Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Kraków / Warszawa

Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Kraków / Warszawa


Opis:

Studia podyplomowe wyposażają absolwentów w konkretne umiejętności oraz przygotowują do podjęcia pracy w branży przemysłu żywnościowego. Do najważniejszych celów studiów można zaliczyć przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Systemów Jakości (ISO 9001) oraz HACCP. Absolwenci nabędą umiejętności do samodzielnego tworzenia systemów bezpieczeństwa i higieny żywności oraz sprawowania funkcji Pełnomocnika i Menadżera systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Kierunek przygotowuje również do pracy na stanowisku Kontrolera jakości.


Program:

I

Zarządzanie systemowe i bezpieczeństwo żywności

 1. Interpretacja wymagań ISO 9001
 2. Audit w teorii i praktyce
 3. Wymagania systemu HACCP
 4. Wymagania normy ISO 22000
 5. Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC z elementami Food Defence
 6. Zarządzanie kryzysowe
 7. Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących

II

Warsztaty

 1. Projektowanie i budowa systemu HACCP – warsztaty
 2. Projektowanie i budowa systemu ISO 22000 – warsztaty
 3. Auditowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności – warsztaty

III

Doskonalenie systemu zarządzania

 1. Lean Management
 2. Problem Solving i QRQC
 3. Quality success stories
 4. Pułapki i perspektywy rozwoju systemów zarządzania

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości lub Uczelnia Łazarskiego

Auditor Wewnętrzny HACCP

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim

Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC z elementami Food Defence

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości lub Uczelnia Łazarskiego

Auditor Wewnętrzny HACCP

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim

Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC z elementami Food Defence

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim

Prowadzący

Anna Pawlik

Trenerka LUQAM oraz konsultantka z zakresu optymalizacji procesów oraz branżowych systemów zarządzania. W całej swojej karierze związana z branżą spożywczą na stanowiskach piwowara oraz lidera produkcji. Do jej głównych obowiązków należało, m.in. organizacja pracy, wyznaczanie planów i zadań, motywowanie i nadzór nad podległymi pracownikami, planowanie zatrudnienia w celu zapewnienia efektywności organizacyjnej w podległym dziale. Zajmowała się również prowadzeniem auditów systemowych, a także nadzorem nad istniejącymi systemami jakości oraz wprowadzaniem systemów jakości na działy produkcyjne. Wdrażała również na podległe działy system ISO 22000 oraz OHSAS 18001.

Prowadzący

Izabela Górecka

Trenerka oraz konsultantka LUQAM w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Swoje doświadczenie zdobywała na takich stanowiskach, jak: Kierownik Laboratorium, Pełnomocnik Zarządzania Systemem Jakości czy Kierownik Produkcji. W pracy zawodowej zajmowała się wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, takich jak ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, BRC w firmach sektora produkcji żywności. „Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania” – taka złota myśl towarzyszy jej w życiu prywatnym i zawodowym.

Prowadzący

Marta Tytko

Trenerka oraz konsultantka w LUQAM ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności i wody. Od lat zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów HACCP i ISO 22000. Ze względu na duży zasób wiedzy z dziedziny mikrobiologii w sposób rzetelny prowadzi analizę zagrożeń ze wskazaniem środków nadzoru. Doskonale łączy wiedzę naukową i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Jest również auditorem wewnętrznym w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Prowadzący

Anna Pawlik

Trenerka LUQAM oraz konsultantka z zakresu optymalizacji procesów oraz branżowych systemów zarządzania. W całej swojej karierze związana z branżą spożywczą na stanowiskach piwowara oraz lidera produkcji. Do jej głównych obowiązków należało, m.in. organizacja pracy, wyznaczanie planów i zadań, motywowanie i nadzór nad podległymi pracownikami, planowanie zatrudnienia w celu zapewnienia efektywności organizacyjnej w podległym dziale. Zajmowała się również prowadzeniem auditów systemowych, a także nadzorem nad istniejącymi systemami jakości oraz wprowadzaniem systemów jakości na działy produkcyjne. Wdrażała również na podległe działy system ISO 22000 oraz OHSAS 18001.

Prowadzący

Izabela Górecka

Trenerka oraz konsultantka LUQAM w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Swoje doświadczenie zdobywała na takich stanowiskach, jak: Kierownik Laboratorium, Pełnomocnik Zarządzania Systemem Jakości czy Kierownik Produkcji. W pracy zawodowej zajmowała się wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, takich jak ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, BRC w firmach sektora produkcji żywności. „Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania” – taka złota myśl towarzyszy jej w życiu prywatnym i zawodowym.

Prowadzący

Marta Tytko

Trenerka oraz konsultantka w LUQAM ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności i wody. Od lat zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów HACCP i ISO 22000. Ze względu na duży zasób wiedzy z dziedziny mikrobiologii w sposób rzetelny prowadzi analizę zagrożeń ze wskazaniem środków nadzoru. Doskonale łączy wiedzę naukową i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Jest również auditorem wewnętrznym w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Wybierz interesujące Ciebie miasto:

Kraków

Warszawa

Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rektutacji Uczelni Łazarskiego wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych,
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 4900 zł

Płatność w 2 ratach: 5100 zł (2 x 2550 zł)

Płatność w 4 ratach: 5300 zł (4 x 1325 zł)

 

Standardowe zniżki
• 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2020/2021 za pośrednictwem formularza internetowego. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.plniezbędne dokumenty w procesie rekrutacji.

Informacje dodatkowe

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2020
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30
 • W ramach programu 60% zajęć prowadzonych jest stacjonarnie, 40% w trybie on-line w formie videokonferencji prowadzonej na żywo

Zasady zaliczenia

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.
Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rektutacji Uczelni Łazarskiego wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• możliwa jest rekrutacja zdalna – szczegóły już wkrótce!

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 3750 zł

Płatność w 2 ratach: 3900 zł (2 x 1950 zł)

Standardowe zniżki

 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2019/2020).
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

Informacje dodatkowe

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2020
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
 • Część zajęć może być prowadzona w trybie on-line za pomocą prowadzonej na żywo videokonferencji

Zasady zaliczenia

 • Test zaliczeniowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

Wybierz interesujące Ciebie miasto:

Kraków

Warszawa

Informacje organizacyjne

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rektutacji Uczelni Łazarskiego wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych,
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

Cena

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 4900 zł

Płatność w 2 ratach: 5100 zł (2 x 2550 zł)

Płatność w 4 ratach: 5300 zł (4 x 1325 zł)

 

Zniżki

Standardowe zniżki
• 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2020/2021 za pośrednictwem formularza internetowego. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.plniezbędne dokumenty w procesie rekrutacji.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2020
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30
 • W ramach programu 60% zajęć prowadzonych jest stacjonarnie, 40% w trybie on-line w formie videokonferencji prowadzonej na żywo

Zasady zaliczenia

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.
Informacje organizacyjne

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rektutacji Uczelni Łazarskiego wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• możliwa jest rekrutacja zdalna – szczegóły już wkrótce!

Cena

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 3750 zł

Płatność w 2 ratach: 3900 zł (2 x 1950 zł)

Zniżki

Standardowe zniżki

 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2019/2020).
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2020
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
 • Część zajęć może być prowadzona w trybie on-line za pomocą prowadzonej na żywo videokonferencji

Zasady zaliczenia

 • Test zaliczeniowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

Skontaktuj się z nami: