6 minut czytania

Nie warto skupiać się nad zajęciami prowadzonymi w formie wykładowej. Wysłuchanie wykładu nie przekłada się na umiejętności praktyczne. Dlatego ważne na studiach są zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe, które aktywizują uczestników i ułatwiają zapamiętanie poznanych treści.

Podziel się tym artykułem na

Przede wszystkim praktyka!

Jakie znaczenie mają zajęcia praktyczne na studiach Lean Management i Six Sigma?

Warsztaty

Świetnym przykładem jest warsztat z zakresu szybkiego przezbrojenia. O wiele łatwiej zrozumieć ideę SMED, gdy można razem ze swoim zespołem dokonać przezbrojenia specjalnie zaprojektowanego zestawu, dokonać pomiaru czasu, analizować wyniki i je optymalizować.

Gry symulacyjne

Jeszcze większy wymiar praktyczny mają gry symulacyjne, które oferuje niewiele uczelni. Jeśli taka forma zajęć ma miejsce, to zazwyczaj we współpracy z firmą konsultingową.

Przykładową grą symulacyjną w ramach studiów współorganizowanych przez LUQAM jest Lean Play. Każdy z kroków analizowanych podczas gry prezentuje mechanizmy ciągłej poprawy wraz z podejściem Kaizen mającym na celu optymalizację organizacji stworzonej na potrzeby gry. Każdy z uczestników może wcielić się w rolę operatora, kontrolera jakości czy logistyka. Celem spojrzenia z perspektywy tych stanowisk na możliwości poprawy przepływu, procesu, ergonomii oraz jakości tak, aby osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy stworzonej na potrzeby szkolenia firmy. Każdy z etapów kończy się podsumowaniem osiągnięć i ustaleniem kolejnych etapów w zależności od wypracowanych osiągnięć. Taka forma nauki i wymiany doświadczeń pozwala samodzielnie wyciągnąć wnioski, do których łatwo sięgnąć i przełożyć na rzeczywistą sytuację w swoim miejscu pracy.

Wizyty w przedsiębiorstwach

Kolejny wymiar praktyczny zajęć to wizyty w przedsiębiorstwach przemysłowych. Jest to aspekt, dzięki któremu łatwo poznać studia warte swojej ceny. Należy jednak być uważnym, ponieważ tutaj często kryje się haczyk. Niektóre firmy oferują de facto ?wycieczkę? do zakładu przemysłowego, gdzie można posłuchać o nowej strategii firmy, zobaczyć prezentację dotyczącą tego, czym zajmuje się zakład i zrobić ?plant tour?. Wartość dodana takiej formy zajęć przychodzi, gdy uczestnicy razem z prowadzącym mogą pomóc firmie prowadząc realne działania badawcze: mapowanie strumienia wartości czy analizę przepływu, lub pozwalające na zmianę obecnej sytuacji: przebudowa layoutu czy warsztat SMED. Dopiero zaaplikowanie wcześniej przyswojonej wiedzy w realnej sytuacji problemowej może nauczyć uczestnika dobrych praktyk.

Lean Sigma Academy

Osobom, które chcą zdobyć kompleksową wiedzę i poprawić swoje umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania produkcją, polecamy kierunek Lean Sigma Academy. To jeden z kierunków, które Luqam prowadzi na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Podejście Six Sigma wymaga przedstawiania rzeczywistości nie na podstawie kwiecistych opisów, lecz na podstawie liczb, danych i faktów. Dlatego właśnie studia podyplomowe Lean Sigma Academy scharakteryzuję w następujący sposób:

– Wszyscy wykładowcy są praktykami z bogatym bagażem doświadczeń w zakresie z którego szkolą.

– Program studiów został stworzony przez praktyków z firmy konsultingowej.

– 50% czasu na studiach przeznaczone jest na całodzienne warsztaty, gry symulacyjne i wizyty w przedsiębiorstwach, gdzie na miejscu realizuje się realne działania optymalizacyjne.

– Średnia ocena studiów to 4,85 w pięciopunktowej skali.

– Studia są szansą na wymianę doświadczeń nie tylko na poziomie trener-uczestnik, ale również uczestnik-uczestnik.

 

Zajęcia praktyczne na studiach podyplomowych mają duże znaczenie dla przyswojenia praktycznej wiedzy w obszarze Lean Management i Six Sigma. Wybierając kierunek studiów – weź to pod uwagę!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN