10 minut czytania

ISO 22000 stanowi międzynarodową normę określającą wszystkie najistotniejsze zasady i wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności. Co do zasady, norma ta dotyczy zarówno wymagań związanych z wdrażaniem, jak i funkcjonowaniem oraz doskonaleniem systemu zarządzania bezpośrednio ukierunkowanego na dostarczenie do klienta bezpiecznej i sprawdzonej żywności.

Podziel się tym artykułem na

Co warto wiedzieć o ISO 22000?

Informacje ogólne o ISO 22000

W swoich założeniach ISO 22000 pozwala na usystematyzowanie norm, które zostały wcześniej wdrożone w firmie, a które w jakiś sposób mogą dotyczyć bezpieczeństwa żywności. W praktyce oznacza to, że wdrażając ISO 22000, jednocześnie analizuje się efektywność pozostałych rozwiązań, na przykład ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, OHSMS, czy ISO 14001. Oczywiście wszystkie normy muszą stale podlegać aktualizacji.

ISO 22000 opiera się także o strukturę normy zarządzania jakością ISO 9001 oraz zawiera wymagania HACCP. Najważniejszym celem tej normy jest umożliwienie kontrolowania, przez przedsiębiorstwo funkcjonujące w łańcuchu żywnościowym, potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności.

Zastosowanie i korzyści – ISO 22000

Norma ISO 22000, dzięki swojemu uniwersalnemu statusowi, z łatwością może znaleźć zastosowanie we wszystkich organizacjach, bez względu na ich wielkość. W głównej mierze jest ona jednak przeznaczona dla tych przedsiębiorstw, które w ramach wykonywanych przez siebie usług chcą w pełni zintegrować swój dotychczasowy system zarządzania jakością z niezwykle istotnym w branży spożywczej – systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności. Dodatkowo, ponieważ norma ta jest ukierunkowana na organizacje, które w sposób pośredni lub bezpośredni są zaangażowane w skład łańcucha produkcji i obrotu żywności mogą czerpać z niej korzyści zarówno producenci żywności, jak i firmy zajmujące się przetwórstwem. Zaleca się, żeby do tej normy stosowali się również hurtownicy, detaliści, reprezentanci branży hotelowo-restauracyjnej, firmy cateringowe, producenci wyposażenia maszyn i urządzeń, producenci opakowań, dodatków spożywczych i środków czyszczących, a także osoby odpowiedzialne za transport.

Norma ISO 22000 może nieść ze sobą wiele korzyści. Ze względu na swój uniwersalny charakter może być ona z powodzeniem wykorzystywana do usprawniania etapów związanych zarówno z produkcją, jak i podziałem obowiązków, czy odpowiedzialności. Dzięki niej organizacje mogą także skutecznie usystematyzować działania bezpośrednio związane z produkcją bezpiecznej żywności. Norma ISO 22000 umożliwia również rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zagranicznym. Daje także szansę na poprawę dotychczasowej reputacji i wizerunku danej organizacji. Wdrożenie normy ISO 22000 w przedsiębiorstwie wiąże się również z możliwością uruchomienia niezwykle istotnych środków kontroli w obrębie całego łańcucha dostaw.

Ograniczeniu ulegnie z kolei ewentualne ryzyko związane ze zwrotami oraz ewentualnymi nieprawidłowościami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności. Zmniejszone zostaną także koszty związane z tzw. złym wyrobem. Ponieważ norma ISO 22000 wprowadza ujednolicony standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności, przyczynia się ona zarówno do aktualizacji, jak i usprawniania dotychczasowych systemów. Dodatkowo, ponieważ norma ta cechuje się międzynarodowym uznaniem, wszyscy dostawcy oraz interesariusze, zapewnieni o rzetelnej kontroli zagrożeń w danej firmie, będą bardziej skłonni do współpracy.

Więcej o ISO 22000

Dowiedz się więcej oglądając kurs Food Safety Management System na platformie Opexity lub zapisz się na szkolenie ISO 22000 organizowane przez LUQAM!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

System Kanban

| 07.07.2022

| 06.07.2022

| 08.06.2022

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN