World Class Manufacturing (WCM) – czym jest?
10 minut czytania

To wszechstronny system zarządzania dążący do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie strat i podniesienie wydajności. Zachęcamy do lektury!

Podziel się tym artykułem na

World Class Manufacturing (WCM) – czym jest?

World Class Manufacturing czyli efektywność, skuteczność i elastyczność!

 

World Class Manufacturing to zintegrowany system zarządzania, którego podstawowymi założeniami jest brak strat, awarii, defektów i wypadków. Opiera się na filozofii lean manufacturing, koncepcjach: Total Quality Control, Total Productive Maintenance oraz technice Just in time, która zakłada całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa czasu, energii, materiałów i nadprodukcji poprzez dostarczanie każdemu procesowi produkcyjnemu dokładnej liczby potrzebnych elementów w odpowiednim czasie. Do głównych celów World Class Manufacturing zalicza się maksymalizowanie wyników systemu produkcyjnego przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości i przestrzeganiu programów logistycznych, a także rozwój systemu produkcyjnego ukierunkowany na poprawę konkurencyjności.

 

System WCM opiera się na dwóch grupach filarów tj. filarach technicznych i menedżerskich, których wdrożenie wymaga stałej pracy całej załogi, zaczynając od kierownictwa, a kończąc na szeregowych pracownikach. Do grupy filarów technicznych zalicza się konkretne, nowoczesne metody i narzędzia umożliwiające wypracowanie najwyższego, możliwego do osiągnięcia poziomu produkcji. 

Wymienia się tutaj:

 

 • podział kosztów (Cost Deployment);

 

 • ciągłe doskonalenie (Focused Improvement);

 

 • Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (Autonomous Maintenance);

 

 • kontrolę jakości (Quality Control);

 

 • wczesne zarządzanie wyrobem (Early Product Management);

 

 • wczesne zarządzanie oprzyrządowaniem (Early Equipment Management);

 

 • logistykę i obsługę klienta (Customer Service);

 

 • zarządzanie bezpieczeństwem (Safety Management);

 

 • zarządzanie personelem i rozwój kadr (People Development);

 

 • zarządzanie środowiskiem (Environment Development).

 

Dla sukcesu we wdrażaniu WCM równie istotne jest spełnienie założeń tworzących grupę filarów menedżerskich. W obszarze zarządczym za kluczowe uznaje się wypracowanie zaangażowania zarządu, jasne zdefiniowanie celów w postaci KPI (Kluczowe Wskaźniki Efektywności), stworzenie ramowego planu realizacji projektu oraz określenie poziomu docelowego, do którego zmierzamy. W następnej kolejności istotne jest przydzielenie potrzebnych zasobów ludzkich, określenie terminów i budżetu, zdobycie akceptacji dla zmian i zaangażowania całej załogi oraz kształtowanie motywacji do nieustannego doskonalenia.

 

Poziomy certyfikatów

Warto podkreślić, że wdrożenie każdego z filarów jest wieloetapowym procesem (dla każdego filaru wyodrębniono 7 kroków), a stopień ich implementacji jest oceniany podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych. WCM przewiduje 4 poziomy certyfikacji (brązowy, srebrny, złoty oraz klasy światowej) zależne od wyników przeprowadzanych audytów kontrolnych. Certyfikat brązowy dedykowany jest przedsiębiorstwom, które rozpoczęły już proces wdrażania WCM i przełożyło się to na obserwowalne efekty. Certyfikat srebrny został przewidziany dla zakładów, które wdrożyły już komplet założeń WCM i wyraźnie lepiej funkcjonują z tego tytułu. Złoty certyfikat przyznawany jest podmiotom ocenianym jako wzorcowe pod względem doskonalenia funkcjonowania i innowacyjności rozwiązań. Najwyższym możliwym odznaczeniem jest certyfikat klasy światowej potwierdzający modelowe wdrożenie metodologii WCM.

Podziel się tym artykułem na

  Skontaktuj się z nami: