Formularz zgłoszeniowy

NAZWA SZKOLENIA

Formularz zgłoszeniowy

CZAS TRWANIA

26.06.2024

DATA

70h

LOKALIZACJA

Kraków / Online

CENA

7900 zł netto

Dane firmy

Osoba zgłaszająca

Dane uczestnika

Dane uczestnika

Dane uczestnika