Wdrażanie narzędzi Lean Management

Program Liga Mistrzów 5S

Liga Mistrzów 5S to autorski program Luqam skierowany do firm, które stawiają na rozwój i są świadome, że 5S jest fundamentem optymalizacji zgodnie z koncepcją Lean Management. Program Liga Mistrzów 5S powstał na bazie wieloletnich doświadczeń w zakresie wdrażania narzędzi Lean, w tym systemu 5S w setkach firm w Polsce. Pomagamy stworzyć dobrze zorganizowane, ergonomiczne, bezpieczne i czyste miejsca pracy, podnosimy morale pracowników i poprawiamy efektywność procesów. Program Liga Mistrzów 5S przeznaczony jest zarówno dla firm produkcyjnych, jak i usługowych, które rozpoczynają lub rozpoczęły już swoją przygodę z 5S.

Skorzystaj z dobrych praktyk Ekspertów Luqam i przyspiesz wdrożenie 5S w swojej organizacji.

Obszar produkcyjny przed wdrożeniem 5S (chaos) oraz po wdrożeniu systemu 5S (porządek)

Zainteresowany?
Umów się na prezentacje programu Liga Mistrzów 5S!

Czy w Twojej organizacji spotykasz się z poniższymi problemami?

 • Wiele czasu tracone jest na ciągłe poszukiwanie potrzebnych przedmiotów czy dokumentów.
 • Przed każdą wizytą klienta potrzebne jest przygotowanie miejsca pracy, ponieważ jego stan pozostawia wiele do życzenia.
 • Standardy bezpieczeństwa i higieny pracy nie są przestrzegane.
 • Czystość stanowiska pracy jest niezadowalająca.
 • Na stanowisku pracy zalegają rzeczy zbędne, zajmujące miejsce i utrudniające wykonywanie zadań.
 • Zajmując rano stanowisko pracy, nie zastajesz go w takim stanie, w jakim powinno być.
 • Rzeczy w obrębie stanowiska pracy nie mają przypisanego miejsca i każdy odkłada je gdzie indziej.

Jeżeli tak – metoda 5S jest dla Twojej firmy idealnym rozwiązaniem. Liga Mistrzów 5S pozwala na wdrożenie metody 5S na najwyższym poziomie, a co najważniejsze – na stałe. Formuła Ligi pozwala na stałe podnoszenie standardu 5s, przy jednoczesnej niezależnej ocenie i możliwości czerpania inspiracji z innych firm.

Poznaj korzyści z wdrożenia metody 5S w organizacji:

Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników

Wdrożenie metody 5S pozwala stworzyć przyjazne pracownikom oraz przede wszystkim bezpieczne miejsca pracy.

Zwiększenie produktywności

5S wpływa na zwiększenie produktywności i efektywności dzięki usunięciu strat.

Zmniejszenie kosztów wytwarzania

Metoda 5S pozwala zmniejszyć koszty wytwarzania dzięki standaryzacji, likwidacji strat produkcyjnych i zbędnych rzeczy oraz lepszemu zarządzaniu parkiem maszynowym.

Poprawa jakości wyrobu

5S poprawia jakość wyrobu dzięki przestrzeganiu i zachowaniu zasad technologii i standaryzacji pracy.

Redukcja odpadów

Wykorzystanie metody 5S w procesie produkcyjnym pozwala lepiej wykorzystać materiały i komponenty, ograniczając przy tym ilość odpadów.

Lepsza reputacja firmy

Wdrożenie metody 5S poprawia wizerunek  i reputację firmy dzięki czystości, schludności i przejrzystości działów produkcji, magazynów, biur oraz otoczenia fabryki.

Wzrost motywacji

5S pozwala zwiększyć dyscyplinę i motywację pracowników poprzez przypisanie odpowiedzialności i tchnięcie ducha KAIZEN w organizację.

Standaryzacja procesów

Dzięki wdrożeniu 5S procesy stają się uporządkowane i ustandaryzowane.

Wykorzystanie rezerw

5S pozwala na wykorzystanie ukrytych rezerw, zwłaszcza jeżeli chodzi o czas pracy pracowników.

Podstawa Lean Manufacturing

Metoda 5S jest fundamentem pod wdrażanie innych narzędzi Lean Manufacturing i dążenie do doskonałości organizacyjnej.

Napisz do nas, a my pomożemy wybrać program dopasowany do Twoich potrzeb

Na czym polega program Liga Mistrzów 5S?

Głównym celem programu jest identyfikacja obszarów z potencjałem do poprawy oraz zbudowanie fundamentu optymalizacji zgodnie z koncepcją Lean Management. Firmy biorące udział w programie Liga Mistrzów 5S poddają się cyklicznym, niezależnym auditom (lub warsztatom), prowadzonym przez Ekspertów Luqam. Podczas pierwszej wizyty przeprowadzane jest wewnętrzne szkolenie dla pracowników, organizacja zostaje podzielona na strefy, zostaje przeprowadzony audit wstępny oraz tworzony jest plan działań. Pomiędzy wizytami Auditorów Luqam w firmie realizowane są pracę nad systemem 5S według zaleceń Eksperta. Podczas kolejnych wizyt strefy podlegają ocenom zgodnie z autorskim systemem punktowania Luqam, oceniana jest realizacja planu działań oraz wydawane są rekomendacje i zadania. Po zrealizowaniu cykli auditowego firmy poddawane są końcoworocznej, ogólnopolskiej  klasyfikacji, podczas której organizacje najlepiej ocenione w danym roku kalendarzowym dostają nagrody.

Wdrożenie programu Liga Mistrzów 5S
Program Lean Management - Liga Mistrzów 5S

Forma dopasowana do Twoich potrzeb

Program Liga Mistrzów 5S został podzielony na 3 warianty uczestnictwa – zależności od oczekiwań Klienta oraz poziomu wdrożenia systemu 5S, firma może wybrać formę dopasowaną do swoich potrzeb. Liga Mistrzów 5S Youth jest przeznaczona dla firm, które rozpoczynają swoją przygodę z 5S i chcą przygotować się do rywalizacji w ogólnopolskiej klasyfikacji Ligi Mistrzów 5S. Wariant Liga Mistrzów 5S Standard dedykowany jest organizacjom, które wdrożyły system 5S w swojej firmie i chcą go doskonalić pod okiem Ekspertów. Liga Mistrzów 5S Premium to opcja dla firm, które chcą przyspieszyć rozwój 5S w swojej organizacji, zwiększając intensywność działań w obszarze 5S.

Dostęp do aplikacji Luqam

Klienci programu Liga Mistrzów 5S dostają dostęp do autorskiej aplikacji Luqam, gdzie mogą monitorować postępy we wdrażaniu i doskonaleniu metody 5S w swojej organizacji. W aplikacji jest możliwość pobierania raportów z wizyt, podglądu wyników z auditów oraz samoaktualizującego się rankingu końcoworocznego, w którym biorcą udział wszyscy uczestnicy programu Liga Mistrzów 5S. Dodatkowo Klient ma dostęp do harmonogramu szkoleń Luqam, gdzie ma możliwość zapisania pracowników na bezpłatne warsztaty i szkolenia. W aplikacji odpowiadamy także na najważniejsze pytania naszych Klientów.

Widok aplikacji dla klientów Ligii Mistrzów 5S LUQAM

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN