Raport A3 – narzędzie do rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach
10 minut czytania

Dlaczego tak wiele firm decyduje się na wykorzystywanie Raportu A3 w swojej organizacji?

Podziel się tym artykułem na

Raport A3 – narzędzie do rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach

Raport A3 to najprostsza i najefektywniejsza metoda komunikowania tego, co ważne w przedsiębiorstwie w ustrukturyzowany sposób.

Dzięki temu pomaga w podejmować decyzje oparte na sprawdzonych faktach, wdrażać skuteczne środki zaradcze, a w efekcie – stale udoskonalać organizację. Dobrze wykorzystywany Raport A3 może stać się jednym z narzędzi rozwiązywania problemów zarządzania w firmie.

 

Dlaczego Raport A3?

Raport A3 swoją nazwę zawdzięcza formatowi papieru, na którym się go przedstawia – A3 (wymiar 297×420 mm). Dlaczego taki format? Ponieważ w Toyocie komunikacja pomiędzy różnymi zakładami rozmieszczonymi w różnych częściach świata odbywała się w znacznej mierze drogą faksową, a A3 był największym formatem papieru, jaki mógł przejść przez faks.

 

Zastosowanie raportu A3

Raport A3 ma szerokie zastosowanie w obszarach takich jak:

-Rozwiązywanie problemów, a zatem – wdrażanie zmian w firmie.

-Mentoring pracowników. Proces zbierania informacji, opracowywania planu działania i poszukiwania dla niego akceptacji organizacyjnej jest okazją do rozwoju osoby piszącej raport oraz do mentoringu ze strony odbiorców raportu – a w konsekwencji stanowi podstawę „uczącej się organizacji”.

-Komunikacja i współpraca – A3 służy do dialogu między właścicielem tematu, a resztą organizacji. Zadaniem raportu jest zainicjowanie konstruktywnego dialogu.

 

Korzyści z używania raportu A3

Raport A3, jako powszechnie rozumiana i akceptowana forma dzielenia się faktami i omawiania ważnych kwestii, jest nośnikiem informacji wewnątrz organizacji. Jakie są zatem zalety raportu A3?

-Jest to prosty, zwięzły i obrazowy sposób dostarczania informacji.

-Zmusza do pracy z faktami i danymi.

-Stawia na komunikację.

-Promuje ciągłe doskonalenie.

 

Raport A3 jako opowieść

Raport A3 powinien opowiadać kompletną historię, która będzie zrozumiała dla wszystkich – dlatego powinna być jak najbardziej obrazowa.

A3 przedstawia pewną kompletną historię. Jest w niej początek, rozwinięcie i koniec, a jej poszczególne elementy łączą się w kolejne związki przyczynowo-skutkowe. Jakie elementy tej opowieści powinny być opracowane?

-Tytuł – nazywa problemu, temat.

-Opis sytuacji – osadza problem w kontekście organizacyjnym i opisuje jego znaczenie.

-Obecne warunki – opisują, co aktualnie wiadomo na temat danego problemu.

-Cele/mierniki – określają pożądaną sytuację docelową.

-Analiza – zawiera analizę sytuacji oraz przyczyny rozbieżności pomiędzy sytuacją obecną a pożądaną.

-Proponowane środki zaradcze – opisują propozycję działań i czynności, które mają na celu rozwiązanie problemu i osiągnięcie założonych rezultatów.

-Plan – precyzyjny plan działań, czyli co, kto i kiedy zrobi, aby osiągnąć założony cel.

-Dalsze działania – określają, w jaki sposób monitorowany będzie postęp i definiują ewentualne kwestie, które pozostają do rozstrzygnięcia.

 

Wskazówki i wytyczne do pisania raportu

-Prezentuj dane w formie graficznej. Stosuj rysunki, diagramy, tabele – pod warunkiem, że niosą ze sobą dodatkową informację, a nie są tylko dla dekoracji!

-Sprawdź, czy każdy wykres, graf oraz tekst są odpowiedniej wielkości i można je z łatwością przeczytać.

-Pisz „pod odbiorcę”.

Unikaj skrótów i terminologii technicznej. Wśród odbiorców twojego raportu mogą być osoby, które nie znają żargonu.

Przygotuj się na pytania ze strony odbiorców raportu i na konieczność wielokrotnej rewizji treści raportu. 

 

Struktura raportu A3

 1. Opis sytuacji
 • O czym piszesz i dlaczego chcesz o tym pisać?
 • Jaki jest strategiczny, operacyjny, historyczny czy organizacyjny kontekst sytuacji?
 1. Obecne warunki
 • Gdzie dostrzegasz rozbieżność?
 • Co dzieje się teraz w porównaniu do tego, co powinno się dziać lub co chcesz, aby się działo?
 • Jakie konkretne warunki wskazują, że masz problem lub potrzebę?
 • Pokaż fakty wizualnie, użyj diagramów, wykresów, map.
 1. Cele/ mierniki
 • Jakie konkretne wyniki powinny zostać osiągnięte?
 • Co konkretnie powinno się zmienić, aby doszło do likwidacji rozbieżności?
 • Pokaż wizualnie o ile, do kiedy, z jakim skutkiem.
 1. Analiza
 • Co stanowi przyczynę/ przyczyny źródłowe problemu?
 • Wybierz jak najprostsze narzędzie do analizy problemu (takie jak: 5xDlaczego, diagram Ishikawy, drzewo analizy), takie które dobrze pokaże zależności między skutkiem a przyczyną.
 1. Środki zaradcze
 • Co proponujesz zrobić, aby osiągnąć sytuację docelową?
 • W jaki sposób proponowane środki zaradcze wpłyną na przyczynę źródłową problemu i zbliżą sytuację aktualną do docelowej?
 1. Plan
 • Jakie czynności należy wykonać?
 • Kto i kiedy będzie za nie odpowiedzialny?
 • Jak sprawdzisz skuteczność działań?
 1. Dalsze działania
 • Jakie problemy przy wdrożeniu możesz przewidzieć i co zrobisz, aby się do nich przygotować?
 • Kiedy i jak sprawdzisz, czy plany są wdrażane, a ich wyniki odpowiadają oczekiwaniom?
 • Jakiego procesu użyjesz, aby działania kończyły się sukcesem na wszystkich etapach wdrożenia?
 • Jak podzielisz się wnioskami?

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Weź udział w szkoleniu Metoda A3 organizowanym przez Luqam lub obejrzyj kurs Advanced Problem Solving Tools.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami: