Kraków: 12 296 49 31

Toruń: +48 516 157 602

 

Liga Mistrzów 5S

Liga Mistrzów 5s

 

Metoda 5S stanowi podstawowy filar Lean Manufacturing i narzędzie ciągłego doskonalenia.

Celem zastosowania zasad 5S w organizacji jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego i ergonomicznego miejsca pracy.

LM5S 

LIGA MISTRZÓW 5S to grupa firm, które stawiają na rozwój 5S poprzez poddanie się niezależnym audytom prowadzonym przez ekspertów LUQAM. Głównym celem programu jest identyfikacja obszarów z potencjałem do poprawy oraz zbudowanie fundamentu optymalizacji zgodnie z koncepcją Lean Management. Liga Mistrzów 5S umożliwia wdrożenie metody 5S na najwyższym poziomie, a co najważniejsze – na stałe.

Jest to pierwszy tego rodzaju ogólnopolski program, który przyciąga największych graczy branżowych. Uczestnicy Ligi Mistrzów 5S to firmy z różnych branż o charakterze zarówno produkcyjnym, jak i usługowym, zainteresowane utrzymaniem i rozwojem bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy. Stworzona przez nas innowacyjna i kompletna strategia służy ciągłemu doskonaleniu poziomu 5S we wszystkich typach organizacji.

 

platforma ligamistrzow5s.com - dowiedz się więcej o metodzie 5S i Lidze Mistrzów 5S

 

10 podstawowych korzyści z metody 5S wdrożonej w organizacji:

 • Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa pracowników, dzięki poprawie bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii pracy.
 • Zwiększenie produktywności poprzez usunięcie strat.
 • Zmniejszenie kosztów wytwarzania dzięki standaryzacji, likwidacji strat produkcyjnych i zbędnych rzeczy oraz lepszemu zarządzaniu parkiem maszynowym.
 • Poprawa jakości wyrobu dzięki przestrzeganiu i zachowaniu zasad technologii i standaryzacji pracy.
 • Zredukowanie odpadów poprzez lepsze wykorzystanie materiałów.
 • Podniesienie marki i reputacji firmy dzięki czystości, schludności i przejrzystości działów produkcji, magazynów, biur oraz otoczenia fabryki.
 • Zwiększenie dyscypliny i motywacji pracowników poprzez przypisanie odpowiedzialności i tchnięcie ducha KAIZEN w organizację.
 • Standaryzacja procesów i zarządzania.
 • Wykorzystanie ukrytych rezerw, zwłaszcza jeżeli chodzi o czas pracy pracowników.
 • Porządne przygotowanie podstaw pod wdrażanie innych narzędzi Lean Manufacturing i dążenie do doskonałości organizacyjnej.

 

przed_po przed_po  

 

BAZUJĄC NA DOŚWIADCZENIACH NASZYCH KLIENTÓW STWORZYLIŚMY TRZY WARIANTY PROGRAMU:

 

5S Champions League

standardowa formuła programu dla firm z wdrożonym systemem 5S

Standardowa formuła Ligi Mistrzów 5S obejmuje:

 • audyt wstępny i indywidualny plan działań dopasowany do specyfiki organizacji,
 • audyty na podstawie, których wyliczana jest ocena oraz następuje aktualizacja planu działań,
 • dostęp do platformy internetowej www.ligamistrzow5s.pl, gdzie na bieżąco rejestrowane są wyniki kolejnych audytów, raporty, miejsce w rankingu ogólnym itp.
 • kwartalną pulę szkoleń specjalistycznych,
 • możliwość wzajemnych wizyt w przedsiębiorstwach,
 • pakiet startowy gadżetów – plakaty 5S, tablice wyników, czerwone kartki,
 • kurs e-learningowy Metoda 5S,
 • darmową prenumeratę magazynu Przegląd Optymalizatora,
 • certyfikat oraz dodatkowe nagrody za najlepsze wyniki.

 5S Youth Champions League 

wariant dla firm które chcą profesjonalnie przygotować się do rywalizacji na poziomie Champions League

5S Champions League Premium

opcja dla firm, które chcą przyspieszyć progres rozwoju 5S

Młoda Liga Mistrzów 5S to rozwiązanie tworzone dla firm chcących przygotować się do rywalizacji w ramach Ligi Mistrzów 5S lub których celem jest wdrożenie systemu 5S w organizacji.

Formuła programu umożliwia przeszkolenie pracowników z zakresu metody 5S oraz przeprowadzenie kilkudniowych warsztatów (warsztat kalibracyjny, wdrożeniowy lub standaryzacyjny). Firma otrzymuje pakiet formularzy 5S oraz plan dalszego działania. Po szkoleniu oraz warsztatach firma przystępuje do audytu oceniającego - pozytywny wynik pozwoli wejść do Ligi Mistrzów 5S.

 

Formuła Premium uwzględnia dodatkowo:

 • warsztaty 5S w zakładzie uczestnika. Warsztat 5S jest doskonałą okazją do skupienia się na wybranym obszarze i skoncentrowania się na szukaniu nowych rozwiązań i działaniach doskonalących,

Działania realizowane są w ramach stałej miesięcznej opłaty. 

 

Najczęściej przytaczane przez naszych klientów korzyści z uczestnictwa w LM5S:

 Znika konieczność reaktywowania 5S po kilku lub kilkunastu miesiącach.

Dzięki Lidze Mistrzów 5S udaje się utrzymać zaangażowanie pracowników i motywację do działania.

 

kontakt