Wdrażanie narzędzi Lean Management

Program TPM Champion

TPM Champion to autorski program Luqam skierowany do firm produkcyjnych, które chcą rozwijać koncepcję Lean Management maksymalizując dostępność kluczowych maszyn i urządzeń, eliminując awarie, braki i wypadki przy pracy.

TPM Champion opiera się na koncepcji Total Productive Maintenance, której celem jest osiągnięcie maksymalnej efektywności w zakresie wykorzystania narzędzi oraz zaangażowania pracowników. Program TPM rozpisany jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. W tym okresie Klient otrzymuje opiekę merytoryczną Eksperta nad projektem, korzysta z profesjonalnych szkoleń Luqam oraz uczestniczy w warsztatach i auditach prowadzonych w siedzibie Klienta.

Twoja produkcja będzie bardziej niezawodna, a Ty oszczędzisz czas i pieniądze! Poznaj szczegóły programu!

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Na czym polega udział w programie TPM Champion?

Wdrożenie TPM w przedsiębiorstwie to długotrwały proces, do którego należy się odpowiednio przygotować i następnie świadomie przeprowadzić. Najważniejsze jest stopniowe realizowanie planu. Pracownicy muszą przyzwyczaić się do nowych obowiązków, praca koordynatorów i harmonogram spotkań wymaga dodatkowego czasu. Dlatego, aby wszystko zadziałało, proces musi przebiegać etapami.

Program TPM Champion opiera się na sprawdzonym standardzie wdrożenia, który jest przeprowadzany krok po kroku, systemowo, bez chaosu.

Dlaczego warto wciąć udział w programie TPM Champion?

Ograniczenie przestojów

Udział w programie pozwoli identyfikować i wyeliminować lub maksymalnie skrócić przestoje maszyn.

Optymalizacja utrzymania ruchu

Wsparcie doświadczonych Ekspertów Luqam pozwoli na bardziej efektywne planowanie i zarządzanie konserwacją maszyn.

Wzrost żywotności maszyn

Dzięki optymalizacji UR poprawisz stan techniczny maszyn, a planowanie przeglądów i napraw przedłuży żywotność maszyn. To pozwoli uniknąć nagłych awarii.

Wzrost produktywności

Działania optymalizacyjne realizowane podczas udziału w programie pozwolą na poprawę efektywności i produktywności linii produkcyjnych, a Ty odzyskasz kontrolę na wskaźnikami OEE!

Zaangażowanie pracowników

Program TPM Champion nie tylko angażuje pracowników firmy w zmiany, ale także edukuje i buduje kulturę pracy wspierającą procesy doskonalenia w całym przedsiębiorstwie.

Korzyści ekonomiczne

Udział w TPM Champion pozwoli w krótkim czasie zauważyć korzyści ekonomiczne, które będą następstwem wprowadzanych w programie zmian.

Formuła programu TPM dopasowana do potrzeb Twojej organizacji

Program TPM Champion został podzielony na 4 warianty uczestnictwa: Bronze, Silver, Gold oraz Diamond. Eksperci Luqam podczas pierwszej wizyty dokonują oceny poziomu wdrożenia poszczególnych elementów programu TPM i na tej podstawie proponują Klientowi wariant programu, który najlepiej sprawdzi się w danej organizacji. W każdym wariancie programu Klient może skorzystać z konsultacji z Ekspertem, warsztatów, profesjonalnego audytu oraz bezpłatnych szkoleń.

System dla Klientów Luqam

Klienci programu TPM Champion otrzymują dostęp do autorskiej aplikacji Luqam, gdzie mogą monitorować postępy we wdrażaniu i doskonaleniu koncepcji Total Productive Maintenance w swojej organizacji. W aplikacji jest możliwość pobierania raportów z wizyt oraz zapisywania pracowników na bezpłatne szkolenia i warsztaty organizowane przez Luqam. W aplikacji odpowiadamy także na najważniejsze pytania naszych Klientów.

Widok aplikacji dla klientów Ligii Mistrzów 5S LUQAM

Wciąż masz wątpliwości?

Program wdrożeniowy TPM Champion od Luqam to:

 • Indywidualnie zaprojektowany system rozwoju TPM oraz profesjonalne, roczne wsparcie w jego wdrożeniu.
 • Wyczerpująca ilość warsztatów i auditów, które systematycznie poszerzają teoretyczną i praktyczną wiedzę pracowników, co przekłada się na doskonalenie poziomu TPM.
 • Przeszkolona i świadoma kadra kierownicza w działach produkcji i utrzymania ruchu (SUR).
 • Pracownicy aktywnie wspierający prewencję, wykrywający awarie maszyn na wczesnym etapie.
 • Redukcja liczby awarii i mikroprzestojów, co podnosi przewidywalność produkcji i zwiększa efektywność parku maszynowego.
 • Obniżenie kosztów produkcji.
 • Pakiet profesjonalnych szkoleń, na które można zgłosić 2 osoby w każdym kwartale bez dodatkowych kosztów.

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN