8 minut czytania

Czas taktu określa jak często gotowy produkt powinien opuszczać linię produkcyjną, żeby możliwe było zrealizowanie zamówień klientów. Można go wyliczać również w firmach z branży usługowej.

Podziel się tym artykułem na

Czas taktu w procesie produkcji

Co to jest czas taktu?

Czas taktu to stosunek pracy dostępnego podczas jednej zmiany (podawanego w sekundach) do liczby zamówień przypadających na jedną zmianę (w sztukach).

Po co obliczać czas taktu?

Ustalenie wielkości produkcji jest jedną z kluczowych decyzji, jakie musi podjąć przedsiębiorstwo. Odpowiednie dobranie wskaźników produkcji pozwoli uniknąć wytwarzania nadwyżek towarów, czyli zapasów. Zapasy są jedną z siedmiu strat, o których możesz dowiedzieć się więcej tutaj. Nadmierne magazynowanie powoduje narażenie na uszkodzenia i zwiększa ogólne koszty produkcji. Stosowanie się do wyznaczonego czasu taktu pozwala przedsiębiorstwu na uniknięcie takich sytuacji i działanie z maksymalną efektywnością. Wykorzystanie czasu taktu pomaga zauważyć te elementy procesu produkcji, które go opóźniają, a dzięki temu w odpowiedni sposób balansować obciążeniem stanowisk.

Jak wyznaczyć dostępny czas pracy?

Dostępny czas pracy wyznaczamy na podstawie czasu pracy zakładu w ciągu doby, który w tym przypadku oznacza nasze możliwości produkcyjne. Jeżeli pracownicy wykonują swoją pracę na zmiany przez 24 godziny. Wówczas należy zamienić godziny na sekundy – po obliczeniu otrzymany wynik to 86400 sekund. Tę samą czynność należy powtórzyć w przypadku, kiedy pracę w zakładzie produkcyjnym wykonuje się tylko przez jedną zmianę, czyli 8-godzin (tj. 28800 s).
Przy obliczaniu dostępnego czasu pracy należy uwzględnić przerwy w pracy pracowników, przerwy w produkcji (przezbrojenia, kontrole jakościowe, czas na 5S) oraz wszelkie inne czynniki mogące ją opóźnić. Wszystkie przerwy lub opóźnienia musimy zatem odjąć od wartości obliczonych powyżej.

Czy raz obliczony czas taktu będzie obowiązywał zawsze?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – nie. Liczba zamówień, jaką przyjmuje przedsiębiorstwo, zazwyczaj nie jest stała. Sprzedaż naszego towaru może wzrosnąć wraz z jego szybszą dostawą do klienta lub usprawnieniem procesów produkcyjnych. Na czas taktu wpływ mają również wymagania klienta. Jeżeli one ulegną zmianie, wcześniej obliczona wartość również przestanie być aktualna. Warto więc, przynajmniej raz w miesiącu lub częściej, jeżeli pojawią się ku temu powody, aktualizować wyliczony czas taktu. W ten sposób można uniknąć opóźnień w dostawach lub produkowania większej ilości towarów niż jest to aktualnie potrzebne. Uaktualniony czas taktu pomoże nam również zweryfikować, w których miejscach należy bliżej przyjrzeć się procesom. W miejscach, gdzie wydajność procesu będzie zbyt niska, należy wprowadzić zmiany mające na celu obniżenie czasu trwania cyklu.

Weź udział w szkoleniu Luqam i poznaj dodatkowe wskaźniki i narzędzia, które usprawnią procesy produkcyjne w Twojej organizacji.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN