10 minut czytania

Metoda 5S stanowi ogół technik i metod, które mają na celu wdrożenie i utrzymanie wysokiej jakości organizacji środowiska pracy oraz doskonalenie kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa.

Podziel się tym artykułem na

Korzyści z implementacji metody 5S

Implementacja metody 5S

Ze względu na swoją efektywność Metoda 5S jest implementowana zarówno w firmach o charakterze produkcyjnym, jak i usługowym. W metodzie 5S można wyodrębnić 5 kroków postępowania. Są nimi: Sortowanie (jap. Seiri), Systematykę (jap. Seiton), Sprzątanie (jap. Seiso), Standaryzację (jap. Seiketsu) oraz Samodyscyplinę (jap. Shitsuke). Poszczególne kroki metody powinny być wdrażane kolejno, jeden po drugim.

Implementacja metody 5S w 5 krokach

Sortowanie

Pierwszy etap, jakim jest sortowanie, ma na celu wyeliminowanie ze stanowiska pracy wszystkich tych elementów, które mogłyby utrudniać jej prawidłowe wykonywanie. Zgodnie bowiem z metodą 5S wszystkie rzeczy, które są zbędne i niepotrzebne, powinny być zabrane lub wyrzucone. Właściwa realizacja kroku sortowania umożliwia likwidację wielu problemów wynikających z nadmiaru przedmiotów i narzędzi na stanowisku pracy.

Systematyka

Systematyka jest natomiast krokiem, w którym oznacza się wszelkie elementy stanowiska pracy w taki sposób, aby miały one swoje określone miejsce i były łatwe w użytkowaniu. W kroku tym stawia się na przejrzystość oraz pełną wizualizację, która umożliwia skuteczne wyeliminowanie różnego rodzaju marnotrawstw w miejscu pracy. Określane są również standardy oznaczania i rozmieszczenia przyrządów i narzędzi pracy na stanowiskach pracy.

Sprzątanie

Trzeci krok, czyli sprzątanie, polega z kolei na eliminacji zanieczyszczeń i brudu, aby utrzymać stanowisko pracy w czystości. W praktyce czynności te polegają przede wszystkim na stworzeniu i przestrzeganiu harmonogramów codziennego sprzątania i przeglądania urządzeń służących do wykonywania obowiązków zawodowych. Pamiętajmy także o regularnej inspekcji, przeprowadzanej niejako przy okazji sprzątania. Inspekcja może dotyczyć chociażby sprawdzanie stanu narzędzi. Im częściej sprzątamy, tym szybciej zauważymy ewentualną awarię narzędzia.

Standaryzacja

Z czwartym krokiem, jakim jest standaryzacja, wiąże się natomiast stabilizacja i doskonalenie wdrożonych we wcześniejszych krokach zachowań. Na tym etapie tworzona jest struktura i sposób dochodzenia do przyczyn powstawania ewentualnych nieprawidłowości.

Samodyscyplina

Ostatni krok metody 5S, czyli samodyscyplina, ma na celu utrzymanie  poprzednich 4 kroków pierwszych czterech etapów. Można również powiedzieć, że postępowanie to stanowi pewnego rodzaju spojenie wcześniejszych kroków. Nie należy jednak kojarzyć samodyscypliny jako odgórnego zestawu nakazów i zasad dla zatrudnionych w firmie pracowników, które w razie pominięcia będą się wiązały z negatywnymi konsekwencjami. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z faktu, iż może to przynieść zupełnie inne skutki od tych zamierzonych. W tym przypadku samodyscyplina powinna polegać na wyrobieniu pewnych nawyków i przyzwyczajeń, które usprawnią pracę i sprawią, że będzie ona zgodna z przyjętymi odgórnie standardami.

Implementacja metody 5S – od czego zacząć?

Aby wdrożyć w życie metodę 5S, niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie i zmotywowanie pracowników. Wiąże się to z koniecznością zmiany nie tylko dotychczasowego sposobu myślenia, ale również poprawieniem organizacji pracy oraz wcześniej stosowanych praktyk i przyzwyczajeń. Implementacja podejścia 5S bardzo często wiąże się również z potrzebą zmiany kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. To z kolei wymaga zaangażowania całej firmy wraz z najwyższym szczeblem kierownictwa.

Implementacja metody 5S w firmie może nieść ze sobą szereg pozytywnych korzyści. Poprzez utrzymanie dyscypliny i porządku wpływa ona bowiem na jakość pracy. Wdrożenie tego podejścia przyczynia się między innymi do zmniejszenia liczby popełnianych błędów, znacznego zwiększenia wydajności pracy zatrudnionych w firmie pracowników, optymalizacji wykorzystania wyposażenia biurowego, a także poprawy organizacji pracy i dotychczasowych nawyków personelu. Z korzyściami, jakie płyną z implementacji metody 5S, wiąże się również poprawa wizerunku i reputacji firmy w oczach klienta, a także wzrost jakości oferowanych usług.

Jeśli zainteresowała Cię tematyka związana z wdrażaniem i doskonaleniem systemu 5S – zapraszamy na szkolenie „Metoda 5S”.

A jeśli szukasz wsparcia we wdrażaniu i doskonaleniu systemu 5S w swojej organizacji koniecznej poznaj program Liga Mistrzów 5S!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

| 06.08.2022

| 09.06.2022

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN