10 minut czytania

Czas taktu określa jak często gotowy produkt powinien opuszczać linię produkcyjną, żeby możliwe było zrealizowanie zamówień klientów. Można go wyliczać również w firmach z branży usługowej.

Podziel się tym artykułem na

Czas taktu w produkcji – czym jest?

Ustalenie wielkości produkcji jest jedną z kluczowych decyzji, jakie musi podjąć przedsiębiorstwo. Odpowiednie dobranie wskaźników produkcji pozwoli uniknąć wytwarzania nadwyżek towarów, który przez magazynowanie narażony jest na uszkodzenia i zwiększy ogólne koszty produkcji, a także sytuacji, gdy ilość towaru nie wystarczy na pokrycie popytu. Stosowanie się do wyznaczonego czasu taktu pozwoli przedsiębiorstwu na uniknięcie takich sytuacji i działanie z maksymalną efektywnością. Pomoże zauważyć te elementy procesu produkcji, które go opóźniają, a dzięki temu w odpowiedni sposób balansować obciążeniem stanowisk.

Jak oblicza się czas taktu?

Czas taktu obliczany jest jako stosunek czasu pracy dostępnego podczas jednej zmiany (podawanego w sekundach) do liczby zamówień przypadających na jedną zmianę (w sztukach).

Jak wyznaczyć dostępny czas pracy?

Dostępny czas pracy wyznaczamy na podstawie czasu pracy zakładu w ciągu doby, który w tym przypadku oznacza nasze możliwości produkcyjne. Jeżeli pracownicy wykonują swoją pracę na zmiany przez 24 h, zamieniamy je na sekundy, otrzymując wartość 86400 s. To samo robimy w przypadku kiedy pracę w naszym zakładzie wykonuje się tylko przez jedną, 8-godzinną zmianę (8h = 28800 s).

Przy obliczaniu dostępnego czasu pracy należy uwzględnić przerwy w pracy pracowników, przerwy w produkcji oraz wszelkie inne czynniki mogące ją opóźnić. Wszystkie przerwy lub opóźnienia musimy zatem odjąć od wartości obliczonych powyżej.

Czy raz obliczony czas taktu będzie obowiązywał zawsze?

Nie. Liczba zamówień, jaką przyjmuje przedsiębiorstwo, zazwyczaj nie jest stała. Sprzedaż naszego towaru może wzrosnąć wraz z jego szybszą dostawą do klienta lub usprawnieniem procesów produkcyjnych. Na czas taktu wpływ mają również wymagania klienta – jeżeli one ulegną zmianie, wcześniej obliczona wartość również przestanie być aktualna. Warto więc, przynajmniej raz w miesiącu lub częściej, jeżeli pojawią się ku temu powody, aktualizować wyliczony czas taktu. W ten sposób uniknie się opóźnień w dostawach lub produkowania większej ilości towaru niż jest to potrzebne. Uaktualniony czas taktu pomoże nam również zweryfikować, w których miejscach należy bliżej przyjrzeć się procesom i zastosować zmiany mające na celu obniżenie czasu trwania cyklu.

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: