10 minut czytania

Kim jest koordynator obszaru 5S? Jakie pełni obowiązki i czym różni się od koordynatora systemu 5S?

Podziel się tym artykułem na

Koordynator obszaru 5S

Zespół 5S

Podczas przygotowań do wdrożenia metody 5S istotną rzeczą, o której już na samym początku należy pomyśleć jest stworzenie odpowiedniej struktury 5S. Polega to na powołaniu zespołu, którego celem będzie opracowanie i utrzymanie systemu 5S. Nie oznacza to absolutnie, że tylko wytypowane osoby będą odpowiedzialne za wyniki. Odpowiedzialni są wszyscy pracujący w organizacji, a zespół 5S ma na celu wypracowanie (wspólnie z resztą zatrudnionych) standardów według których system będzie rozwijany, a następnie wspieranie i ciągły rozwój.  Najczęściej spotykany skład takiego zespołu to:

  • Koordynator systemu 5S
  • Audytor 5S
  • Koordynator obszaru 5S

 

Koordynator systemu 5S

Na koordynatorze systemu 5S ciąży szereg obowiązków:

  • planuje i nadzoruje przebieg wdrożenia systemu,
  • organizuje szkolenia dla pracowników,
  • odpowiada za kontakty pomiędzy dyrekcją a pracownikami.

 

Audytor 5S

Audytor 5S jest z reguły odpowiedzialny za kontrolę działania systemu, zbieranie informacji o występujących niezgodnościach, wskazywanie na możliwości poprawy. W tak zbudowanej strukturze może pełnić role pośrednika pomiędzy koordynatorem systemu 5S, a koordynatorem obszaru 5S. Kim więc jest kolejny koordynator w strukturze 5S? Jaka jest różnica między jednym, a drugim koordynatorem?

Koordynator obszaru 5S

Wdrożenie 5S należy rozpocząć od podziału całej firmy na mniejsze strefy, obszary. Idąc dalej, każdemu z tych obszarów powinien zostać przydzielony oddzielny koordynator. Nasuwa się pytanie czy to nie jest zbytnia biurokracja i sztuczne tworzenie dodatkowych funkcji. Zdecydowanie nie. Odpowiedni podział organizacji z przydziałem odpowiedzialności jest istotnym elementem skutecznego wdrożenia systemu 5S. Zadaniem koordynatorów obszarów jest ogólnie rzecz biorąc wspieranie działań 5S prowadzonych w firmie poprzez propagowanie systemu w swoich obszarach (liniach produkcyjnych, działach, biurach itd.).

Koordynatorem obszaru powinna zostać osoba ściśle związana z daną strefą, czy to produkcyjną, magazynową, warsztatową, czy biurową. Każdy z obszarów musi posiadać swojego przedstawiciela – lidera, który będzie głosem zespołu.  Jego zadaniem będzie głównie dbanie o to, aby ustalone standardy dla obszaru były przestrzegane, jak również pobudzanie współpracowników do działania. Powołując koordynatora obszaru należy pamiętać, że nie wystarczy tylko wytypować daną osobę. Należy również dać coś od siebie, czyli zapewnić dokładne przeszkolenie. Tylko wówczas można liczyć na jego pełne zrozumienie, wsparcie i zaangażowanie ze strony koordyantora.

Najlepiej, aby już w początkowej fazie wdrożenia potencjalni kandydaci na koordynatorów obszarów uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach prowadzonych w obszarach pilotażowych. Dzięki temu będą mogli dokładnie poznać zasady 5S i już na samym początku w trakcie opracowywania standardów przedstawiać swoją opinię dotyczącą zastosowania ich w swoim obszarze, bo któż lepiej zna swój proces, swój obszar niż jego użytkownik.

Dobry koordynator obszaru będzie w dalszych etapach z chęcią uczestniczył również w audytach, a wykryte niezgodności nie będą podstawą do wytykania błędów i obwiniania współpracowników, lecz będą punktem wyjściowym do kolejnych działań doskonalących we własnym (i nie tylko) obszarze. Jeśli mowa o ulepszaniu, częstym błędem popełnianym przez koordynatorów obszarów jest rywalizacja w zakresie ustanawiania nowych standardów i samoczynne wdrażanie ich w swoich obszarach. Należy pamiętać, że standard ma być globalny – jeden dla całej organizacji. Każde zmiany i udoskonalenie są oczywiście mile widziane, ale to właśnie koordynator obszaru jest osobą odpowiedzialną za zgłoszenie takiego pomysłu, który został przekazany mu przez współpracowników.

I tu pojawia się kolejne zadanie koordynatora, czyli udział w spotkaniach poaudytowych. Koordynator, jak wcześniej wspomniano, jest przekaźnikiem informacji. To on jest najbliżej miejsca akcji i może najszybciej reagować i informować o problemach oraz pomysłach, które pojawiają się podczas codziennej pracy, a nie tylko przy okazji audytów. Jest osobą, która doskonale będzie wspierała audyt, odpowiadała na pytania kontrolującego i wyjaśniała ewentualne niezgodności oraz prezentowała dokonania zespołu. Kiedy jednak trzeba, ponieważ niezgodności są zasadne – mobilizuje współpracowników, wyjaśnia im wątpliwości, pomaga w zrozumieniu zasad 5S i odpowiednio reaguje, gdy nie są przestrzegane.

Podsumowując koordynator obszaru 5S jest bardzo ważnym członkiem zespołu i jednocześnie elementem wdrożenia 5S. Odgrywa kluczową rolę, to od niego zależy jak zespół danego obszaru będzie odbierał system 5S – czy jako narzucone sprzątanie i ciągłe kontrolowanie, czy może jako skuteczną metodę, którą jako zespół można wykorzystać do ułatwienia swojej pracy.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

    Skontaktuj się z nami: