Na czym polega Cykl Deminga?
5 minut czytania

Cykl Deminga, powszechnie znany również jako Cykl PDCA, schemat PDCA lub Koło Deminga, to opracowana przez dr Williama Edwardsa Deminga koncepcja, która w swoich zasadach ściśle odnosi się do zarządzania jakością i polega na zastosowaniu odpowiedniego podejścia do realizacji konkretnych działań i procesów.

Podziel się tym artykułem na

Na czym polega Cykl Deminga?

Zgodnie z tą koncepcją ciągłe doskonalenie przebiega w kilku logicznie następujących po sobie etapach. Są to: planowanie, wykonanie, sprawdzenie oraz działanie/usprawnianie (ang. Plan – Do – Check – Act). Obecnie Cykl Deminga stanowi jedną z podstawowych metod umożliwiających pracę nad doskonaleniem i uefektywnianiem jakości. Ponadto model ten stanowi niezwykle skuteczne rozwiązanie systemowe, które sprawdza się szczególnie dobrze w ramach konkretnej struktury kulturowej.

Koło PDCA

W trakcie pierwszego etapu – planowania określony zostaje główny sposób działania, który ma za zadanie doprowadzenie do osiągnięcia celu jakościowego. Definiowany jest w tym przypadku cały proces – jego istota, początek oraz koniec. Tworzona jest lista i sekwencja występowania kluczowych dla procesu zadań. Określane są także ewentualne przyczyny powstawania problemów oraz wybierane są najbardziej korzystne rozwiązania.

Drugi etap czyli wykonanie polega na przeprowadzaniu wcześniej zaplanowanych działań oraz na gromadzeniu wymaganej wiedzy i informacji. Testowane jest również funkcjonowanie oraz efekty potencjalnych rozwiązań.

W trakcie trzeciego etapu, sprawdzania weryfikowanee są wyniki podjętych dotychczas działań. Sprawdza się stopień oraz jakość wykonania celów zawartych w ustalonym planie. Rzeczywiste wyniki są analizowane i porównywane z założonymi celami.

Osttanim, czwartym etapem procesu jest usprawnianie. Następuje monitorowanie i kontrolowanie prawidłowej realizacji całego procesu. W razie wystąpienia jakichkolwiek różnic między wynikami faktycznymi, a planowanymi przeprowadza się działania korygujące. Dodatkowo, powstałe różnice są dogłębnie analizowane.

Cykl Deminga stanowi obecnie jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań, wykorzystujących podejście procesowe. Ponieważ metoda ta cechuje się uniwersalnością, może być ona z powodzeniem wykorzystywana we wszystkich rodzajach projektów i działań o charakterze naprawczym. Dzięki Cyklowi Deminga można w dużym stopniu usprawnić oraz zoptymalizować funkcjonowanie organizacji. Możliwe jest to przede wszystkim dlatego, że PDCA pozwala na skuteczne zdiagnozowanie występujących w firmie problemów. Dostarcza informacji zwrotnych zwiększających wiedzę oraz potwierdzających istotność postawionych wcześniej hipotez. Metoda ta umożliwia również szybkie usunięcie procesowych przeszkód i barier, dzięki czemu organizacja może systematycznie poprawiać swoje działanie. Cykl Deminga ma również motywacyjne oddziaływanie na pracowników. Zachęca ich do podejmowania licznych działań, mających na celu ulepszanie procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa.

Wszystkich zainteresowanych zgłębieniem tematu metody PDCA (i nie tylko!) zachęcamy do udziału w szkoleniu dotyczącym metod, narzędzi i technik rozwiązywania problemów. Znajduje się tam między innymi moduł dotyczący filozofii PDCA. Zapraszamy!

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: