Audyt dostawcy – narzędzie oceny i kwalifikacji
10 minut czytania

Wybór właściwego dostawcy jest jedną z kluczowych decyzji w przedsiębiorstwie. Zależy od niej jakość końcowych wyrobów oraz terminowość realizacji zamówień.

Podziel się tym artykułem na

Audyt dostawcy – narzędzie oceny i kwalifikacji

Audyt dostawcy – znaczenie

Audyt jest bardzo ważnym elementem procesu wyboru i zarządzania dostawcami – ma to szczególne znaczenie w firmach, w których funkcjonuje koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw.   Audyt dostawcy pomaga określić i przewidzieć ryzyko jakie może pojawić się w łańcuchu dostaw. Umożliwia również ocenę wydajności i stabilności dostawców w kontekście planowania zamówień, a także realizacji celów operacyjnych i strategicznych. Jest to narzędzie umożliwiające kategoryzację dostawców na wiarygodnych oraz mniej wiarygodnych. Regularne audyty dostawców pośrednio wpływają na obniżenie kosztów wynikających ze złej jakości surowca, z przestoju parku maszynowego spowodowanego brakiem komponentów czy materiałów do produkcji, a także z wytworzenia złej jakości produktu gotowego.

 

Przebieg audytu

Audyt dostawcy różni się od audytu wewnętrznego i certyfikującego, ponieważ kryteria (zestaw wymagań) są ustalane przez firmę, która będzie wykonywała audyt. Od potrzeb i wymagań firmy zależy także jego częstotliwość.

Część systemów bezpieczeństwa żywności nakazuje przedsiębiorstwu wdrożenie udokumentowanej procedury, zawierającej między innymi oceny dostawców, poprzez wykonywanie audytów. Standardami, które wymagają stworzenia takiej procedury są IFS Food wersja 6  (wymagania zawarte w punkcie 4.4.3) oraz BRC Food wersja 7 (wymagania zawarte w punkcie 3.5.1.2).

Tworząc procedurę audytu dostawców należy przede wszystkim pamiętać o określeniu wymagań stawianych audytorom (staż pracy, kompetencje, doświadczenie w audytowaniu, certyfikat audytora wewnętrznego) – na ich podstawie zostaną wybrane osoby, które będą przeprowadzać audyty.

 

Lista kontrolna audytu dostawcy

Kluczowym elementem procedury jest lista kontrolna, która zwiera wszystkie wymagania stawiane dostawcy. W liście kontrolnej można umieścić wymagania dotyczące:

  • posiadania certyfikatu systemu HACCP, BRC, IFS, ISO 22000,
  • specyfikacji produktu dostarczanego przez dostawcę (badania surowca, produktu, specyfikacja opakowań, w które pakowany jest produkt, warunki przechowywania i magazynowania),
  • planu higieny, zawierającego zasady mycia i dezynfekcji,
  • planu ochrony przed szkodnikami,
  • procedury food defence,
  • budynków, pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych itp.

W liście kontrolnej powinny zostać rozpatrzone aspekty związane m.in. z  parametrami łańcucha dostaw, np. czas dostawy i jakość usług, zgodność otrzymanego zamówienia z kontraktem oraz poziom satysfakcji klienta, a także aspekty dotyczące np. ilości błędów proceduralnych czy jakości dokumentów. Należy pamiętać, że lista kontrolna nie powinna być bardzo długa, a wymagania w niej zawarte powinny być realistyczne do spełnienia.

Wyniki audytu powinny być przekazane dostawcy, wyjaśnione oraz skomentowane w odpowiedni sposób.

 

Cel audytu dostawcy

Przeprowadzony prawidłowo audyt jest narzędziem wykorzystywanym w celu budowy i utrzymania partnerskiej relacji z dostawcami. Właściwie wykorzystany buduje wartość dodaną dla obu stron. Pozwala również na upewnienie się , że współpracujemy z właściwymi partnerami.

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: