5 minut czytania

Dowiedz się czym jest Dobra Praktyka Produkcyjna i jakie są jej najważniejsze zasady!

Podziel się tym artykułem na

Dobra Praktyka Produkcyjna – 10 zasad

Dobra Praktyka Produkcyjna, w skrócie GMP (ang. Good Manufacturing Practice), to zbiór reguł określających sposoby na zapewnienie wysokich standardów w poszczególnych procesach produkcji. Ich celem jest możliwie najlepsze przestrzeganie higieny w miejscu pracy, zadbanie o jakość produktu i jego zunifikowanie. Reguły GMP są uznawane za normę w takich gałęziach przemysłu gdzie nie można dopuścić do zanieczyszczenia produktu, np. w branży farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej. Jednak Dobra Praktyka Produkcyjna posiada o wiele szerszy zasięg, niż zapewnienie czystości w miejscu pracy.

Od surowca do klienta

GMP to przede wszystkim kontrola, która wyklucza wszelkie przypadkowe działania. Dobra Praktyka Produkcyjna zaczyna się z momentem zakupu surowców, potem rozciąga się na ich przechowywanie, etap produkcji i pakowania, aż do magazynowania i sprzedaży. Należy do niej również tworzenie licznych procedur, które dotyczą całego procesu produkcji – maszyn, pracowników, szkoleń, miejsca pracy, transportu, konserwacji, dezynfekcji itp. Dobra Praktyka Produkcyjna przewiduje użycie adekwatnej ilości surowców na odpowiednim etapie produkcji i zgodnie z przewidzianą procedurą. Podsumowując, GMP sprowadza się do sprawowania wysokiej kontroli nad praktycznie całą pracą zakładu.

Dobra Praktyka Produkcyjna – 10 najważniejszych zasad

Chociaż reguły Dobrej Praktyki Produkcyjnej są liczne i zróżnicowane, wyróżnia się dziesięć najważniejszych zasad, czyli swoisty dekalog GMP.

 1. Przed rozpoczęciem pracy należy dobrze poznać wszystkie dotyczące jej procedury.
 2. Należy działać zawsze zgodnie z tymi regułami, a w razie wątpliwości zaleca się zasięgnięcie opinii u przełożonego lub odwołanie się do odpowiedniej dokumentacji.
 3. Należy zawsze sprawdzać odpowiedniość surowców lub komponentów.
 4. Przed wykonaniem określonej pracy należy ocenić stan techniczny maszyn.
 5. Należy wystrzegać się zabrudzenia produktu.
 6. Należy zawsze być skupionym i unikać błędów.
 7. Każdy błąd lub nieprawidłowość powinny zostać zgłoszone kierownictwu.
 8. Należy dbać o higienę osobistą i w miejscu pracy.
 9. Należy zapisywać wszystkie dane dotyczące danego procesu.
 10. Należy zawsze brać odpowiedzialność za swoje działania.
Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami: