10 minut

Przemysł 4.0 stawia przed pracownikami nowe wyzwania nie tylko w zakresie zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, ale także adaptacji do zmieniających się uwarunkowań produkcji. Sprawdź, jakich kompetencji będzie potrzebował teraz rynek.

Podziel się tym artykułem na

Kompetencje cyfrowe

Rozwój Przemysłu 4.0 i związanych z nim kompetencji cyfrowych w ostatnich latach zrewolucjonizował naszą rzeczywistość. Zmiany nastąpiły bardzo szybko. Wymusiła to nieco sytuacja związana z pandemią COVID-19 – w szybkim czasie zostaliśmy zmuszeni do pracy i nauki zdalnej, e-handlu itp. Pomimo iż, pandemia już za nami, zmiany związane z rozwojem technologii cyfrowych wciąż przyspieszają.

Przystosowanie się do zmian, które wywołała czwarta rewolucja przemysłowa i rozwój nowoczesnych, cyfrowych kompetencji wydaje się nieunikniony.

Czy kompetencje cyfrowe naprawdę są nam potrzebne?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, przytoczę kilka faktów pochodzących z badania Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

• 9 na 10 współczesnych zawodów wymaga podstawowych kompetencji cyfrowych,
• 57% firm w Unii Europejskiej miało problem z obsadzeniem wakatów na stanowisku specjalisty ICT,
• Tylko 12% managerów w Unii Europejskiej podjęło jakiekolwiek działania związane z wypełnieniem luk kompetencyjnych w zakresie umiejętności cyfrowych,
• Od 9 do 45% obecnych zawodów zostanie częściowo lub całkowicie zautomatyzowanych do roku 2023.

Powyższe dane nie pozostawiają złudzeń – czeka nas przełom. Im szybciej „wyposażymy” siebie lub swoich pracowników w niezbędne kompetencje cyfrowe tym lepiej będziemy przygotowani na nadchodzące zmiany związane z cyfryzacją procesów oraz będziemy konkurencyjni na rynku.

Czym są kompetencje cyfrowe?

Kompetencje cyfrowe, zwane także kompetencjami 4.0 w tradycyjnym rozumieniu definiowane są jako techniczne kompetencje cyfrowe. Natomiast w ostatnich latach definicja ta została znacznie rozszerzona. Obecnie kompetencje 4.0 możemy zdefiniować jako pakiet wzajemnie ze sobą powiązanych:

• Funkcjonalnych i zawodowych umiejętności cyfrowych oraz wiedzy na temat szeroko rozumianych innowacyjnych technologii.
• Umiejętności intrapersonalnych – czyli zdolności do krytycznego myślenia, procesu ciągłego uczenia się, autodyscypliny, motywacji i wytrwałości.
• Umiejętności społecznych – zdolności do efektywnego komunikowania się, skutecznego przywództwa i umiejętności pracy w zespole.
• Umiejętności medialnych – to umiejętność, która w erze natłoku informacji i fake newsów staje się coraz bardziej istotna. Polega ona na umiejętności dokonania krytycznej analizy i oceny informacji.
• Postawy proaktywnej – otwartość umysłu oraz aprobacja świata cyfrowego.

„Szybka cyfrowa transformacja gospodarki oznacza, że obecnie niemal wszystkie prace – podobnie jak ogólnie udział w życiu społeczeństwa – wymagają posiadania pewnych umiejętności cyfrowych. Umiejętności cyfrowe są obecnie równie ważne jak umiejętność czytania, pisania i rozumowania matematycznego, więc Europa potrzebuje ludzi z kompetencjami cyfrowymi, którzy nie tylko są w stanie korzystać z tych technologii, ale również wprowadzać w nich innowacje i odgrywać wiodącą rolę.”

– Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), Dziennik Urzędowy UE, 30 grudnia 2006.

Piramida kompetencji cyfrowych

Interesujące jest również wyróżnienie poziomów kompetencji cyfrowych w tak zwanej piramidzie kompetencji cyfrowych przedstawionej w raporcie e-Leadership Skills. Piramida ta dzieli kompetencje 4.0 na trzy poziomy. Pierwszy z nich to podstawowe umiejętności cyfrowe, drugi to umiejętności zawodowe a trzeci to kompetencje strategiczne. Trzeci poziom kompetencji jest bardzo potrzebny z punktu widzenia firm, które rozpoczynają swoją cyfrową transformację. Rola lidera zmiany, który będzie potrafił wykorzystać potencjał nowych technologii w kluczowych dla firmy procesach będzie „w cenie”. Warto zwrócić uwagę, że poziom trzeci oprócz wspomnianych już technicznych kompetencji obejmuje także kompetencje transwersalne – przekrojowe. Kompetencje transwersalne obejmują kompetencje społeczne, medialne, obywatelskie, komunikacyjne czy interpersonalne.

Piramida kompetencji cyfrowych

Czwarta rewolucja przemysłowa a rozwój nowych kompetencji

Wyzwaniem dla firm, a w szczególności dla kadry zarządzającej będzie konieczność rozwijania przez pracowników nowych kompetencji, pozwalających na efektywną pracę w nowym technologicznie środowisku pracy.

Koncepcja Industry 4.0 zakłada integrację tradycyjnego środowiska maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym i technologią cyfrową oraz otoczeniem pracy człowieka. Integracja ta oznacza przede wszystkim wzmożoną komunikację i zautomatyzowaną wymianę danych w procesach produkcyjnych w fabryce.

Pracownik będzie dzielił przestrzeń hali produkcyjnych z inteligentnymi robotami. Do dyspozycji pracowników pozostaną jednak systemy wspomagania decyzji. To oni w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę będą musieli podjąć ostateczną decyzję i zarządzać pracą inteligentnych maszyn. Ważnym aspektem będzie także praca zespołowa – nie tylko rozumiana w tradycyjnym znaczeniu – współpraca będzie dotyczyć także pracowników z cyfrowymi systemami wsparcia.

Zmiany na skutek rozwoju Przemysłu 4.0 będą widoczne na stanowiskach pracy operatorów maszyn, gdzie charakter pracy fizyczny, manualny będzie zastąpiony kontrolowaniu i nadzorowaniu zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów produkcji.

Przemysł 4.0 stawia przed pracownikami nowe wyzwania nie tylko w zakresie zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, ale także adaptacji do zmieniających się uwarunkowań produkcji. Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw sprawia, że pojawią się nowe obszary technologiczne, wymagające specyficznych kompetencji w takich dziedzinach, jak integracja systemów cyberfizycznych, zaawansowane systemy zarządzania produkcją (takie jak system TIMES), zaawansowana robotyzacja i automatyzacja, integracja analitycznych systemów chmurowych z systemami lokalnymi, obsługa złożonych systemów analizy danych produkcyjnych czy aplikacja algorytmów sztucznej inteligencji w przestrzeni produkcyjnej.

Inżynier 4.0

Opisane powyżej zmiany, których na co dzień doświadczamy sprawiają, że zmienia się również profil inżyniera XXI wieku. Dotychczas od inżynierów oczekiwano logicznego, analitycznego myślenia, zdeterminowania w realizacji wyznaczonych celów i działania zgodnie z procedurami. Odstąpienie od schematu opisanego w procedurze działania postrzegane było jako błąd. Praca z ludźmi była codziennością, ale praca zespołowa właściwie nie funkcjonowała.
Wraz z rozwojem nowych technologii i koniecznością przystosowania się do cyfrowej transformacji rola „inżyniera 4.0” także się zmieniała. Obecnie to człowiek o wysoko rozwiniętych kompetencjach społecznych, współpracujący w zespole, dokładny, otwarty na zmiany i entuzjastycznie podchodzący do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Inżynier 4.0 posiada także interdyscyplinarne kompetencje w zakresie robotyki, automatyki, programowania, mechatroniki, digital twins, rozwiązań VR czy AR.

Inżynierowie przemysłu 3.0 i 4.0
Opracowanie własne na podstawie: J. Gracel, M. Stoch, Inżynierowie przemysłu 4.0: jak ich rozwijać?, Harvard Business Review Polska, 2017.

Podsumowanie

Obecnie doświadczamy transformacji w przemyśle – przechodzimy od modelu tradycyjnego w kierunku Przemysłu 4.0. Kompetencje cyfrowe odegrają w tym procesie kluczową rolę. Zarówno przed pracodawcami, jak i pracownikami stoi wielkie wyzwanie w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz adaptacji do zmieniających się uwarunkowań w produkcji.
Praca w warunkach dynamicznego rozwoju technologii (big data, sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, chmury obliczeniowej i innych) będzie wymagać odpowiednio dostosowanych kompetencji, wykraczających poza techniczne kompetencje cyfrowe, które dotąd uznawano za kluczowe. Już dziś spotykamy się z dużym zapotrzebowaniem na liderów cyfrowej transformacji – zdolnych do wdrażania innowacji. A potrzeba ta z czasem będzie rosnąć.

Chcesz rozwinąć swoje kompetencje cyfrowe? Mamy w swojej ofercie szkolenia oraz studia podyplomowe, które przygotują Cię do roli lidera cyfrowej transformacji!
Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN