7 minut czytania

Cykl Deminga, powszechnie znany również jako cykl PDCA, schemat PDCA lub Koło Deminga, to opracowana przez dr Williama Edwardsa Deminga koncepcja, która w swoich zasadach ściśle odnosi się do zarządzania jakością i polega na zastosowaniu odpowiedniego podejścia do realizacji konkretnych działań.

Podziel się tym artykułem na

Na czym polega Cykl Deminga?

Cykl Deminga – systemowe podejście do działania

Cykl Deminga został stworzony przez Williama Edwardsa Deminga. Skąd też często nazywany jest kołem Deminga lub cyklem PDCA. Cykl ten jest częścią koncepcji ciągłego doskonalenia. Przebiega on w kilku logicznie następujących po sobie etapach. Są to: planowanie, wykonanie, sprawdzenie oraz działanie/usprawnianie (z angielskiego Plan – Do – Check – Act).
Obecnie Cykl Deminga stanowi jedną z podstawowych metod umożliwiających pracę nad doskonaleniem i uefektywnianiem jakości. Ponadto model ten stanowi niezwykle skuteczne rozwiązanie systemowe, które sprawdza się szczególnie dobrze w ramach konkretnej struktury kulturowej. Cykl PDCA wykorzystywany jest także w propagowaniu koncepcji Lean Management, Kaizen oraz podczas rozwiązywania problemów jakościowych i nie tylko (Problem Solving).

Etapy PDCA

W trakcie pierwszego etapu – planowania – określony zostaje główny sposób działania, który ma za zadanie doprowadzenie do osiągnięcia celu jakościowego. Definiowany jest w tym przypadku cały proces – jego istota, początek oraz koniec. Tworzona jest lista i sekwencja występowania kluczowych dla procesu zadań. Określane są także ewentualne przyczyny powstawania problemów oraz wybierane są najbardziej korzystne rozwiązania.
Drugi etap czyli wykonanie polega na przeprowadzaniu wcześniej zaplanowanych działań oraz na gromadzeniu wymaganej wiedzy i informacji. Testowane jest również funkcjonowanie oraz efekty potencjalnych rozwiązań.
W trakcie trzeciego etapu – sprawdzania – weryfikowane są wyniki podjętych dotychczas działań. Sprawdza się stopień oraz jakość wykonania celów zawartych w ustalonym planie. Rzeczywiste wyniki są analizowane i porównywane z założonymi celami.
Ostaniem, czwartym etapem procesu jest usprawnianie. Następuje monitorowanie i kontrolowanie prawidłowej realizacji całego procesu. W razie wystąpienia jakichkolwiek różnic między wynikami faktycznymi, a planowanymi przeprowadza się działania korygujące. Dodatkowo, powstałe różnice są dogłębnie analizowane.

Schemat ilustrujący cykl PDCA stanowiący podstawową zasadę ciągłego ulepszania.

Wykorzystanie cyklu Deminga

Cykl PDCA stanowi obecnie jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań, wykorzystujących podejście procesowe. Podstępowanie zgodnie z następującymi po sobie etapami przynosi wiele korzyści – wpływa pozytywnie na zaangażowanie na pracowników, pobudza ich do myślenia. Dodatkowo postępowanie zgodnie ze schematem PDCA wpływa na standaryzację procesów i skutecznie pozwala rozwiązywać napotkane problemy. Ponieważ metoda ta cechuje się uniwersalnością, może być ona z powodzeniem wykorzystywana we wszystkich rodzajach projektów i działań o charakterze naprawczym. Dzięki Cyklowi Deminga można w dużym stopniu usprawnić oraz zoptymalizować funkcjonowanie organizacji. Możliwe jest to przede wszystkim dlatego, że PDCA pozwala na skuteczne zdiagnozowanie występujących w firmie zakłóceń. Cykl Deminga dostarcza informacji zwrotnych zwiększających wiedzę oraz potwierdzających istotność postawionych wcześniej hipotez. Metoda ta umożliwia również szybkie usunięcie procesowych przeszkód i barier, dzięki czemu organizacja może systematycznie poprawiać swoje działania. Cykl Deminga ma również motywacyjne oddziaływanie na pracowników. Zachęca ich do podejmowania licznych działań, mających na celu ulepszanie procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa.

Cykl Deminga a ISO

PDCA jest podstawą systemów zarządzania, które zostały znormalizowane przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną). Wszystkie normy z serii ISO tworzone są w oparciu o ten prosty, ale bardzo skuteczny schemat postępowania. Eksperci zalecają również, aby wszystkie kontrolowane przez organizację zmiany przeprowadzane były zgodnie z cyklem Deminga.

Wszystkich zainteresowanych cyklem PDCA i tematyką związaną z Problem Solving zachęcamy do zapisu na szkolenie „Metody, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów”.

Dowiedz się więcej na jednym z naszych szkoleń! Sprawdź ofertę szkoleń LUQAM!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN