10 minut czytania

World Class Manufacturing to zintegrowany system zarządzania, którego podstawowymi założeniami jest brak strat, awarii, defektów i wypadków.

Podziel się tym artykułem na

World Class Manufacturing (WCM)

World Class Manufacturing czyli efektywność, skuteczność i elastyczność!

World Class Manufacturing (w skrócie WCM) to zintegrowany system zarządzania. Podstawowymi założeniami WCM jest brak strat, awarii, defektów i wypadków. World Class Manufacturing opiera się na filozofii lean manufacturing, koncepcjach Total Quality Control i Total Productive Maintenance oraz technice Just in time. Just in Time zakłada całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa czasu, energii, materiałów i nadprodukcji poprzez dostarczanie każdemu procesowi produkcyjnemu dokładnej liczby potrzebnych elementów w odpowiednim czasie. Do głównych celów World Class Manufacturing zalicza się maksymalizowanie wyników systemu produkcyjnego przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości i przestrzeganiu programów logistycznych. Celem WCM jest także rozwój systemu produkcyjnego ukierunkowany na poprawę konkurencyjności.

System WCM opiera się na dwóch grupach filarów tj. filarach technicznych i menedżerskich. Wdrożenie tych filarów wymaga stałej pracy wszystkich pracowników. Zaczynając od kierownictwa, a kończąc na szeregowych pracownikach. Do grupy filarów technicznych zalicza się konkretne, nowoczesne metody i narzędzia umożliwiające wypracowanie najwyższego, możliwego do osiągnięcia poziomu produkcji.

Wymienia się tutaj:

– Podział kosztów (Cost Deployment).

– Ciągłe doskonalenie (Focused Improvement).

– Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (Autonomous Maintenance).

– Kontrolę jakości (Quality Control).

– Wczesne zarządzanie wyrobem (Early Product Management).

– Wczesne zarządzanie oprzyrządowaniem (Early Equipment Management).

– Logistykę i obsługę klienta (Customer Service).

– Zarządzanie bezpieczeństwem (Safety Management).

– Zarządzanie personelem i rozwój kadr (People Development).

– Zarządzanie środowiskiem (Environment Development).

Dla sukcesu we wdrażaniu World Class Manufacturing równie istotne jest spełnienie założeń tworzących grupę filarów menedżerskich. W obszarze zarządczym za kluczowe uznaje się wypracowanie zaangażowania zarządu, jasne zdefiniowanie celów w postaci KPI (Kluczowe Wskaźniki Efektywności), stworzenie ramowego planu realizacji projektu oraz określenie poziomu docelowego, do którego zmierzamy. W następnej kolejności istotne jest przydzielenie potrzebnych zasobów ludzkich, określenie terminów i budżetu, zdobycie akceptacji dla zmian i zaangażowania całej załogi oraz kształtowanie motywacji do nieustannego doskonalenia.

Poziomy certyfikatów

Warto podkreślić, że wdrożenie każdego z filarów jest wieloetapowym procesem. Dla każdego filaru wyodrębniono 7 kroków, a stopień ich implementacji jest oceniany podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych. WCM przewiduje 4 poziomy certyfikacji – brązowy, srebrny, złoty oraz klasy światowej. Zależne od wyników przeprowadzanych audytów kontrolnych audytorzy przyznają odpowiedni poziom certyfikatu. Certyfikat brązowy dedykowany jest przedsiębiorstwom, które rozpoczęły już proces wdrażania WCM i przełożyło się to na obserwowalne efekty. Certyfikat srebrny został przewidziany dla zakładów, które wdrożyły już komplet założeń WCM i wyraźnie lepiej funkcjonują z tego tytułu. Złoty certyfikat przyznawany jest podmiotom ocenianym jako wzorcowe pod względem doskonalenia funkcjonowania i innowacyjności rozwiązań. Najwyższym możliwym odznaczeniem jest certyfikat klasy światowej potwierdzający modelowe wdrożenie metodologii WCM.

Weź udział w szkoleniu WCM i wdróż system World Class Manufacturing w swojej firmie!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN