Formularz zgłoszeniowy

NAZWA SZKOLENIA

Formularz zgłoszeniowy

-20% od ceny regularnej

CZAS TRWANIA

12.08.2024

DATA

7h

LOKALIZACJA

Online

CENA

980 zł netto

Dane firmy

Osoba zgłaszająca

Dane uczestnika

Dane uczestnika

Dane uczestnika