułem: nazwa kierunku_imię i nazwisko kandydata_2024/2025

Płatność w 1 racie: 5900 zł brutto

Płatność w 2 ratach: 6100 zł brutto (2 x 3 050zł brutto)

Terminy płatności:

Zgodnie z terminami podanymi w umowie o naukę.

 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2023/2024).
 • 10% przy zapisie na studia do 30.06.2024 r.*
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

*Aby odebrać zniżkę należy przejść przez pełen proces rekrutacji tj. wypełnić formularz rekrutacyjny, wpłacić wpisowe oraz dostarczyć dokumenty na Uczelnię do 30.06.2024 r.

Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku 2024, a kończą w czerwcu roku kolejnego.

Liczba zjazdów: 10

Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30

W ramach programu część zajęć będzie prowadzona w formie wideokonferencji realizowanej na żywo. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększeniu.

Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w 100% zdalnie (w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika kierunku).

Część zajęć może być prowadzona wspólnie z innymi kierunkami.

Zasady zaliczenia:

 • Egzamin dyplomowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

Zajęcia obejmują minimum 160 godzin dydaktycznych.

Zapisz się na studia Automotive Quality Expert i weź udział w wyjeździe do Porsche Stuttgart w promocyjnej cenie!

Rekrutacja na studia trwa!

Wypełnij formularz i zarejestruj się na studia podyplomowe na stronie WSZiB.

Masz pytania? Zadzwoń +48 730 822 627.

Zarejestruj się!

Prowadzący studia

Jagoda Król

Trenerka oraz konsultantka ds. systemów zarządzania i World Class Manufacturing. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zdobywała doświadczenia zawodowe na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing i Kierownika Działu Jakości w branży elektronicznej i automotive. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemami zarządzania, wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/TPM/WCM. Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, IATF 16949). Specjalizuje się w narzędziach zarządzania, takich jak FMEA, PPAP, APQP, specyficznych wymaganiach klienta (Volkswagen, Volvo, BMW), narzędziach rozwiązywania problemów jakościowych. Prowadzi projekty wdrożeniowe i szkoleniowe dla firm w całej Polsce.

Przemysław Łuczak

Trener i konsultant ds. systemów zarządzania. Od kilkunastu lat związany z wdrażaniem / auditowaniem / zarządzaniem znormalizowanymi systemami zarządzania w sektorze usługowym i produkcyjnym. Zdobywał doświadczenia zawodowe m.in. na stanowiskach: Kierownika projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Koordynatora Projektów, Dyrektora Zarządzania Jakością. W trakcie swojej pracy odpowiedzialny był, m. in. wdrażanie, utrzymywanie i rozwój zintegrowanych systemów zarządzania (jakości, środowiska, BHP i standardu ISO/TS 16949) oraz nadzorowanie pracy działu kontroli procesu produkcji. Realizował projekty z zakresu badania satysfakcji klientów i pracowników oraz jakości komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego. Przeprowadził ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu zarządzania, zarządzania jakością, komunikacji, rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysem oraz 1000 godzin coachingów menedżerskich. Auditor wiodący systemów zarządzania. Przeprowadził ponad 300 dni auditów systemów zarządzania i auditów procesów.

Łukasz Grygierczyk

Trener, konsultant LUQAM ds. zakupów. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na wydziale Ekonomii. Otrzymał tytuł magistra w specjalności Międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy. Swoje doświadczenie zdobywał na takich stanowiskach, jak: Specjalista ds. Koordynacji Dostaw, Program Buyer, Intercompany Buyer, Commodity Buyer. Do jego obowiązków należało m.in. przygotowanie strategii wyboru dostawców, negocjacje warunków zakupu komponentów produkcyjnych, poszukiwanie nowych dostawców i włączanie ich do bazy dostawców, wypełnianie komercyjnych celów programowych, negocjacje komercyjne. Zajmował się zarządzaniem zamówieniami zakupowymi i kontrolowanie łańcucha dostaw dla klientów strategicznych, negocjowaniem cen z przewoźnikami celem dostarczenia dóbr na teren Unii Europejskiej oraz poza nią, procesowaniem zamówień klientów intercompany oraz zewnętrznych. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m. in. Specyficzne wymagania klienta Daimler AG – CSR Daimler AG, Negocjacje zakupowe, Projektowanie i doskonalenie procesów, CSR w małym i dużym przedsiębiorstwie.

FAQ

1

Dla kogo skierowane są studia podyplomowe Automotive Quality Expert?

Studia podyplomowe Automotive Quality Expert są skierowane do osób zainteresowanych zagadnieniami jakości w branży motoryzacyjnej oraz chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Program studiów jest szczególnie dedykowany pracownikom firm motoryzacyjnych, w tym dla kierowników i menedżerów jakości, inżynierów jakości, audytorów, specjalistów ds. produkcji, specjalistów ds. logistyki oraz pracowników działów badawczo-rozwojowych.

2

Jakie są warunki ukończenia studiów?

Aby, ukończyć studia podyplomowe Automotive Quality Expert i zdobyć wszystkie certyfikaty należy zdać egzamin dyplomowy oraz mieć minimum 70% obecności na zajęciach.

3

W jaki sposób zapisać się na studia z zarządzania jakością w branży automotive?

Aby zapisać się na studia należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie WSZIB, znajdujący się pod adresem: https://suszi.wszib.edu.pl/suszi-web/recruitment/candidateForm/postgraduate., dostarczyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego.

4

Czy trzeba posiadać wykształcenie wyższe, aby zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zapisać się na studia podyplomowe Automotive Quality Expert prowadzone przez Luqam wystarczy ukończyć studia wyższe na poziomie licencjackim lub inżynierskim.

5

Czy można rozłożyć płatność za studia na raty?

Płatność za studia podyplomowe można rozłożyć na dwie raty. Terminy płatności określone są w umowie o naukę.

Skontaktuj się z nami:

  Zapisz się do newslettera: