10 minut czytania

Zarządzanie jakością jest istotnym elementem działania większości organizacji. Dowiedz się na czym polega skuteczne zarządzanie!

Podziel się tym artykułem na

Przywództwo w zarządzaniu jakością

Rola kierownictwa w zarządzaniu jakością

Zarządzanie jakością, w bardzo dużym uproszczeniu, polega na podejściu, w którym przyjmuje się, że organizacja osiągnie swoje cele, gdy osiągnie odpowiedni poziom jakości wykonywania procesów. Zarządzanie jakością jest procesem zorganizowanym, zaplanowanym oraz prowadzi do spełnienia norm jakościowych. Jest to postępowanie, które dotyczy nie tylko procesów, ale także jednostek oraz zasobów organizacji. Celem zarządzania jakością jest nieustanne doskonalenie produktu lub usługi.
Rola kierownictwa w zarządzaniu jakością odgrywa olbrzymie znaczenie dla skutecznego przywództwa. Zaangażowane przywództwo jest bardzo ważne zarówno na etapie opracowywania, jak i realizacji zasad systemu zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001. Właściwie prowadzone przywództwo pozwala sprawnie wdrażać konieczne zmiany.

Przywództwo a system zarządzania jakością

Rolą kierownictwa jest wyznaczenie metod, przy pomocy których dana organizacja osiągnie zakładane cele. Do zadań lidera należy chociażby zwiększenie zaangażowania członków organizacji. Przywódca powinien mieć pewną wizję, którą potrafi w odpowiedni sposób przedstawić współpracownikom. Dzięki czemu będą oni skłonni do jak najlepszego wykorzystania swoich umiejętności. Dobry przywódca jednocześnie rozumie, że największą wartością organizacji są tworzący ją ludzie i potrafi zwiększyć ich zaangażowanie nie tylko przy pomocy środków finansowych.
Przywódca musi również pamiętać, że zarządzanie zasobami oraz działania prowadzące do realizacji celów to ciągły proces. I tak powinno być to traktowane. Jest to tak zwane podejście procesowe do systemu zarządzania jakością. Osobę na kierowniczym stanowisku powinno także cechować systemowe podejście do zarządzania. Wszystkie procesy wewnątrz organizacji są przecież wzajemnie ze sobą powiązane. Jest to przestrzeń, w której łatwo mogą pojawić się problemy. Problemy te dobry kierownik powinien jak najszybciej zidentyfikować, aby im zapobiec lub je naprawić. Przywódca to osoba, dla której priorytetem jest doskonalenie ? siebie i osób, z którymi pracuje, a także całej organizacji. Rola kierownictwa organizacji w zarządzaniu jakością jest ogromna.

Według badań dotyczących skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością – osiągnięcie sukcesu w zarządzaniu jakością zależy tylko w około 10% od wyposażenia technicznego, w około 40% od technologii i aż w 50% od ludzi i stylu zarządzania kierownictwa.

Cechy kierownika jakości

Rola kierownictwa w zarządzaniu jakością jest kluczowa dla funkcjonowania tego systemu. Aby, kierownictwo mogło spełniać się w swojej roli oprócz 14 zasad Deminga, którymi powinien kierować się każdy przywódca, nasi eksperci wyróżnili również inne cechy (mniej oczywiste). Są nimi:
– znajomość idei zarządzania jakością.
– osobiste zaangażowanie we wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością.
– wykazywanie chęci do samodoskonalenia, chęć uczestnictwa w szkoleniach i delegowanie pracowników na szkolenia.
– umiejętność odpowiedniego wykorzystania potencjału społecznego i kulturowego organizacji.
– znajomość procesów i organizacji, w której pracuje.
– zdolność do przełamywania oporu wobec wprowadzanych zmian w obszarze jakości.
– gotowość do delegowania uprawnień i odpowiedzialności na niższe poziomy zarządzania.
– otwartość na sugestie i pomysły pracowników wpływające na jakość.

Powyższe role i cechy, w różnym zakresie i z różnych powodów, bywają także cedowane na konsultantów zewnętrznych. Należy jednak pamiętać, że konsultant wspiera wdrożenie i rozwój systemu zarządzania jakością, nie jest on stałą częścią organizacji. Dlatego nieoceniony jest przywódca – lider przekonany do zmian projakościowych i autentycznie zaangażowany w jej realizację.

Podsumowując, wdrożenie systemu zarządzania jakością wymaga od kierownictwa konkretnych umiejętności. Możesz je zdobyć dzięki szkoleniom dedykowanym Luqam.

 

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN