10 minut czytania

ISO 22000 stanowi międzynarodową normę określającą wszystkie najistotniejsze zasady i wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności. Co do zasady, norma ta dotyczy zarówno wymagań związanych z wdrażaniem, jak i funkcjonowaniem oraz doskonaleniem systemu zarządzania bezpośrednio ukierunkowanego na dostarczenie do klienta bezpiecznej i sprawdzonej żywności.

Podziel się tym artykułem na

Co warto wiedzieć o ISO 22000?

W swoich założeniach ISO 22000 pozwala na usystematyzowanie norm, które zostały wcześniej wdrożone w firmie, a które w jakiś sposób mogą dotyczyć bezpieczeństwa żywności. W praktyce oznacza to, że wdrażając ISO 22000, jednocześnie analizuje się efektywność pozostałych rozwiązań, na przykład ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, OHSMS czy ISO 14001. Oczywiście wszystkie normy muszą stale podlegać aktualizacji.

ISO 22000 opiera się także o strukturę normy zarządzania jakością ISO 9001 oraz zawiera wymagania HACCP. Najważniejszym celem tej normy jest umożliwienie kontrolowania przez przedsiębiorstwo funkcjonujące w łańcuchu żywnościowym potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności.

Norma ISO 22000, dzięki swojemu uniwersalnemu statusowi, z łatwością może znaleźć zastosowanie we wszystkich organizacjach, bez względu na ich wielkość. W głównej mierze jest ona jednak przeznaczona dla tych przedsiębiorstw, które w ramach wykonywanych przez siebie usług chcą w pełni zintegrować swój dotychczasowy system zarządzania jakością z niezwykle istotnym w branży spożywczej – systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności. Dodatkowo, ponieważ norma ta jest ukierunkowana na organizacje, które w sposób pośredni lub bezpośredni są zaangażowane w skład łańcucha produkcji i obrotu żywności mogą czerpać z niej korzyści zarówno producenci żywności, jak i firmy zajmujące się przetwórstwem. Zaleca się, żeby do tej normy stosowali się również hurtownicy, detaliści, reprezentanci branży hotelowo-restauracyjnej, firmy cateringowe, producenci wyposażenia maszyn i urządzeń, producenci opakowań, dodatków spożywczych i środków czyszczących, a także osoby odpowiedzialne za transport.

Norma ISO 22000 może nieść ze sobą wiele korzyści. Ze względu na swój uniwersalny charakter może być ona z powodzeniem wykorzystywana do usprawniania etapów związanych zarówno z produkcją, jak i podziałem obowiązków czy odpowiedzialności. Dzięki niej organizacje mogą także skutecznie usystematyzować działania bezpośrednio związane z produkcją bezpiecznej żywności. Norma ISO 22000 umożliwia również rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zagranicznym. Daje także szansę na poprawę dotychczasowej reputacji i wizerunku danej organizacji. Wdrożenie normy ISO 22000 w przedsiębiorstwie wiąże się również z możliwością uruchomienia niezwykle istotnych środków kontroli w obrębie całego łańcucha dostaw.

Ograniczeniu ulegnie z kolei ewentualne ryzyko związane ze zwrotami oraz ewentualnymi nieprawidłowościami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności. Zmniejszone zostaną także koszty związane z tzw. złym wyrobem. Ponieważ norma ISO 22000 wprowadza ujednolicony standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności przyczynia się ona zarówno do aktualizacji, jak i usprawniania dotychczasowych systemów. Dodatkowo, ponieważ norma ta cechuje się międzynarodowym uznaniem, wszyscy dostawcy oraz interesariusze, zapewnieni o rzetelnej kontroli zagrożeń w danej firmie, będą bardziej skłonni do współpracy.

Podziel się tym artykułem na

Skontaktuj się z nami: