SMED jako podstawa do budowania systemu JIT
10 minut czytania

Pojęcie JIT (Just In Time) jest szeroko stosowane jako zwrot mający na celu określenie sposobu dostarczania wyrobów gotowych do klienta. Choć samo określenie oznacza dostarczenie odpowiedniego asortymentu w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości dokładnie na czas (ani za wcześnie ani za późno), kryje się pod tym pojęciem cały system z wieloma powiązanymi elementami.

Podziel się tym artykułem na

SMED jako podstawa do budowania systemu JIT

Jeden z elementów stanowi zdolność dostawcy do bycia elastycznym na zamówienia klienta. Oznacza to gotowość na wyprodukowanie i dostarczenie w krótkim czasie danego asortymentu do klienta w niewielkiej ilości, czyli tak, aby nie tworzyć zapasów, które w rzeczywistości są stratą (z jap. MUDA). Wymusza to konieczność produkcji tzw. krótkich serii.

Przestawienie procesu produkcyjnego z cyklu długiej serii na cykle krótkoseryjne, oczami osoby zarządzającej zasobami i linią jest zmianą niełatwą do zaakceptowania. Jednym z głównych powodów niechęci do zmiany będzie zwiększona ilość tzw. przezbrojeń. Aby linia produkcyjna „polubiła” przezbrojenia konieczna jest optymalizacja tego elementu procesu. Aby ograniczać czas przezbrojenia należy posiłkować się narzędziem znanym jako SMED.

SMED – Single Minute Exchange od Die – Wymiana narzędzia w ciągu jednocyfrowej liczbie minut

Korzyści wynikające z wprowadzenia SMED:

 • – Zwiększenie stopnia wykorzystania maszyny
 • – Większa elastyczność w możliwości realizacji zamówień klienta
 • – Zmniejszenie ilości błędnych przezbrojeń
 • – Zmniejszenie ilości defektów wynikających z rozruchu maszyny
 • – Zwiększenie bezpieczeństwa operatora na stanowisku
 • – Zmniejszenie kosztów przezbrojenia (ilości zużytych materiałów eksploatacyjnych i komponentów) poprzez zmniejszenie stopnia skomplikowania przezbrojenia – zwiększenie wszechstronności operatorów

Nie wszystkie procesy mogą osiągnąć jednocyfrowy czas przezbrojenia. Nazwę Single Minute Exchange of Die zawdzięczamy autorowi metody – Shigeo Shingo, któremu udało się zredukować czas przezbrojenia prasy w firmie Toyota z 1 godziny 40 minut do 3 minut. Po uzyskaniu tego wyniki Shigeo Shingo opracował metodę, której zastosowanie w sposób usystematyzowany pozwalało uzyskiwać redukcję czasu przezbrojenia w innych procesach.

Narzędzie SMED oparte jest na 3 krokach, które określają poznanie strat w przezbrojeniu, analizę zaobserwowanych strat oraz przygotowanie propozycji zmian technicznych oraz organizacyjnych.

Podejście do SMED musi charakteryzować się:

 • – konsekwencją,
 • – zmysłem obserwacji powiązanym z innowacyjnością,
 • – otwartością na wszelkie zmiany.

Zmiany powinny być wdrażane metodą step by step, poczynając od tych najmniej kosztownych kończąc na poważnych zmianach i rozwiązaniach technicznych. Wprowadzenie SMED na gniazdach i liniach produkcyjnych pozwala uwierzyć w sukces podejścia JIT, gdyż jest to pierwszy z elementów, który zasadniczo ułatwi jego stosowanie.

Podziel się tym artykułem na

  Skontaktuj się z nami: