6 minut

Poznaj wskaźnik produktywności gniazda produkcyjnego zwany KOSU. Dowiedz się, jak kalkulować wskaźnik KOSU i jakie są jego zalety dla organizacji!

Podziel się tym artykułem na

KOSU – miara produktywności

Co to jest KOSU?

Sformułowanie „KOSU” pochodzi od japońskiego wyrażenia oznaczającego tempo pracy. KOSU jest wskaźnikiem rzeczywistej produktywności danego gniazda produkcyjnego. Wskaźnik ten bierze pod uwagę ilość wytworzonych sztuk produktu i osób potrzebnych do ich wyprodukowania w określonym okresie czasowym. Najczęściej wykorzystywaną jednostką produktywności w KOSU jest roboczosekunda.

Do wizualizacji wskaźnika KOSU wykorzystywany jest zwykle wykres produktywności w czasie, gdzie okresem rozrachunkowym jest godzina zegarowa. Umożliwia to dość szybkie podejmowanie działań w przypadku spadku produktywności. Warto zwrócić uwagę na to, że wskaźnik ten powinien mieć wyznaczony cel, który również umieszczamy na wykres.

Co jest potrzebne do obliczenia wskaźnika rzeczywistej produktywności gniazda produkcyjnego?

Do obliczenia KOSU będziesz potrzebować informacji na temat:

 • Czasu dostępnego,
 • Ilości pracowników w danym gnieździe produkcyjnym,
 • Czasu uzgodnionego przerw w trakcie pracy (na przykład 30 minut przerwy śniadaniowej),
 • Ilości wyprodukowanych wyrobów w dostępnym czasie (UWAGA: uwzględnij tylko wyroby dobrej jakości).

Po uzgodnieniu powyższych wartości możesz przejść do obliczenia wskaźnika. W tym celu podstaw dane do poniższego wzoru.

Jak wyznaczyć cel KOSU?

Aby wyznaczyć cel KOSU trzeba wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz stanowisko pracy / gniazdo produkcyjne / linię produkcyjną.
 2. Wybierz produkt do pomiarów.
 3. Ustal liczbę pracowników.
 4. Wykonaj pomiary metodą chronometrażu lub wykorzystaj Gemba.

 

Korzyści z wykorzystywania wskaźnika KOSU

– Wizualizacja wskaźnika pozwala na skrócenie czasu reakcji w przypadku wystąpienia problemu, powodującego spadek produktywności.

– Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich – wskaźnik produktywności gniazda produkcyjnego pozwala na weryfikację, czy dodanie dodatkowego pracownika do danego gniazda produkcyjnego wpływa na zwiększenie produktywności, czy nie.

– Możliwość realnego wpływania na koszty, dzięki optymalnemu dobraniu zasobów do procesu produkcji.

– Możliwość identyfikowania tak zwanej mudy procesowej. Wizualna postać wskaźnika KOSU odzwierciedla występowanie strat w procesie – to ważna informacja dla osób zarządzających procesem produkcyjnym.

– Wizualna prezentacja wskaźnika wraz z wyznaczonymi celami działa motywująco na pracowników. Pracownicy podświadomie starają się, aby optymalny cel KOSU był utrzymywany.

– Zrozumiały i prosty wzór obliczeniowy. Każdy pracownik w organizacji bez problemu będzie potrafił samodzielnie obliczyć wskaźnik KOSU.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat mierzenia produktywności? Weź udział w szkoleniach Luqam!

Sprawdź aktualny harmonogram szkoleń!

 

 

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN