5 minut czytania

We współczesnym świecie coraz większą rolę pełni informacja - jest ona obecnie uznawana za najcenniejszy towar. Informację należy więc odpowiednio chronić, niezależnie od jej formy. Norma ISO/IEC 27001 to regulacja, która określa standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Powstała w oparciu o brytyjską normę BS 7799-2 i weszła w życie w październiku 2005 roku.

Podziel się tym artykułem na

Czego dotyczy norma ISO/IEC 27001?

W Polsce regulacja ISO/IEC 27001 została opublikowana w styczniu 2007 roku, jako PN-ISO/IEC 27001:2007. W grudniu 2014 roku została ona zastąpiona przez normę PN-ISO/IEC 27001:2014.

Czym jest PDCA?

W normie ISO/IEC 27001 zastosowanie znajduje model PDCA (znany jako Cykl Deminga), czyli „Planuj – Wykonuj – Sprawdzaj – Działaj”. Pierwszym elementem jest planowanie, które w tym przykładzie oznacza określenie celów i przygotowanie procedur. Kolejną fazą jest wykonanie, czyli wdrożenie zasad SZBI, następnie konieczne jest sprawdzanie, to znaczy monitoring wydajności. Działanie, to z kolei korygowanie procedur na podstawie wewnętrznego audytu.

Obszary stosowania normy ISO/IEC 27001

W normie ISO/IEC 27001 określone zostało 11 obszarów, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa informacji. Pierwszym z nich jest obowiązująca w organizacji polityka bezpieczeństwa, która określa obowiązujące zasady i procedury. Kolejnym obszarem jest organizacja bezpieczeństwa informacji, a także zapewnienie bezpieczeństwa od strony zasobów ludzkich. Znaczenie ma również zarządzanie aktywami oraz prowadzenie kontroli dostępu do informacji. Kolejne obszary normy ISO/IEC 27001 to stworzenie stref bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie sprzętu, czyli zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego oraz środowiskowego. Ważne są również zarządzanie oraz konfiguracja systemów i sieci, a także zadbanie o ciągłość działania. Istotnym obszarem działania jest też kontrola nad systemami informatycznymi, to znaczy ich pozyskiwanie i utrzymywanie. Należy też pamiętać o konieczności zarządzania przypadkami utraty bezpieczeństwa informacji oraz o zgodności z normami prawnymi.

Wdrożenie normy ISO/IEC 27001 niesie ze sobą korzyści, takie jak: wzrost zaufania, lepsza wiarygodność, umożliwia także spełnienie obowiązujących norm prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź ofertę szkoleń tutaj i wybierz szkolenie dla siebie!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

| 10.05.2022

| 22.06.2022

| 06.08.2022

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN