15 minut czytania

Skrócenie czasu przezbrojenia maszyny do jednocyfrowej liczby minut jest możliwe! Dowiedz się co zrobić, aby skutecznie wdrożyć koncepcję SMED i poprawić wskaźniki wydajności.

Podziel się tym artykułem na

SMED – Skrócenie czasu przezbrojenia maszyny

Czy skrócenie czasu przezbrojenia maszyny do jednocyfrowej liczby minut (poniżej 10 minut) jest możliwe?

Czas przezbrojenia dla zakładu produkcyjnego jest stratą objawiającą się poprzez spadek wskaźników wydajności. Skrócenie czasu przezbrojenia pozwala przedsiębiorstwu stać się bardziej elastycznym. A to umożliwia szybsze reagowanie na zmiany występujące na rynku. Skrócenie czasu przezbrojenia pozwala również na zmniejszenie ilości produktów w toku oraz stanów magazynowych wyrobów gotowych.

W jakich przedsiębiorstwach ma zastosowanie koncepcja SMED?

Narzędzie skracania czasu przezbrojenia jest stosowane w zakładach, które na danej maszynie produkują więcej niż jeden wyrób. Przejście z produkcji jednego wyrobu na inny wymaga często długotrwałego przezbrojenia maszyny.

Skrócenie czasu przezbrojenia maszyny – od czego zacząć?

Podstawą skutecznego wdrożenia koncepcji SMED jest uprzednie przeszkolenie wszystkich pracowników, których dotyczy zmiana (niezależnie od zajmowanego stanowiska). Najważniejsze, aby każdy z pracowników zrozumiał, że przy użyciu tej metody oceniamy i usprawniamy proces przezbrojenia a nie osoby go przeprowadzające. Zrozumienie potrzeby zmiany oraz odpowiednie przygotowanie personelu jest kluczowe dla przestrzegania nowo wdrożonych standardów w przyszłości.

Wdrożenie SMED krok po kroku:

1. Nagranie przezbrojenia maszyny bądź linii produkcyjnej z wyrobu A na wyrób B.
2. Analiza filmu – zapisanie w formularzu wszystkich czynności wykonywanych przez pracownika w czasie przezbrojenia.
3. Podział działań na:
– działania zewnętrzne – działania możliwe do wykonania przy maszynie pracującej,
– działania wewnętrzne – do ich wykonania maszyna musi zostać zatrzymana.
4. Próba przekształcenia działań wewnętrznych na działania zewnętrzne – pomocne narzędzia to checklista SMED oraz instrukcja przezbrojenia.
5. Modyfikacje techniczne maszyny – próba wyeliminowania bądź zredukowania ilości oraz czasu trwania działań wewnętrznych.
6. Opracowanie planu działań PDCA zawierającego wszystkie działania niezbędne do osiągnięcia krótszego czasu przezbrojeń. Należy pamiętać, aby w planie działań do poszczególnych zadań wyznaczyć konkretne osoby (zapisać z imienia i nazwiska).

Czy wdrożenie SMED jest trudne?

Stopień trudności wdrożenia SMED zależy od złożoności maszyny lub linii produkcyjnej. Eksperci oceniają trudność wdrożenia na 3-4 w 5-stopniowej skali.

Skrócenie czasu przezbrojenia maszyny – przykłady działań

Oto kilka przykładów działań podjętych w ramach SMED, umożliwiających osiągnięcie krótszego czasu przezbrojeń:
1. Wprowadzenie checklist zawierających spis narzędzi potrzebnych do przezbrojenia.
2. Standaryzacja śrub wykorzystywanych do przykręcania narzędzi – eliminacja zmiany klucza w trakcie przezbrojenia.
3. Stosowanie kluczy elektrycznych i pneumatycznych zamiast zwykłych oczkowych.
4. Wstępne podgrzewanie form wtryskowych przed założeniem ich na maszynę.
5. Wprowadzenie „wózków przezbrajacza” zawierających wszystkie elementy i narzędzia wykorzystywane w trakcie przezbrojenia.

Skrócenie czasu przezbrojenia maszyny – dodatkowe korzyści

REDUKCJA ZAPASÓW:
– Redukcja zapasów wyrobów gotowych.
– Redukcja zapasów materiałów.
REDUKCJA KOSZTÓW:
– Redukcja kosztów przezbrajania (materiał, robocizna).
– Redukcja strat dzięki większej stabilności procesu.
ELASTYCZNOŚĆ:
– Szybsza reakcja na wymagania rynku.
– Większy asortyment produktów.
– Zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu.
DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA:
– Zero defektów.
– Zero poprawek.
– Większa stabilność procesu = redukcja odchyleń.
– Uproszczenie i standaryzacja przezbrojenia.
– Wzrost wskaźników OEE / TRS.
LUDZIE:
– Wzrost kompetencji i wiedzy pracowników.

Warto wiedzieć:

W 1969 roku Dr. Shigeo Shingo (twórca metodologii SMED), za pomocą wypracowanej przez siebie metody, zmniejszył czas przezbrojenia 1kT pras w Toyocie z 4 godzin do 3 minut. Imponujące prawda?
Większość problemów przy przezbrojeniu maszyny ma charakter organizacyjny. Po ustandaryzowaniu przebiegu przezbrojenia (działania przygotowawcze, przezbrojenie, działania po zakończeniu przezbrojenia) można obniżyć czas przezbrojenia przynajmniej o 50%.

 

Skrócenie czasu przezbrojenia maszyny to temat, który Cię interesuje? Weź udział w warsztatach SMED lub zgłoś się do programu SMED Challenger!

Podziel się tym artykułem na

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN