Kraków: 12 296 49 31

Toruń: +48 516 157 602

 

Quality MBA

 

UNIKATOWE STUDIA MBA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA

 

JAKOŚCIĄ!

 

Start rekrutacji na rok 2020/2021 - maj 2020

Jedyne studia MBA w tej części Europy skupiające się na obszarze zarządzania jakością (w tym zarówno zarządzania systemowego, jak i zarządzania narzędziami jakości).  Quality MBA to nie tylko studia, które umożliwiają uaktualnienie wiedzy z zakresu zarządzania jakością. To przede wszystkim cykl inspirujących wykładów i warsztatów prowadzonych przez grono doświadczonych praktyków i wybitne osobowości świata nauki.

 

Dzięki studiom Master of Business Administration in Quality Management uczestnik/czka nabywa zarówno kompetencje umożliwiające sprawne zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami optymalizacyjnymi jako sponsor projektu lub Black Belt, jak i szersze, menadżerskie spojrzenie na funkcjonowanie całej organizacji.

 

FORMULARZ ZAPISU

 

 

SPRAWDŹ TEŻ INNE KIERUNKI:  QUALITY EXCELLENCE. AUDITOR WIODĄCY ISO 9001   AUTOMOTIVE QUALITY EXPERT

  

 

• ADRESACI •

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Jedyne studia MBA w tej części Europy skupiające się na obszarze zarządzania jakością (w tym zarówno zarządzania systemowego, jak i zarządzania narzędziami jakości).  Quality MBA to nie tylko studia, które umożliwiają uaktualnienie wiedzy z zakresu zarządzania jakością. To przede wszystkim cykl inspirujących wykładów i warsztatów prowadzonych przez grono doświadczonych praktyków i wybitne osobowości świata nauki.

Dzięki studiom Master of Business Administration in Quality Management uczestnik/czka nabywa zarówno kompetencje umożliwiające sprawne zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami optymalizacyjnymi jako sponsor projektu lub Black Belt, jak i szersze, menadżerskie spojrzenie na funkcjonowanie całej organizacji.

 

 

ADRESACI

Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą nabyć lub potwierdzić swoje kompetencje menadżerskie w zarządzaniu operacyjnym z obszaru jakości.

 Kierowane są do:

 • osób pracujących w działach jakości, systemów zarządzania, ciągłego doskonalenia, doskonałości operacyjnej itp.
 • Auditorów Systemów Zarządzania,
 • specjalistów ds. narzędzi jakości,
 • Pełnomocników i menadżerów jakości.

• PROGRAM •

 

I ZARZĄDZANIE II PRZYWÓDZTWO
 1. Zarządzanie strategiczne.
 2. Rachunkowość i finanse w organizacji.
 3. Zarządzanie marką.
 4. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 1. Budowanie zespołu.
 2. Budowanie zespołu - warsztaty.
 3. Trudne sytuacje i dyscyplinowanie pracowników - warsztaty.
 4. Change Management.
 5. Change Management - warsztaty.
 6. Trening przywództwa - warsztaty.
III JAKOŚĆ IV SYSTEMY
 1. Prawne aspekty jakości.
 2. Zarządzanie reklamacjami.
 3. Koszty jakości.
 1. Znormalizowane systemy zarządzania - interpretacja wymagań.
 2. Projektowanie i zarządzanie systemem.
 3. Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu.
 4. Audit dostawcy.
 5. Audit systemów zarządzania.
 6. Risk Manager
V NARZĘDZIA VI MODUŁ DYPLOMOWY
 1. Statistical Process Control, Measurement System Analysis (SPC, MSA).
 2. Design of Experiments.
 3. Problem Solving.
 4. Visual Management.
 5. Mapowanie Strumienia Wartości.
 6. Analiza Technicznych Kosztów Wytworzenia (metodyka LUQAM).
 7. Six Sigma - poziom Black Belt.
 1. Seminarium dyplomowe.
 2. Egzamin dyplomowy (praca dyplomowa + obrona pracy)

• CERTYFIKATY •

 

CERTYFIKATY

Kończąc studia podyplomowe Master of Business Administration in Quality Management, otrzymasz:

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych (Uczelnia Łazarskiego),
 • certyfikat Black Belt (LUQAM, SwissCert - certyfikat otrzymuje się po zdaniu egzaminu modułowego z zakresu Black Belt oraz obronie projektu),
 • certyfikat Managera Jakości (LUQAM, SwissCert),
 • certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania (LUQAM, SwissCert).

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

A ponadto:

 • pakiet 3 książek związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem jakością,
 • współautorstwo książki z zakresu Zarządzania Jakością i Narzędzi Jakości wydanej z numerem ISBN.

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

 

 

Trener 1
Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie systemów zarządzania. Pracował na stanowiskach Prezesa Zarządu, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Kierownika projektów produkcyjnych i jakościowych, Dyrektora ds. Zarządzania Jakością. W ramach swojej pracy zawodowej może pochwalić się wieloma osiągnięciami, wśród których można wyróżnić: uruchomienie i rozwój projektu Lean Management (Sanitec Production System) dla 3 fabryk (dwie w Polsce i jedna na Ukrainie), czy obniżenie poziomu braków na produkcji z 15% do 1,2 % w ciągu 18 miesięcy.Hobbistycznie zajmuje się turystyką górską – zdobył Kalla Pathar w Himalajach 5643 m n.p.m. „Młody duchem, a stary doświadczeniem. Menedżer z ponad 19-letnim stażem”.
  Trener 2
Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie systemów zarządzania w LUQAM. Od początku kariery związany z systemami zarzadzania. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach Kierownika Jakości i Produkcji oraz Corporate Quality Manager. Do jego głównych obowiązków należał nadzór i zarządzanie nad trzema zakładami w Polsce i trzema zakładami w Holandii, nadzór nad utrzymaniem i doskonaleniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Specjalizuje się w systemach zarządzania i narzędziach stosowanych w branży automotive. Posiada certyfikat audytora wg VDA 6.3.
  Trener 3
  Trenerka oraz konsultantka z zakresu kompetencji miękkich w LUQAM. Ma doświadczenie zawodowe w międzynarodowej korporacji na kierowniczych stanowiskach. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji miękkich. Członkini Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz Polskiego Integracyjnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej PTOAT.Może pochwalić się wieloma sukcesami w ramach swoich obowiązków. Współrealizowała wiele projektów, m.in. Euro 2012 czy Doskonalenie Komunikacji z Pacjentem oraz Zarządzanie Konfliktem.

 

Dla każdego kierunku prezentujemy wybrane sylwetki trenerskie.

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE •

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • wpłacić należność za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

 

Wymagania formalne zapisu na studia:

 • wykształcenie wyższe min. magisterskie,
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe. 

 

BIURO REKRUTACJI

ckp

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2019
 • Liczba semestrów: 3
 • Liczba zjazdów: 20
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09:00-15:30

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 17000 zł

Płatność w 3 ratach: 17000 zł 

Płatność w 6 ratach: 18200 zł

Płatność w 9 ratach: 18800 zł

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego.
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca.*

 

 *Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

 

Rabaty nie sumują się.

 

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Warunkiem zaliczenia studiów MBA jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia, pozytywnego wyniku z obrony pracy dyplomowej z zakresu zarządzania jakością lub stanowiącej syntetyczny opis projektu Six Sigma na poziomie Black Belt.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.
 • Osoby, które zrealizują w czasie studiów projekt Six Sigma Black Belt, będą mogły przystąpić do egzaminu Black Belt (przy czym nie jest to obligatoryjne i nie wpływa na ukończenie studiów).

 

FORMULARZ ZAPISU