7 minut czytania

Czy warto zdecydować się na wdrożenie normy ISO 14001? Jakie zmiany się z tym wiążą? I jakich efektów możemy się spodziewać?

Podziel się tym artykułem na

ISO 14001 – najważniejsze informacje

Czego dotyczy ISO 14001?

Z roku na rok coraz więcej organizacji chcąc skutecznie podnieść jakość świadczonych przez siebie usług, a także wykazać wagę, jaką w ramach prowadzonej przez siebie działalności przywiązują do ochrony środowiska, decyduje się na wdrożenie oraz certyfikację systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001. Co do zasady norma ta zawiera kluczowe wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, przez co umożliwia ona podjęcie określonych działań mających na celu wspomaganie ochrony środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne.

Dla kogo norma zarządzania środowiskowego?

Normę ISO 14001 można z powodzeniem wdrożyć we wszystkich firmach, bez względu na ich wielkość oraz branżę, w jakiej działają. Ze względu na swój charakter jest ona zalecana zarówno niewielkim organizacjom, jak i dużym, międzynarodowym korporacjom. Ponieważ jest to jednak norma wymagająca zaangażowania, jest ona przeznaczona przede wszystkim dla tych organizacji, które w ramach swoich działań zamierzają ustanowić, wdrożyć oraz doskonalić system zarządzania środowiskowego. Muszą one również działać zgodnie z ustaloną polityką oraz celami środowiskowymi, jednocześnie wykazując zgodność swoich działań na zewnątrz.

Korzyści z wdrożenia wymagań ISO 14001

Wdrożenie w firmie międzynarodowej normy ISO 14001 niesie ze sobą wiele pozytywnych korzyści. Przede wszystkim stanowi ona istotny atut marketingowy wpływający na poprawę wizerunku danej organizacji w oczach potencjalnych klientów i inwestorów. Norma ta buduje także przewagę konkurencyjną firmy zarówno na rynku lokalnym, jak i na rynkach międzynarodowych. Zwiększa ona również wzajemne zaufanie oraz poprawia ogólny wizerunek przedsiębiorstwa wśród kontrahentów oraz przedstawicieli administracji publicznej.

Dzięki wdrożeniu wymagań zawartych w normie zarządzania środowiskowego możliwe jest także skuteczne osiąganie strategicznych celów gospodarczych organizacji, zachowując jednocześnie zgodność z zasadami ochrony środowiska. Norma ta pozwala również na uporządkowanie stanu formalnoprawnego firmy. To z kolei sprawia, że łatwiejsze staje się uzyskiwanie różnego rodzaju pozwoleń i zatwierdzeń.

Dzięki normie ISO 14001 firmy mogą także usprawnić współpracę oraz polepszyć stosunki zarówno ze społeczeństwem, jak i jednostkami kontrolującymi, takimi jak Inspekcja Handlowa, Sanepid czy Inspekcja Ochrony Środowiska. W znacznym stopniu ułatwiony zostaje także dostęp do szeregu różnych programów, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie. Na przykład unijną dotację na przeprowadzenie badań dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska albo realizację projektów z zakresu systemów zarządzania środowiskowego. Co do zasady posiadanie przez firmę certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001 zwiększa jej szanse na odniesienie pozytywnego wyniku w przetargach finansowanych ze środków budżetowych i unijnych.

Z wdrożeniem standardów środowiskowych w firmie wiąże się także szereg korzyści ekonomicznych. Posiadanie systemu zarządzania środowiskowego przyczynia się bowiem między innymi do redukcji kosztów usuwania odpadów i zanieczyszczeń, zmniejszenia zużycia energii i surowców. Dodatkowo obniża koszty energii elektrycznej oraz licznych opłat związanych z korzystaniem z zasobów środowiska.

Dzięki środowiskowemu systemowi zarządzania można również skutecznie zapobiegać powstawaniu jakichkolwiek niezgodności środowiskowych, które w swoich efektach mogłyby mieć negatywny wpływ na rzeczywiste wyniki finansowe danej organizacji. Innymi słowy oznacza to, że norma ISO 14001 pozwala firmom na uniknięcie ewentualnych konsekwencji finansowych, które wynikałyby z niespełnienia takich wymagań.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o praktycznych aspektach ISO 14001? Weź udział w szkoleniu Luqam prowadzonym przez ekspertów z długoletnim doświadczeniem lub obejrzyj certyfikowany kurs online tutaj.

Luqam oferuje również wsparcie w postaci outsourcingu funkcji jakościowych we wdrażaniu wymagań ISO 14001 w przedsiębiorstwie – sprawdź ofertę!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN