Studia podyplomowe Manager Industry 4.0

Zapraszamy na studia Manager Industry 4.0 współorganizowane z uczelnią WSZIB. Kierunek studiów skierowany jest do wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką związaną z wdrażaniem nowoczesnych technologii w przemyśle.
Zapisz się na studia i zostań specjalistą w dziedzinie nowoczesnej produkcji opartej na innowacyjnych technologiach!

Zarezerwuj miejsce już dziś i skorzystaj z 10% rabatu!

O kierunku studiów
Manager Industry 4.0

Udział w studiach podyplomowych Manager Industry 4.0 to doskonała propozycja dla managerów produkcji, inżynierów, kierowników działów technicznych i wszystkich zainteresowanych wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w przemyśle. Program studiów jest realizowany przez doświadczonych specjalistów z zakresu przemysłu i nowoczesnych technologii, którzy posiadają wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie Industry 4.0, którym podzielą się ze studentami podczas zajęć.

W trakcie trwania studiów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat koncepcji Przemysłu 4.0, sztucznej inteligencji, Big Data, Internetu Rzeczy (IoT), technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, automatyzacji, robotyzacji, zwinnego zarządzania w branży IT, data science, cyberbezpieczeństwa, a także będą mieli okazję poprawić swoje umiejętności przywódcze i interpersonalne.

Studia podyplomowe Manager Industry 4.0 to wyjątkowa okazja na poznanie najnowszych rozwiązań i trendów związanych z przemysłem 4.0!

Pobierz ofertę studiów

Praktyczny charakter zajęć

Zajęcia prowadzone przez Praktyków

Możliwość uczestnictwa 100% online

Dostęp do międzynarodowej platformy szkoleniowej Opexity

Wyjazd do niemieckiej Fabryki Porsche dla chętnych

Udział w warsztatach VR

9 zjazdów weekendowych

2 semestry

Prestiżowe certyfikaty

Program studiów podyplomowych Industry 4.0

01 Industry 4.0 - wprowadzenie (6,5h)

 • Rewolucja cyfrowa: wprowadzenie.
 • Rys historyczny Industry 1.0 do 3.0.
 • Industry 4.0 – charakterystyka i kluczowe założenia.
 • Industry 4.0 – główne cechy: digitalizacja, elastyczność, efektywność kosztowa i informacja. Produkcja Make to Order.
 • Smart Factory.
 • Big Data – Analiza danych i integracja danych z procesami.
 • Bezpieczeństwo danych w Industry 4.0.
 • Case studies.

02 Internet Rzeczy (IoT) (6,5h)

 • Wprowadzenie do Internetu Rzeczy:
  • Definicja i znaczenie IoT w dzisiejszym świecie,
  • Historia rozwoju Internetu Rzeczy i jej główne koncepcje.
 • Warstwy technologiczne Internetu Rzeczy: sensory, sieć, platformy i aplikacje.
 • Technologie i urządzenia w IoT:
  • Przegląd typów sensorów i urządzeń,
  • Przykłady popularnych technologii i protokołów komunikacyjnych.
 • Technologie sieciowe stosowane w IoT.
 • Konfiguracja i zarządzanie sieciami w kontekście projektów Internetu Rzeczy.
 • Bezpieczeństwo w kontekście Internetu Rzeczy:
  • Wyzwania związane z bezpieczeństwem,
  • Metody zabezpieczania urządzeń i danych w ekosystemie IoT.
 • Zastosowania Internetu Rzeczy – omówienie przykładów.

03 Sztuczna Inteligencja - wprowadzenie (13h)

 • Fundamenty sztucznej inteligencji (podstawowe definicje, ewolucja modeli i algorytmów),
 • Dylematy poznawcze i etyczne,
 • Rodzaje sztucznej inteligencji:
  • Forecasting vs Image processing,
  • Oprogramowanie AI vs ucieleśniona AI,
 • Sztuczna inteligencja w codziennym życiu,
 • Sztuczna inteligencja w przemyśle – wprowadzenie:
  • Utrzymanie parku maszyn,
  • Forecasting – wsparcie procesu decyzyjnego / planowanie sprzedaży,
 • Narzędzia budowania modeli sztucznej inteligencji – praktyczne ćwiczenia.

04 Źródła danych w procesach przemysłowych (6,5h)

 • Źródła danych w procesach przemysłowych.
 • Big Data.
 • Omówienie pojęcia – Key Performance Indicators (KPI).
 • Zasady wyznaczania KPI.
 • Wizualizacja i monitorowanie KPI.
 • Wybór i interpretacja wskaźników w obszarach operacyjnych firmy (produkcja / jakość/ utrzymanie ruchu / logistyka).
 • Systemy informatyczne wspomagające zbieranie danych z procesów operacyjnych.

05 Digital Twin (6,5h)

 • Dane dotyczące czasu, ruchu i zdarzeń w systemie produkcyjnym
 • Pozyskiwanie i analiza danych dotyczących ruchu obiektów w funkcji czasu na hali produkcyjnej (system Real Time Location System):
  • budowa systemu,
  • case study,
  • implementacja i ograniczenia systemu.
 • Pozyskiwania i analiza danych dotyczących pracy maszyny:
  • „inteligentne” sensory,
  • TiMES jako przykład systemu MES.
 • Digital Twin jako narzędzie pozwalające na modelowanie 3D złożonych systemów produkcyjnych i usługowych oraz testowanie scenariuszy optymalizacyjnych:
  • przykłady wykorzystania symulacji komputerowej i modeli 3D w firmie przemysłowej,
  • symulacja komputerowa w praktyce – wykorzystanie programu FlexSim do przeprowadzanie eksperymentów symulacyjnych – case study.

06 Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (13h)

 • Wprowadzenie do technologii Augmented reality (AR) i Virtual Reality (VR).
 • Rodzaje i typy urządzeń, trendy i zastosowanie wybranych rodzajów aplikacji, potencjalne zagrożenia dla użytkownika korzystającego z technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.
 • Możliwości wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality – AR).
 • Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem technologii VR. Symulacja procesu szkolenia w środowisku wirtualnym.
 • Augmented Reality i Virtual Reality w branży przemysłowej – zakres i skala optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii AV/VR.

07 Automatyzacja i robotyzacja produkcji (13h)

 • Automatyzacja i robotyzacja – stan aktualny w Polsce i na świecie.
 • Czym jest automatyzacja i robotyzacja.
 • Charakterystyka i przedstawienie narzędzi.
 • Zasady wyboru procesów do robotyzacji.
 • Analiza rentowności projektów automatyzacji i robotyzacji.
 • Korzyści wdrożenia zrobotyzowanych systemów w produkcji wysokoseryjnej.
 • Case studies.

08 Prewencyjne Utrzymanie Ruchu (6,5h)

 • UR prewencyjne – wprowadzenie.
  • Miejsce utrzymania ruchu i działów technicznych w organizacji.
  • Nowoczesne UR w aspekcie metodologii, kosztów, niezawodności i ukierunkowania pracowników.
  • Koszty utrzymania reakcyjnego i prewencyjnego w firmie.
 • Prewencyjne utrzymanie ruchu.
  • Metody zapobiegania awariom.
  • Metody planowe – Planned Maintenance.
  • Metody predykcyjne – Predictive Maintenance.
  • Metody proaktywne – Proactive Maintenance.
 • Utrzymanie planowo-zapobiegawcze – Planned Maintenance.
  • Wprowadzenie do planowego UR.
  • Klasyfikacja maszyn – przypisanie ważności.
  • Inspekcje i konserwacje maszyn.
  • Modyfikacja konstrukcji maszyn.
  • Projektowanie nowych inwestycji.
 • Utrzymanie na podstawie stanu technicznego – Condition Based Maintenance (CBM).
  • Wprowadzenie do CBM.
  • Monitorowanie stanu technicznego – metody, narzędzia i praktyczne uwagi.
  • Przegląd modeli diagnostycznych.
  • Predykcyjne UR – Predictive Maintenance.
  • Wdrażanie utrzymania predykcyjnego.
 • Doskonalenie prewencyjnego UR.
  • Kluczowe metody optymalizacji prewencyjnego UR.
  • Analizy niezawodnościowe.
  • Zbieranie danych na temat awarii i innych kluczowych zdarzeń eksploatacyjnych.
  • Zarządzanie prewencyjnym UR.
 • Planowanie przeglądów i remontów.
  • Wprowadzenie do Planowania.
  • Rola Planisty UR.
  • Metody Planowania i Harmonogramowania działań UR.
  • Opracowywanie planów prewencyjnych.
 • Magazyn części zamiennych.
  • Klasyfikacja części zamiennych – dostępność.
  • Zarządzanie magazynem części zamiennych.
 • Poziom Obsługi Technicznej.
  • Wskaźniki do pomiaru poziomu obsługi UR.
  • System Zleceń Pracy – rodzaje, budowa.
  • Harmonogramowanie działań UR.
 • Wykorzystanie systemów CMMS do Planowania i Harmonogramowania.
  • Moduł do rejestrowania awarii.
  • Moduł do planowania pracy służb UR.
  • Moduł do zarządzania magazynem części zamiennych.
  • Moduł do przeprowadzania analiz.

09 Predykcyjne Utrzymanie Ruchu (6,5h)

 • Wprowadzenie do Predykcyjnego Utrzymania Ruchu:
  • Cele i korzyści wykorzystywania Predycyjnego Utrzymania Ruchu w organizacji,
  • Główne metody i narzędzia wykorzystywane w Predycyjnym Utrzmaniu Ruchu,
 • Identyfikacja kluczowych wskaźników do monitorowania oraz systemu zbierania danych,
 • Strategie wdrażania predykcyjnych modeli utrzymania ruchu,
 • Integracja systemów monitorowania i alarmowania,
 • Zarządzanie zmianami i optymalizacja procesów:
  • Zarządzanie ryzykiem i adaptacja do zmian w środowisku produkcyjnym,
  • Optymalizacja procesów w oparciu o wyniki predykcyjnego utrzymania ruchu.

10 Leadership (13h)

 • Istota przywództwa:
  • Przywództwo a zarządzanie.
  • Cechy przywództwa.
  • Zachowania wpisane w efektywne, pozytywne przywództwo.
 • Sytuacyjne podejście do przywództwa:
  • Zarządzanie wg Blancharda.
  • Przywództwo na poszczególnych etapach rozwoju zespołu.
  • Podejście indywidualne do pracowników w zależności od ich poziomu kompetencji i motywacji.
 • Zarządzanie sytuacjami trudnymi:
  • Rola komunikacji i sprawnego przepływu informacji w budowaniu i utrzymywaniu autorytetu.
  • Style rozwiązywania konfliktów.
  • Konstruktywne, indywidualne i zespołowe rozwiązywanie sytuacji trudnych i problematycznych.
  • Asertywność i panowanie nad emocjami w rozmowach ze współpracownikami – podstawy inteligencji emocjonalnej.

11 Zwinne zarządzanie w projektach IT & Data Science (13h)

 • Charakterystyka zespołu w kontekście procesu wytwarzania oprogramowania – role vs. odpowiedzialność,
 • Ewolucja i porównanie metodyk Waterfall, Scrum, Kanban,
 • Wyzwania organizacji pracy z wykorzystaniem metodyk zwinnych w kontekście Data Science,
 • Gra symulacyjna – doświadczenie pracy w zespole Scrumowym i przedyskutowanie wiele pytań oraz sytuacji które zdarzają się podczas codziennej pracy,
 • Cyfrowe przestrzenie współpracy (backlog, kanban, ci/cd):
  • Synchroniczne vs. asynchroniczne podejście do współpracy,
  • Narzędzia organizacji pracy i koordynacji projektów wykorzystywane w branży wytwarzania oprogramowania i Data Science,
  • Wykorzystanie jednego z narzędzi chmurowych do utworzenia i zdefiniowania struktury projektu oraz ćwiczenia z komunikacji wewnątrz projektowej.
 • Wykorzystanie jednego z narzędzi chmurowych do utworzenia i zdefiniowania struktury projektu oraz ćwiczenia z komunikacji wewnątrz projektowej – ćwiczenia praktyczne.

12 Cyberbezpieczeństwo (13h)

 • Omówienie pojęcia cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości i cyberataku: rodzaje zagrożeń, typy atakujących, motywacja.
 • Czy warto dbać o bezpieczeństwo technologii informatycznych? Rachunek zysków i strat.
 • Implementacja cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
 • Poprawa bezpieczeństwa ludzi, procesów i technologii.
 • Pryncypia cybersecurity.
 • Technologia: Usługi audytu zerowego (security assesment) i stałego utrzymania cyberbezpieczeństwa przy użyciu Security Operations Center (SOC).
 • Procesy i weryfikacja stanu aktualnego wraz z przygotowaniem roadmapy cyber dla 12 miesięcznego okresu.
 • Ludzie: weryfikacja wiedzy dot. higieny cybersecurity.
 • OSINT, socjotechnika i ataki typu phishing wraz z przykładami.
 • Hasła dostępu: wytyczne, metody weryfikacji wycieku, menedżery haseł i Two-factor Authentication (2FA).
 • Bezpieczeństwo urządzeń w firmie oraz w warunkach domowych.
 • Dobre nawyki cybersecurity: wytyczne, szkolenia security awareness, symulowane kampanie phishingowe.

Certyfikaty, które możesz zdobyć po ukończeniu studiów Industry 4.0

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Manager Industry 4.0

Świadectwo wydawane jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Manager Industry 4.0

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Industry 4.0 and cybersecurity

Certyfikat ekspercki po ukończeniu szkolenia Industry 4.0 and cybersecurity na platformie szkoleniowej Opexity

Informacje szczegółowe Studia podyplomowe Manager Industry 4.0

Aby zapisać się na studia należy:
 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub mailowo do biura rekrutacji: ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie w kolorze (legitymacyjne/dowodowe), dowód opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz informacje o liczbie rat za studia (całość/ 2 raty).
Rekrutacja trwa do 30.09.2024 r.
Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
ul. Kijowska 14 30-079 Kraków
Numer konta: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148
tytułem: nazwa kierunku_imię i nazwisko kandydata_2024/2025

Płatność w 1 racie: 6900 zł brutto

Płatność w 2 ratach: 7100 zł brutto (2 x 3 550zł brutto)

Terminy płatności:

Zgodnie z terminami podanymi w umowie o naukę.

 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2023/2024).
 • 10% przy zapisie na studia do 30.06.2024 r.*
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

*Aby odebrać zniżkę należy przejść przez pełen proces rekrutacji tj. wypełnić formularz rekrutacyjny, wpłacić wpisowe oraz dostarczyć dokumenty na Uczelnię do 30.06.2024 r.

Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku 2024, a kończą w czerwcu roku kolejnego.

Liczba zjazdów: 10

Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30

W ramach programu część zajęć będzie prowadzona w formie wideokonferencji realizowanej na żywo. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększeniu.

Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w 100% zdalnie (w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika kierunku).

Część zajęć może być prowadzona wspólnie z innymi kierunkami.

Zasady zaliczenia:

 • Egzamin dyplomowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

Zapisz się na studia Manager Industry 4.0 i weź udział w wyjeździe do Porsche Stuttgart w promocyjnej cenie!

Zapisz się na studia AI i weź udział w wyjeździe do Porsche Stuttgart w promocyjnej cenie!

Rekrutacja na studia ruszyła!

Wypełnij formularz i zarejestruj się na studia podyplomowe na stronie WSZiB i skorzystaj z 10% rabatu (przy zapisie do 30.06.2024r.).

Masz pytania? Zadzwoń +48 730 822 627.

Zarejestruj się!

Prowadzący studia

Bartłomiej Rachwał

Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w ramach badań z dziedziny analizy danych w fizyce cząstek elementarnych uczestnicząc w międzynarodowej współpracy LHCb w ośrodku CERN (Szwajcaria), gdzie jednym z podstawowych elementów jego działalności był rozwój oprogramowana eksperymentu oraz analiza danych. Dydaktyk wdrażający nowe technologie w proces dydaktyczny zarządzania projektami, wytwarzania oprogramowania, czy wykorzystania technologii AR/VR. Założyciel i kierownik dydaktycznego laboratorium VR. Jeden z głównych architektów przepływu informacji oraz administrator wydziałowych serwisów zarządzania pracą. Certyfikowany menadżer PRINCE2. Entuzjasta metodyk zwinnych, inicjator współpracy środowiska akademickiego z przemysłem. W LUQAM pełni funkcję koordynatora projektów R&D w zakresie oprogramowania.

Ireneusz Wochlik

Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji. Współzałożyciel i CEO Aigorithmics sp. z o.o., członek zarządu Fundacji AI Law Tech, wykładowca w ramach studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. W latach 1997-2016 adiunkt na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach. Prelegent na szeregu konferencji naukowych i biznesowych. Od przeszło 20 lat zajmuje się analizą danych oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań wpierających biznes. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procesach transformacji cyfrowej, jak również w zaawansowanej analizie danych opartej o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning.

Robert Bujas

Koordynator Projektów Optymalizacyjnych LUQAM, specjalista w zakresie zarządzania, Lean Management oraz Problem Solving. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od początku kariery zawodowej związany z obszarami jakości, optymalizacji i zarządzania produkcją. Od przeszło dekady realizuje w LUQAM konsultacje i szkolenia zarówno dla wielooddziałowych międzynarodowych korporacji, jak i kilkunastoosobowych firm rodzinnych. W ramach realizacji projektów pomagał kilkuset firmom z różnych branż, w tym firmom usługowym (szpital, urząd administracji państwowej, bank) i produkcyjnym (poza większością popularnych sektorów takich jak automotive, aerospace, żywność, przemysł lekki, także np. przemysł farmaceutyczny, petrochemiczy, hutniczy i zbrojeniowy), realizującym produkcję zarówno seryjną, jak i jednostkową.

FAQ

1

Dla kogo skierowane są studia podyplomowe Manager Industry 4.0?

Studia podyplomowe Manager Industry 4.0 są adresowane do osób, które pracują lub chcą pracować w branży przemysłowej oraz planują rozwijać siebie i swoją organizację w kierunku Przemysłu 4.0.

2

Jakie są warunki ukończenia studiów?

Aby, ukończyć studia podyplomowe Manager Industry 4.0 i zdobyć wszystkie certyfikaty należy zdać egzamin dyplomowy oraz mieć minimum 70% obecności na zajęciach.

3

W jaki sposób zapisać się na studia ze nowoczesnych technologii w przemyśle?

Aby zapisać się na studia należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie WSZIB, znajdujący się pod adresem: https://suszi.wszib.edu.pl/suszi-web/recruitment/candidateForm/postgraduate, dostarczyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego.

4

Czy trzeba posiadać wykształcenie wyższe, aby zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zapisać się na studia podyplomowe Manager Industry 4.0 prowadzone przez Luqam wystarczy ukończyć studia wyższe na poziomie licencjackim lub inżynierskim.

5

Czy można rozłożyć płatność za studia na raty?

Płatność za studia podyplomowe można rozłożyć na dwie raty. Terminy płatności określone są w umowie o naukę.

Masz pytania? Napisz do nas!

  Zapisz się do newslettera: