Rola kierownictwa w zarządzaniu jakością
5 minut czekania

Zarządzanie jakością jest istotnym elementem działania większości organizacji. Dowiedz się na czym polega - zapraszamy do lektury!

Podziel się tym artykułem na

Rola kierownictwa w zarządzaniu jakością

Zarządzanie jakością, w bardzo dużym uproszczeniu, polega na podejściu, w którym przyjmuje się, że organizacja osiągnie swoje cele, gdy osiągnie odpowiedni poziom jakości wykonywania procesów oraz ich efektów. Powinno być zorganizowane, zaplanowane oraz prowadzić do spełnienia norm jakościowych. Jest to postępowanie, które dotyczy nie tylko procesów, ale także jednostek oraz zasobów organizacji. Celem zarządzania jakością jest nieustanne doskonalenie produktu.

Dużą rolę w zarządzaniu jakością odgrywa skuteczne przywództwo. Jego rola jest bardzo ważna zarówno na etapie opracowywania, jak i realizacji zasad systemu zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001. Właściwie prowadzone przywództwo pozwala sprawnie wdrażać konieczne zmiany.

 

Przywództwo a system zarządzania jakością

Rolą kierownictwa jest wyznaczenie metod, przy pomocy których dana organizacja osiągnie zakładane cele. Do zadań lidera należy chociażby zwiększenie zaangażowania członków organizacji. Przywódca powinien mieć pewną wizję, którą potrafi w odpowiedni sposób przedstawić współpracownikom, dzięki czemu będą oni skłonni do jak najlepszego wykorzystania swoich umiejętności. Dobry przywódca jednocześnie rozumie, że największą wartością organizacji są tworzący ją ludzie i potrafi zwiększyć ich zaangażowanie nie tylko przy pomocy środków finansowych.

Przywódca musi również pamiętać, że zasoby oraz działania prowadzące do realizacji celów to proces – i tak powinien być traktowany. Jest to tak zwane podejście procesowe do systemu zarządzania jakością. Osobę na kierowniczym stanowiksu powinno także cechować systemowe podejście do zarządzania – wszystkie procesy wewnątrz organizacji są przecież wzajemnie ze sobą powiązane. Jest to przestrzeń, w której łatwo mogą pojawić się problemy, które dobry kierownik powinien jak najszybciej zidentyfikować, aby im zapobiec lub je naprawić. Lider/ka to osoba dla której priorytetem jest doskonalenie – siebie, osób z którymi pracuje, a także całej organizacji.

Podsumowując, wdrożenie systemu zarządzania jakością wymaga od kierownictwa konkretnych umiejętności. Możesz je zdobyć dzięki szkoleniom dotyczącym narzędzi i technik zarządzania jakością.

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: