Digital Factory 4.0 Executive

Digital Factory 4.0 Executive to jedyny w Europie, renomowany program rozwojowy dający możliwość zdobycia prestiżowych certyfikatów, pogłębienia wiedzy w zakresie Industry 4.0 poprzez bezpośredni kontakt z doświadczonymi ekspertami oraz wyjazdu do Stuttgartu, gdzie odbędzie się warsztat prowadzony przez LUQAM oraz zwiedzanie muzeum i fabryki Porsche.

Data rozpoczęcia szkolenia: 17.05.2024

Pobierz ofertę PDF!
Adam Smith Certificate

Digital Factory 4.0 Executive

Szkolenie Digital Factory 4.0 Executive przebiega w innowacyjnej formie, która składa się z:

1) zajęć realizowanych na żywo z trenerem za pośrednictwem komunikatora internetowego (łącznie 8 dni),

2) warsztatów wirtualnej rzeczywistości realizowanych w Krakowie (z wykorzystaniem gogli VR).

3) warsztatu pt. „Monitorowanie wskaźników jako element zarządzania organizacją” w Porsche w Stuttgarcie (dodatkowo płatne – 1900zł netto – cena obejmuje przelot, nocleg, wyżywienie oraz zwiedzanie muzeum i fabryki Porsche w Stuttgarcie).*

4) uczestnictwa w videoszkoleniach poprzez platformę Opexity (sumarycznie 3 dni).*

*opcjonalne

Zarejestruj się!
coursesPrestiżowe certyfikaty
coursesInnowacyjna forma szkolenia
coursesWarsztat w Stuttgarcie
coursesJedyne takie szkolenie w Europie
coursesWyjazd do fabryki Porsche w Stuttgarcie
coursesBezpośredni kontakt z Ekspertami
courses9-miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej Opexity
coursesAnaliza firmy pod kątem 20 obszarów Lean z raportem w cenie szkolenia
coursesSymulacja procesu lub fragmentu procesu w oprogramowaniu symulacyjnym

Adresaci szkolenia

/1
Dyrektorzy, managerowie i kierownicy firm produkcyjnych
/2
Osoby odpowiedzialne za rozwój strategiczny przedsiębiorstwa
/3
Pracownicy działów ciągłego doskonalenia
/4
Pracownicy realizujący projekty industrializacji i cyfryzacji
/5
Kierownicy i koordynatorzy projektów optymalizacyjnych, oszczędnościowych i rozwojowych w organizacji
/6
Osoby zainteresowane rozwojem w sektorze nowych technologii

Dlaczego warto?

Biorąc udział w programie rozwojowym Digital Factory 4.0 Executive otrzymasz szereg korzyści!

 • Wycieczka do fabryki i muzeum Porsche w Stuttgarcie.
 • Warsztat prowadzony przez Eksperta LUQAM w Stuttgarcie.
 • Certyfikat Digital Factory 4.0 Executive wydawany przez Luqam.
 • Możliwość uzyskania certyfikatu "Lean Manager" wydawanego przez Opexity (po realizacji opcjonalnego szkolenia).
 • Możliwość uzyskania certyfikatu Technologie druku 3D od podstaw - CadXpert (po realizacji opcjonalnego szkolenia).
six sigma certificates

Udział w programie rozwojowym to nie tylko wartość dla Ciebie, ale także dla Twojej firmy!

 • Symulacja procesu lub fragmentu procesu w oprogramowaniu symulacyjnym.
 • Analiza firmy pod kątem wdrożenia 20 obszarów Lean wraz z raportem.
 • Kompendium wiedzy o druku 3D.

Program szkolenia Digital Factory 4.0 Executive

A Ścieżka A - Powtórka wiedzy z zakresu Lean
 • Jeśli czujesz, że Twoja wiedza z zakresu Lean Management wymaga powtórki lub nie miałeś do czynienia z danym systemem/narzędziem/techniką, idealnym rozwiązaniem jest realizacja videoszkoleń poprzez platformę Opexity. Otrzymasz dostęp do 20 profesjonalnych modułów szkoleniowych, na które składa się ponad 80 filmów szkoleniowych z zakresu narzędzi Lean, takich jak Metoda 5S, SMED, Poka Yoke, TPM, VSM, Just in Time Kanban i wiele innych.
B Ścieżka B - Skrócona (dla osób z doświadczeniem zawodowym)
 • Jeżeli masz bogate doświadczenie zawodowe w obszarze projektów optymalizacyjnych, czy zarządzania produkcją i uznasz, że nie chcesz powtarzać tematyki, którą znasz, nie musisz realizować videoszkoleń. Niemniej jednak w każdej chwili masz taką możliwość, gdyż także otrzymasz na rok dostęp do platformy, z której będziesz mógł czerpać w przystępny sposób wiedzę, jeśli tylko będziesz tego potrzebował. Potrzebujesz wskazówki co do tego jak wyliczać wskaźnik MTBF maszyny, chcesz zobaczyć jak podejść do optymalnej liczby kart Kanban lub potrzeba Ci inspiracji przy tworzeniu systemu Gemba Walk? – poszczególne moduły Opexity są wtedy dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.
01 Automatyzacja i robotyzacja produkcji - case studies
 • Rzut sytuacji makroekonomicznej w Polsce.
 • Korzyści wdrożenia zrobotyzowanych systemów w produkcji wysokoseryjnej.
 • Wzorcowy sposób wdrożenia pierwszego stanowiska zrobotyzowanego.
 • Case study - automatyzacja produkcji grilli gazowych.
 • Case study - zrobotyzowane stanowisko spawalnicze haków.
 • Case study - zautomatyzowane stanowisko montażu systemów wycieraczek z wykorzystaniem narzędzi pomiarowych 3D.
 • Case study – wirtualny rozruch jako narzędzie do przyspieszenia uruchomienia zrobotyzowanego stanowiska w branży automotive.
02 Strategia ciągłego doskonalenia oraz wyznaczanie i monitorowanie KPI
 • Strategia oparta na zasadach i obszarach SQCDI i jej połączenie z Misją i Wizją Firmy.
 • Strategia firmy, a identyfikacja obszarów wymagających użycia KPI.
 • Narzędzia i metody zbierania i analizy danych.
 • Proces kaskadowania celów - definiowanie celów strategicznych, celów działowych, celów indywidualnych.
 • Powiązania pomiędzy KPI - współdziałanie i konflikty.
 • Monitorowanie KPI - zarządzanie wizualne.
 • Weryfikacja KPI.
 • KPI jako wyzwalacze działań naprawczych i optymalizacyjnych.
 • KPI a rozwiązywanie problemów i zarządzanie standardami.
 • Kontrola skuteczności procesów poprzez KPI.
 • Komunikacja KPI wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 • Planowanie i projektowanie wymaganej struktury i zasobów ludzkich – czy powołać osoby i dział Lean? Możliwości w budowie struktury i różne rozwiązania stosowane w praktyce.
 • Budget na ciągłe doskonalenie i zyski z ciągłego doskonalenia.
 • Plan ciągłego doskonalenia (plan zakładowy a plany wydziałowe) i nadzór nad planem.
03 Bazowe sposoby pozyskiwania danych z procesów i symulacja procesów (Digital Twin) – case studies
 • Dane dotyczące czasu, ruchu i zdarzeń w systemie produkcyjnych.
 • Pozyskiwanie i analiza danych dotyczących ruchu obiektów w funkcji czasu na hali produkcyjnej (system Real Time Location System): budowa systemu, case study, implementacja i ograniczenia systemu.
 • Pozyskiwania i analiza danych dotyczących pracy maszyny: „inteligentne” sensory, TiMES jako przykład systemu MES.
 • Digital Twin jako narzędzie pozwalające na modelowanie 3D złożonych systemów produkcyjnych i usługowych oraz testowanie scenariuszy optymalizacyjnych.
 • Przykłady wykorzystania symulacji komputerowej i modeli 3D w firmie przemysłowej.
 • Symulacja komputerowa w praktyce - wykorzystanie programu FlexSim do przeprowadzanie eksperymentów symulacyjnych – case study.
04 Analiza i optymalizacja Technicznego Kosztu Wytworzenia
 • Struktura kosztów w przedsiębiorstwie.
 • Charakterystyka poszczególnych kosztów.
 • Określenie poszczególnych kroków Mapowania Strumienia Wartości.
 • Określenie poszczególnych kroków ustalania TKW.
 • Określenie stanu docelowego strumienia wartości.
 • Określenie potencjalnych oszczędności kalkulowanych na bazie TKW.
05 Sztuczna Inteligencja i Big Data - zastosowanie w przemyśle 4.0
 • Technologie i koncepcje wspierajace budowe organizacji Data-driven - czyli od self service do enterprise scale analytics.
 • Integracja systemów i przepływ danych.
 • Od danych do informacji czyli BI w praktyce.
 • Zarządzanie danymi i ich jakością.
 • Technologia sztucznej inteligencji.
 • Przykładowe algorytmy uczenia maszynowego - drzewa decyzyjne i sieci neuronowe.
 • Data Science i tworzenie modelu w praktyce.
 • Skuteczne wdrażanie rozwiązań AI w organizacji.
 • Czym jest Data Governance? O idei, o Data Management, o nowych stanowiskach i co daje “poukładanie” danych.
 • Skuteczne wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań sztucznej inteligencji w organizacji.
 • Proces wdrażania AI i utrzymania rozwiązań (ML Operations).
 • Aspekty prawne związane z wykorzystaniem danych.
 • Case study - zastosowanie sztucznej inteligencji w Przemyśle 4.0 - wykrywanie anomalii i predictive maintenance, forecasting i analizy what-if.
06 Leadership
 • Przywództwo i zarządzanie.
 • Rodzaje przywództwa – przywództwo transformacyjne, sytuacyjne i strategiczne.
 • 6 kroków do bycia wybitnym liderem.
 • Zasady efektywnej współpracy.
 • Style zarządzania – wspieranie, konsultowanie, delegowanie, instruowanie.
 • Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji w zespole.
 • Motywowanie, zaangażowanie i aktywowanie pracowników.
 • Przywództwo na poszczególnych etapach rozwoju zespołu.
 • Praktyczne warsztaty dla uczestników szkolenia – indywidualne plany działań.
07 Kalkulacja zwrotów z inwestycji projektów optymalizacyjnych
 • Podstawowe założenia i cele działalności przedsiębiorstwa.
 • Rachunek zysków i strat dla wydziału (operacyjny rachunek P&L - Profit and Loss).
 • Sposoby kalkulacji projektów oszczędnościowych.
 • Terminy związane z rachunkiem opłacalności inwestycji.
 • Zyski z projektów optymalizacyjnych.
 • Omówienie sposobu wyliczenia wydatków kapitałowych - nakłady przeznaczone na zakup, ulepszenie środków trwałych – omówienie praktycznych przykładów kalkulacji.
 • Zarządzanie projektami oszczędnościowymi.
08 Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość – warsztaty (stacjonarnie w Krakowie)
 • Wprowadzenie do technologii Augmented reality (AR) i Virtual Reality (VR).
 • Rodzaje i typy urządzeń, trendy i zastosowanie wybranych rodzajów aplikacji, potencjalne zagrożenia dla użytkownika korzystającego z technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.
 • Możliwości wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality - AR).
 • Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem technologii VR. Symulacja procesu szkolenia w środowisku wirtualnym.
 • Augmented Reality i Virtual Reality w branży przemysłowej - zakres i skala optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii AV/VR.
09 Szkolenie z druku 3D – CadXpert (opcjonalne)
 • Historia druku 3D - początki, rozwój i stan obecny.
 • Rodzaje technologii druku 3D.
 • Aplikacje druku 3D.
 • Omówienie technologii FDM i FFF, SLA, DLP, SLS oraz DMLS.
 • Technologia PolyJet.
 • Druk 3D a inne metody wytwórcze.
 • Jak obliczyć opłacalność druku 3D i zwrot z inwestycji?
 • Projektowanie do druku 3D. Podstawowe zasady.
10 Pakiet szkoleniowy "Lean Manager" na platformie szkoleniowej Opexity (opcjonalnie przy wyborze ścieżki A)
 • Wstęp do koncepcji Lean Management i poznanie 8 rodzajów marnotrawstwa.
 • Toyota Production System - omówienie filarów, fundamentów i znaczenia ludzi w tym systemie.
 • Metoda 5S - omówienie poszczególnych pięciu kroków najpopularniejszej na świecie metody organizacji pracy.
 • Mapowanie i analiza procesów - poznanie celów i metod mapowania procesów (analiza przepływu i VSM (value stream mapping).
 • Omówienie wybranych narzędzi Lean: Poka Yoke, SMED - Single Minute Exchange of Die, Just in Time, Kanban, TPM – Total Productive Maintenance, One Piece Flow, Hoshin.
 • Strategia i struktura ciągłego doskonalenia – funkcjonowanie filozofii Kaizen w życiu codziennym firmy oraz zdefiniowanie celów i odpowiedzialności pracowników w procesie doskonalenia.
 • Wyznaczanie, monitorowanie i zarządzanie KPI w organizacji.
 • Omówienie podstawowych i zaawansowanych narzędzi Problem Solving (analiza SWOT, 5Why, 5W2H, Diagram pokrewieństwa, Diagram Pareto, QRQC, raport A3, metoda 8D i wiele innych).
 • Teoria ograniczeń - omówienie metody Drum-Buffer-Rope oraz 5 kroków identyfikacji i eliminacji ograniczeń.
 • System szkoleń pracowniczych – praktyczne wskazówki jakiego rodzaju szkolenia potrzebują pracownicy i jakie szkolenia powinno się przeprowadzić, aby budować przewagę konkurencyjną na rynku.
 • Narzędzia do dzielenia się wiedzą w organizacji - One Point Lesson, Lesson Learned Card i Kaizen Card.
 • Efektywne zarządzanie zespołem, przywództwo i skuteczna komunikacja w zespole.
 • Standaryzacja pracy – omówienie korzyści jakie przynosi standaryzacja oraz konsekwencji jej niestosowania, tworzenie dokumentacji i auditowanie pracy standaryzowanej.
 • Analiza i ocena systemów pomiarowych (MSA) oraz Statystyczna kontrola procesu (SPC).
 • Omówienie Technicznego Kosztu Wytworzenia (TKW) – przykłady struktury kosztów w organizacjach.

Prowadzący szkolenie

six sigma certificates
Bartłomiej Rachwał
Manager Projektów IT
six sigma certificates

Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w ramach badań z dziedziny analizy danych w fizyce cząstek elementarnych uczestnicząc w międzynarodowej współpracy LHCb w ośrodku CERN (Szwajcaria), gdzie jednym z podstawowych elementów jego działalności był rozwój oprogramowana eksperymentu oraz analiza danych. Dydaktyk wdrażający nowe technologie w proces dydaktyczny zarządzania projektami, wytwarzania oprogramowania, czy wykorzystania technologii AR/VR. Założyciel i kierownik dydaktycznego laboratorium VR. Jeden z głównych architektów przepływu informacji oraz administrator wydziałowych serwisów zarządzania pracą. Certyfikowany menadżer PRINCE2. Entuzjasta metodyk zwinnych, inicjator współpracy środowiska akademickiego z przemysłem. W LUQAM pełni funkcję koordynatora projektów R&D w zakresie oprogramowania.

six sigma certificates
Ireneusz Wochlik
Współzałożyciel i CEO Aigorithmics
six sigma certificates

Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji. Współzałożyciel i CEO Aigorithmics sp. z o.o., członek zarządu Fundacji AI Law Tech, wykładowca w ramach studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. W latach 1997-2016 adiunkt na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach. Prelegent na szeregu konferencji naukowych i biznesowych. Od przeszło 20 lat zajmuje się analizą danych oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań wpierających biznes. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procesach transformacji cyfrowej, jak również w zaawansowanej analizie danych opartej o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning.

six sigma certificates
Robert Bujas
Koordynator Projektów Optymalizacyjnych
six sigma certificates

Specjalista w zakresie zarządzania, Lean Management oraz Problem Solving. Od początku kariery zawodowej związany z obszarami jakości, optymalizacji i zarządzania produkcją. W ramach realizacji projektów pomagał kilkuset firmom z różnych branż. Zarządzał dużymi, wielowątkowymi, angażującymi znaczne zasoby ludzkie badaniami obciążenia pracą dużych zespołów pracowniczych oraz projektami optymalizacji kosztów wytworzenia, projektowania nowych layoutów produkcyjnych i symulacji komputerowych hipotez optymalizacyjnych. Koordynator i auditor ogólnopolskiego programu Liga Mistrzów 5S, TPM Champion i SMED Challenger. Najprawdopodobniej najbardziej doświadczony specjalista z zakresu 5S w Polsce – zrealizował dziesiątki tysięcy godzin auditów i konsultacji z tego zakresu dla kilkudziesięciu firm.

six sigma certificates
Marcin Kowol
Współzałożyciel firmy PROPOINT
six sigma certificates

Współzałożyciel, jeden z głównych udziałowców i członek Rady Nadzorczej PROPOINT S.A, czołowego dostawcy systemów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych w Europie. Z branżą automatyki i robotyki związany od 1999 roku. Od początku swojej kariery zawodowej operuje w branży automotive, realizując projekty dla największych międzynarodowych koncernów motoryzacyjnych. Od 2021 członek Rady Nadzorczej i jeden z założycieli Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, stowarzyszenia branżowego, wspierającego rozwój polskiej gospodarki poprzez automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych w firmach działających na rodzimym rynku. Aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców we wdrażaniu narzędzi Przemysłu 4.0. Członek i Prezes Zarządu krakowskiej grupy Corporate Connections, międzynarodowej organizacji biznesowej, skupiającej właścicieli największych polskich firm.

six sigma certificates
Szymon Bysko
Kierownik Działu Wirtualnego Rozruchu w PROPOINT
six sigma certificates

Wykładowca na Politechnice Śląskiej w Centrum Nowych Technologii (CNT) specjalizujący się w badaniach „Problem Based Learning”. W PROPOINT S.A. jest odpowiedziany za rozwój projektów technologicznych opartych na modelach matematycznych takich jak Cyfrowy Bliźniak (Digital Twin), Wirtualny Rozruch (Virtual Commissioning), czy też Predictive Maintenance (PdM). W strukturach firmy od roku 2010 – początkowo jako inżynier robotyk, aby w późniejszej fazie swojej kariery objąć stanowisko kierownika działu symulacji, a w dalszej kolejności kierownika działu wirtualnego rozruchu.

Partnerzy merytoryczni szkolenia

Cena szkolenia

9 900zł netto + VAT

UWAGA: Wycieczka do fabryki Porsche wraz z warsztatem teraz w cenie 1900zł netto (dla chętnych)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Zarejestruj się!

Do uczestnictwa w programie rozwojowym zapraszają:

FAQ

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!