Studia podyplomowe Lean Sigma Expert in Services

Zapraszamy na studia Lean Sigma Expert in Services współorganizowane z uczelnią WSZIB. Kierunek studiów skierowany jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie doskonalenia procesów w środowisku usługowym.
Zapisz się na studia i odnieś sukces w dziedzinie doskonalenia procesów w usługach!

O kierunku studiów
Lean Sigma Expert in Services

Program studiów podyplomowych Lean Sigma Expert in Services skupia się na metodologii Lean Six Sigma, która pozwala na skuteczną redukcję strat i nieefektywności w procesach usługowych.

W programie studiów znajdują się m.in. następujące moduły: omówienie poszczególnych faz modelu DMAIC, koncepcja Lean Management, tworzenie i monitorowanie KPI, 5S w środowisku biurowym i IT, mapowanie, modelowanie i analiza procesów biznesowych, badanie efektywności pracy, zarządzanie wizualne, sztuczna inteligencja czy cyberbezpieczeństwo.

Wiedza zdobyta podczas studiów pomaga studentom prowadzić projekty usprawniające procesy oraz realizować działania optymalizacyjne w usługach. 

Pobierz ofertę studiów

Praktyczny charakter zajęć

Hybrydowa forma zajęć

Zajęcia prowadzone przez Praktyków

Dostęp do międzynarodowej platformy szkoleniowej Opexity

Możliwość przygotowania i obrony projektu Six Sigma Green Belt

Możliwość wzięcia udziału w 1 z 3 wybranych szkoleń Luqam

10 zjazdów weekendowych

2 semestry

Prestiżowe certyfikaty

Program studiów podyplomowych Lean Sigma Expert in Services

01 Wstęp do optymalizacji procesów i Lean Management w usługach

 • Wprowadzenie do optymalizacji procesów.
 • Identyfikacja i rodzaje strat (muda).
 • Oczekiwania klienta – zrozumienie wartości i wspólne cele.
 • Podstawowe narzędzia Lean Management.
 • Wdrażanie Lean Management – etapy, pułapki.

02 Strumień wartości, standaryzacja pracy i zarządzanie wizualne

 • Organizowanie strumienia wartości:
  • Zespoły obsługujące strumienie wartości.
  • Definiowanie ról według strumienia wartości.
  • Organizowanie działań dla jednostki zgodnie ze strumieniem wartości.
 • Standaryzacja pracy w biurze i usługach:
  • Elementy pracy standaryzowanej – Co? Jak? i Dlaczego?
  • Wizualizacja pracy standaryzowanej.
 • Tworzenie przepływu w procesach biurowych i usługowych:
  • Warianty przepływu w procesach biurowych i usługach.
  • Projektowanie przepływu.
 • Stworzenie zrównoważonego systemu ssącego w biurze:
  • Typy systemu ssącego.
  • Kolejkowanie zadań.
  • Sygnały wizualne.
  • Wdrożenie systemu ssącego krok po kroku.
  • Korzyści płynące z wdrożenia systemu ssącego.
 • Zarządzanie wizualne w biurze i usługach:
  • Metody zarządzania wizualnego.
  • Elementy zarządzania wizualnego – cel i zadania.
  • Ciągłe doskonalenie.

03 Metoda 5S w przestrzeni biurowej, administracyjnej i IT

 • Geneza 5S – 5S jako fundament Lean Office.
 • 8 marnotrawstw na przykładzie pracy w biurze.
 • Po co nam 5S w biurze?
 • Warunki wdrożenia 5S w biurach.
 • W jaki sposób wykorzystać metodę 5S w naszych komputerach?
 • Omówienie poszczególnych kroków 5S na przykładach biurowych.
 • Zagrożenia przy wdrażaniu 5S.
 • Utrzymanie systemu.

04 Tworzenie i monitorowanie KPI

 • Strategia firmy a identyfikacja obszarów wymagających użycia KPI.
 • Narzędzia i metody zbierania i analizy danych.
 • Proces kaskadowania celów – definiowanie celów strategicznych, celów działowych, celów indywidualnych.
 • Powiązania pomiędzy KPI – współdziałanie i konflikty.
 • Monitorowanie KPI – zarządzanie wizualne.
 • Weryfikacja KPI.
 • KPI jako wyzwalacze działań naprawczych i optymalizacyjnych.
 • KPI a rozwiązywanie problemów i zarządzanie standardami.
 • Kontrola skuteczności procesów poprzez KPI.
 • Komunikacja KPI wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 • KPI a systemy premiowe.

05 Badanie efektywności pracy

 • Efektywność i produktywność pracownika.
 • Chronometraż.
 • Fotografia dnia pracy.
 • Badania migawkowe.
 • Wybrane elementy metodologii badań migawkowych dostosowanych do specyfiki sektora usługowego.
 • Case study – analiza wyników obserwacji migawkowej w banku i urzędzie administracji publicznej.

06 Mapowanie, modelowanie i analiza procesów biznesowych

 • Sposoby opisywania procesów.
 • Mapowanie procesów w systemach zarządzania.
 • Notacje mapowania.
 • Opis procesów.
 • Budowanie procesów w firmie.
 • Analiza wzajemnych relacji oraz kanałów komunikacyjnych.
 • Modelowanie i optymalizacja procesów.
 • Warsztaty.

07 Six Sigma – faza Define

 • Wprowadzenie do Six Sigma, geneza metodyki.
 • Definiowanie istotnych problemów firmy.
 • DMAIC jako narzędzie wspierające biznes.
 • Główne kroki fazy DEFINE.
 • Wybór problemu do rozwiązania.
 • Mapa procesu.
 • Karta Projektu.
 • Określenie oczekiwań klienta (VOC, CTQ).

08 Six Sigma – faza Measure

 • Omówienie głównych kroków fazy MEASURE.
 • Rodzaje map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
 • Systemy map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
 • Systemy pomiarowe i ich ocena.
 • MSA (odtwarzalność, powtarzalność, liniowość).
 • Sposoby prezentowania danych.
 • Zasady generowania pomysłów.

09 Six Sigma – faza Analyze i DoE

 • Omówienie głównych kroków fazy ANALYZE.
 • Wstęp do analizy statystycznej.
 • Analiza graficzna zebranych danych.
 • Wstęp do planowania eksperymentów – DoE.

10 Six Sigma – faza Improve i MiniTab

 • Omówienie głównych kroków fazy IMPROVE.
 • Sposoby oceny i wyboru rozwiązania.
 • Ocena ryzyka jako niezbędny element przed wdrożeniem rozwiązania – projekty pilotażowe.
 • Omówienie problemów napotykanych podczas wdrożenia.
 • Przeprowadzenie prostego eksperymentu DoE.
 • Fundamenty Lean.
  • 5S+S.
  • Standaryzacja pracy.

11 Six Sigma – faza Control

 • Omówienie głównych kroków fazy CONTROL.
  • Zarządzanie ryzykiem.
  • Uodpornienie na błędy.
  • Statystyczna Kontrola Procesu.
 • Narzędzia do sterowania wprowadzonymi zmianami.
 • Przygotowanie planu karty kontrolnej.
 • SPC.
 • Ustalenie nowego standardu.
 • Skuteczne wprowadzenie zmian.
 • Zamknięcie projektów – podsumowanie biznesowe.

12 Six Sigma – analiza i interpretacja case studies

Na zajęciach zostaną przedstawione realne projekty z zakresu Six Sigma wraz z omówieniem ich mocnych i słabych stron. Przewidziano czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.

13 Leadership

 • Istota przywództwa:
  • Przywództwo a zarządzanie.
  • Cechy przywództwa.
  • Zachowania wpisane w efektywne, pozytywne przywództwo.
 • Sytuacyjne podejście do przywództwa:
  • Zarządzanie wg Blancharda.
  • Przywództwo na poszczególnych etapach rozwoju zespołu.
  • Podejście indywidualne do pracowników w zależności od ich poziomu kompetencji i motywacji.
 • Zarządzanie sytuacjami trudnymi:
  • Rola komunikacji i sprawnego przepływu informacji w budowaniu i utrzymywaniu autorytetu.
  • Style rozwiązywania konfliktów.
  • Konstruktywne, indywidualne i zespołowe rozwiązywanie sytuacji trudnych i problematycznych.
  • Asertywność i panowanie nad emocjami w rozmowach ze współpracownikami – podstawy inteligencji emocjonalnej.

14 Sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo

 • Fundamenty sztucznej inteligencji (podstawowe definicje, ewolucja modeli i algorytmów).
 • Dylematy poznawcze i etyczne.
 • Rodzaje sztucznej inteligencji:
  • Forecasting vs Image processing,
  • Oprogramowanie AI vs ucieleśniona AI.
 • Sztuczna inteligencja w codziennym życiu.
 • Sztuczna inteligencja w przemyśle – wprowadzenie:
  • Utrzymanie parku maszyn,
  • Forecasting – wsparcie procesu decyzyjnego / planowanie sprzedaży.
 • Narzędzia budowania modeli sztucznej inteligencji – praktyczne ćwiczenia.
 • Omówienie pojęcia cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości i cyberataku: rodzaje zagrożeń, typy atakujących, motywacja.
 • Czy warto dbać o bezpieczeństwo technologii informatycznych? Rachunek zysków i strat.
 • Implementacja cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
 • Poprawa bezpieczeństwa ludzi, procesów i technologii.
 • Pryncypia cybersecurity.
 • Technologia: Usługi audytu zerowego (security assesment) i stałego utrzymania cyberbezpieczeństwa przy użyciu Security Operations Center (SOC).
 • Procesy i weryfikacja stanu aktualnego wraz z przygotowaniem roadmapy cyber dla 12 miesięcznego okresu.
 • Ludzie: weryfikacja wiedzy dot. higieny cybersecurity.
 • OSINT, socjotechnika i ataki typu phishing wraz z przykładami.
 • Hasła dostępu: wytyczne, metody weryfikacji wycieku, menedżery haseł i Two-factor Authentication (2FA).
 • Bezpieczeństwo urządzeń w firmie oraz w warunkach domowych.
 • Dobre nawyki cybersecurity: wytyczne, szkolenia security awareness, symulowane kampanie phishingowe.

Certyfikaty, które możesz zdobyć po ukończeniu studiów Lean Sigma Expert in Services

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Lean Sigma Expert in Services

Świadectwo wydawane jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Six Sigma - poziom Green Belt

Certyfikat wydawany przez LUQAM po obronie projektu na poziomie Green Belt.

Mapowanie i modelowanie procesów

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Lean Manager

Możliwość zdobycia certyfikatu eksperckiego po ukończeniu szkolenia Lean Manager na platformie szkoleniowej Opexity

Odznaka Lean Six Sigma Green Belt

Dla chętnych istnieje możliwość otrzymania dodatkowych materiałów szkoleniowych w postaci książki Lean Six Sigma Green Belt, a także przystąpienia do międzynarodowego egzaminu Lean Six Sigma Green Belt oraz otrzymania odznaki LSSA. Koszt książki to 59€ netto (książkę można otrzymać w wersji elektronicznej), koszt egzaminu to 230€ netto. Strona LSSA: https://www.lssa.eu/

Informacje szczegółowe Studia Lean Sigma Expert w usługach

Aby zapisać się na studia należy:
 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub mailowo do biura rekrutacji: ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie w kolorze (legitymacyjne/dowodowe), dowód opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz informacje o liczbie rat za studia (całość/ 2 raty).
Rekrutacja trwa do 30.09.2023 r.
Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
ul. Kijowska 14 30-079 Kraków
Numer konta: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148
tytułem: nazwa kierunku_imię i nazwisko kandydata_2023/2024

Płatność w 1 racie: 5900 zł brutto

Płatność w 2 ratach: 6100 zł brutto (2 x 3 050zł brutto)

Terminy płatności:

Zgodnie z terminami podanymi w umowie o naukę.

 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2022/2023).
 • 10% przy zapisie na studia do 30.06.2023 r.*
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

*Aby odebrać zniżkę należy przejść przez pełen proces rekrutacji tj. wypełnić formularz rekrutacyjny, wpłacić wpisowe oraz dostarczyć dokumenty na Uczelnię do 30.06.2023 r.

Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku 2023, a kończą w czerwcu roku kolejnego.

Liczba zjazdów: 10

Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30

W ramach programu część zajęć będzie prowadzona w formie wideokonferencji realizowanej na żywo. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększeniu.

Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w 100% zdalnie (w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika kierunku).

Część zajęć może być prowadzona wspólnie z innymi kierunkami.

Zasady zaliczenia:

 • Dwa egzaminy cząstkowe z zakresu Lean Management oraz Six Sigma.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.
 • W przypadku osób, które chcą otrzymać certyfikat na poziomie Green Belt – przygotowanie projektu optymalizacyjnego.

Zapisz się na studia z Lean Sigma w usługach i weź udział w wybranym szkoleniu za darmo!

Jesteś zdecydowany?

Kliknij w poniższy przycisk, aby dokonać formalnego zapisu na studia w systemie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie!
Wypełnij formularz rejestracyjny i dołącz do grupy studentów LUQAM!

Zarejestruj się na studia

Prowadzący studia z wykorzystania koncepcji Lean i Six Sigma w usługach

Marcin Nakielski

Trener oraz konsultant LUQAM. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka. Certyfikowany Six Sigma Master Black Belt. Zarządza zespołem inżynierów jako Product Engineering Leader. Zajmuje się optymalizacją produktu oraz procesów, pracą z klientem w zakresie jakości oraz wymogów produktu (BMW, Fiat, Opel, PSA), prowadzeniem inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów, rozwiązywaniem problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX. Prowadził liczne projekty Six Sigma zarówno jako lider jak i konsultant, o łącznej oszczędności wycenianej na kilkanaście milionów dolarów. Prowadzi w LUQAM projekty i szkolenia z zakresu Six Sigma, Problem Solving, SPC, MSA. Prowadził liczne szkolenia otwarte i zamknięte w Polsce i poza granicami kraju. Mentor licznych projektów zaliczeniowych dla szkoleń Six Sigma – poziom Green Belt oraz Six Sigma – poziom Black Belt.

Bartłomiej Rachwał

Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w ramach badań z dziedziny analizy danych w fizyce cząstek elementarnych uczestnicząc w międzynarodowej współpracy LHCb w ośrodku CERN (Szwajcaria), gdzie jednym z podstawowych elementów jego działalności był rozwój oprogramowana eksperymentu oraz analiza danych. Dydaktyk wdrażający nowe technologie w proces dydaktyczny zarządzania projektami, wytwarzania oprogramowania, czy wykorzystania technologii AR/VR. Założyciel i kierownik dydaktycznego laboratorium VR. Jeden z głównych architektów przepływu informacji oraz administrator wydziałowych serwisów zarządzania pracą. Certyfikowany menadżer PRINCE2. Entuzjasta metodyk zwinnych, inicjator współpracy środowiska akademickiego z przemysłem. W LUQAM pełni funkcję koordynatora projektów R&D w zakresie oprogramowania.

Łukasz Kubacki

Trener oraz konsultant z zakresu optymalizacji procesów usługowych. Zdobywał doświadczenia zawodowe m.in. na stanowisku Continuous Improvement Team Manager. Zarządzał portfelem zadań dążących do optymalizacji procesów i poprawiających produktywność w organizacji przy wykorzystaniu narzędzi Lean i Six Sigma – w tym poprzez wykorzystanie autorskiej metodologii opartej na studium produktywności oraz TWI funkcjonującej pod nazwą ERPI Metodology w Societe Generale. Akredytowany przez Societe Generale certyfikowany coach, trener Lean Six Sigma Black Belt. Mentor projektów Lean Six Sigma w ramach Eurobank S.A. Odpowiedzialny za realizację transferów projektów optymalizacyjnych. Wspierał w realizacji zadań zespół analityków procesów biznesowych. Realizował wdrożenia zwiększające produktywność poszczególnych obszarów banku w grupie Societe Generale. Kreował zmiany przyczyniające się do ciągłej poprawy efektywności operacyjnej poprzez realizację zadań przyczyniających się do zwiększenia przychodu lub ograniczenia kosztów. Ekspert w zakresie architektury, mapowania i modelowania procesów oraz zwiększania wydajności.

FAQ

1

Dla kogo skierowane są studia podyplomowe Lean Sigma Expert in Services?

Studia podyplomowe Lean Sigma Expert in Services są adresowane do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie doskonalenia procesów w usługach.

2

Jakie są warunki ukończenia studiów?

Aby, ukończyć studia podyplomowe Lean Sigma Expert in Service i zdobyć wszystkie certyfikaty należy zdać egzamin dyplomowy oraz mieć minimum 70% obecności na zajęciach.

3

W jaki sposób zapisać się na studia Lean Sigma Expert in Service?

Aby zapisać się na studia należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie WSZIB, znajdujący się pod adresem: https://suszi.wszib.edu.pl/suszi-web/recruitment/candidateForm/postgraduate, dostarczyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego.

4

Czy trzeba posiadać wykształcenie wyższe, aby zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zapisać się na studia podyplomowe Lean Sigma Expert in Service prowadzone przez Luqam wystarczy ukończyć studia wyższe na poziomie licencjackim lub inżynierskim.

5

Czy można rozłożyć płatność za studia na raty?

Płatność za studia podyplomowe można rozłożyć na dwie raty. Terminy płatności określone są w umowie o naukę.

Skontaktuj się z nami:

  Zapisz się do newslettera: